Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Rakennushankkeet
Oulun kaupunginvaltuusto sinetöi Välkkylän tornitalohankkeen asemakaavamuutoksen – 16-kerroksisen tornitalon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa pian

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to sinetöi Välk­ky­län tor­ni­ta­lo­hank­keen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen – 16-ker­rok­si­sen tor­ni­ta­lon ra­ken­nus­työt on tar­koi­tus aloit­taa pian

20.06.2022 20:36 15
Tilaajille
Zatelliitin alue täyttyy Kempeleessä – kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Za­tel­lii­tin alue täyttyy Kem­pe­lees­sä – kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 21:28 11
Tilaajille
Limingantullin toimistotalohankkeen toisen vaiheen rakentaminen alkaa kesällä – toimistotalon päävuokralaiseksi tulee Monetra

Li­min­gan­tul­lin toi­mis­to­ta­lo­hank­keen toisen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen alkaa kesällä – toi­mis­to­ta­lon pää­vuok­ra­lai­sek­si tulee Monetra

28.03.2022 12:30 3
Ouluhallin uusi laajennusosa otetaan käyttöön toukokuun lopussa – hallista löytyy nyt suurin kaupungin omistama kuntosali

Ou­lu­hal­lin uusi laa­jen­nus­osa otetaan käyt­töön tou­ko­kuun lopussa – hal­lis­ta löytyy nyt suurin kau­pun­gin omis­ta­ma kun­to­sa­li

26.05.2021 17:23 12