Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maa­no­mis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rakennushankkeet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­vies­kan entinen len­to­ase­ma kor­pi­ken­täk­si

16.12.2023 05:00 1
Ensin näytti siltä, että merikylpylä nousee Kiikeliin hetkessä, mutta sitten alkoivat vaikeudet – näin eteni Oulun Allas Sea Poolin tarina

Ensin näytti siltä, että me­ri­kyl­py­lä nousee Kii­ke­liin het­kes­sä, mutta sitten al­koi­vat vai­keu­det – näin eteni Oulun Allas Sea Poolin tarina

29.11.2023 18:00 8
Tilaajille
Oulun rakennushankkeet jumittuivat valituksiin, joten pitäisikö valitusoikeutta rajoittaa? "Toisinaan valituksille ei ole muuta perustetta kuin viivästyttää hankkeita"

Oulun ra­ken­nus­hank­keet ju­mit­tui­vat va­li­tuk­siin, joten pi­täi­si­kö va­li­tus­oi­keut­ta ra­joit­taa? "Toi­si­naan va­li­tuk­sil­le ei ole muuta pe­rus­tet­ta kuin vii­väs­tyt­tää hank­kei­ta"

15.10.2023 15:01 20
Tilaajille
Oulun kaupungin elinvoima uhattuna: Asiantuntija esittää radikaaleja keinoja kaupungin pelastamiseksi – ”Moni asia on jäänyt piippuun”

Oulun kau­pun­gin elin­voi­ma uhat­tu­na: Asian­tun­ti­ja esittää ra­di­kaa­le­ja keinoja kau­pun­gin pe­las­ta­mi­sek­si – ”Moni asia on jäänyt piip­puun”

10.05.2023 06:00 109
Tilaajille
Toppilan Siilotien suojeltu varastohalli muutetaan asunnoiksi, päiväkodiksi ja liiketiloiksi – "Suojeltu ulkokuori ikään kuin täytetään"

Top­pi­lan Sii­lo­tien suo­jel­tu va­ras­to­hal­li muu­te­taan asun­noik­si, päi­vä­ko­dik­si ja lii­ke­ti­loik­si – "Suo­jel­tu ul­ko­kuo­ri ikään kuin täy­te­tään"

08.02.2023 14:12 22
Tilaajille
Arina hotellitoimijaksi 80 miljoonan euron Terwa Toweriin  – "Tuo koko projektille lisää uskottavuutta"

Arina ho­tel­li­toi­mi­jak­si 80 mil­joo­nan euron Terwa To­we­riin – "Tuo koko pro­jek­til­le lisää us­kot­ta­vuut­ta"

22.08.2022 18:32 237
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto sinetöi Välkkylän tornitalohankkeen asemakaavamuutoksen – 16-kerroksisen tornitalon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa pian

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to sinetöi Välk­ky­län tor­ni­ta­lo­hank­keen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen – 16-ker­rok­si­sen tor­ni­ta­lon ra­ken­nus­työt on tar­koi­tus aloit­taa pian

20.06.2022 20:36 15
Tilaajille
Zatelliitin alue täyttyy Kempeleessä – kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Za­tel­lii­tin alue täyttyy Kem­pe­lees­sä – kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 21:28 11
Tilaajille
Limingantullin toimistotalohankkeen toisen vaiheen rakentaminen alkaa kesällä – toimistotalon päävuokralaiseksi tulee Monetra

Li­min­gan­tul­lin toi­mis­to­ta­lo­hank­keen toisen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen alkaa kesällä – toi­mis­to­ta­lon pää­vuok­ra­lai­sek­si tulee Monetra

28.03.2022 12:30 3
Ouluhallin uusi laajennusosa otetaan käyttöön toukokuun lopussa – hallista löytyy nyt suurin kaupungin omistama kuntosali

Ou­lu­hal­lin uusi laa­jen­nus­osa otetaan käyt­töön tou­ko­kuun lopussa – hal­lis­ta löytyy nyt suurin kau­pun­gin omis­ta­ma kun­to­sa­li

26.05.2021 17:23 12