Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

opiskelija-asunnot
Opiskelija-asunnot menevät Oulussa sitä mukaa kuin niitä vapautuu – Sivakalla 2000-luvun kirein asuntotilanne: Jonossa tuhansia hakemuksia

Opis­ke­li­ja-asun­not menevät Oulussa sitä mukaa kuin niitä va­pau­tuu – Si­va­kal­la 2000-lu­vun kirein asun­to­ti­lan­ne: Jonossa tu­han­sia ha­ke­muk­sia

15.09.2022 07:00 4
Tilaajille
PSOASin tornitalohanke Välkkylässä etenee – 16-kerroksinen ja 55 metrin korkeuteen kohoava kohde rakenteille jo tänä vuonna

PSOASin tor­ni­ta­lo­han­ke Välk­ky­läs­sä etenee – 16-ker­rok­si­nen ja 55 metrin kor­keu­teen kohoava kohde ra­ken­teil­le jo tänä vuonna

15.03.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­ri­ho­tel­li opis­ke­li­ja-asun­noik­si

16.02.2022 04:00 5
Tilaajille
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS ja teknologiayhtiö Digita yhteistyöhön – PSOASin kiinteistöjä hyödynnetään mobiilitukiasemien sijaintipaikkoina

Poh­jois-Suo­men opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö PSOAS ja tek­no­lo­gia­yh­tiö Digita yh­teis­työ­hön – PSOASin kiin­teis­tö­jä hyö­dyn­ne­tään mo­bii­li­tu­ki­ase­mien si­jain­ti­paik­koi­na

31.03.2021 09:25
Oulussa opiskelukämppiä voi jatkossa löytyä vaikka keskustan tornitalosta – opiskelijat haluavat asua kampuksen lähellä ja keskustassa

Oulussa opis­ke­lu­kämp­piä voi jat­kos­sa löytyä vaikka kes­kus­tan tor­ni­ta­los­ta – opis­ke­li­jat ha­lua­vat asua kam­puk­sen lähellä ja kes­kus­tas­sa

27.12.2020 07:05 21
Tilaajille
Insinööriopiskelija Niklas Koret nauttii elämästään uudessa yksiössään Oulun Myllytullissa – hillittyä värimaailmaa piristävät punainen sekä viitteet lapsuuteen Dallasissa

In­si­nöö­ri­opis­ke­li­ja Niklas Koret nauttii elä­mäs­tään uudessa yk­siös­sään Oulun Myl­ly­tul­lis­sa – hil­lit­tyä vä­ri­maail­maa pi­ris­tä­vät pu­nai­nen sekä viit­teet lap­suu­teen Dal­la­sis­sa

10.10.2020 07:00 4
Tilaajille
Annastiina Lääverin opiskelijayksiöön mahtuu sohva, sänky ja rakasta tilpehööriä  – Näillä vinkeillä luot pieneen asuntoon tilan tuntua

An­na­stii­na Lää­ve­rin opis­ke­li­ja­yk­siöön mahtuu sohva, sänky ja rakasta til­pe­höö­riä – Näillä vin­keil­lä luot pieneen asun­toon tilan tuntua

25.07.2020 09:00
Tilaajille