Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poliisit
Vanha Kaleva: Poliisilaitoksia pyydetään perustamaan paikallisia yhdistyksiä

Vanha Kaleva: Po­lii­si­lai­tok­sia pyy­de­tään pe­rus­ta­maan pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä

19.09.2023 10:00
Hovioikeus kovensi Kaukovainiolla veitsen kanssa poliiseja lähestyneen miehen tuomiota

Ho­vi­oi­keus kovensi Kau­ko­vai­niol­la veitsen kanssa po­lii­se­ja lä­hes­ty­neen miehen tuo­mio­ta

16.08.2023 16:04 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Abdirahman Bilen vakuuttaa somalitaustaisena poliisina kotimaisessa rikoselokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Ab­di­rah­man Bilen va­kuut­taa so­ma­li­taus­tai­se­na po­lii­si­na ko­ti­mai­ses­sa ri­kos­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 14:10
Tilaajille
Vaikeavammaista poliisia syrjittiin Oulun poliisilaitoksella – hovioikeus korotti hyvityskorvauksia

Vai­kea­vam­mais­ta po­lii­sia syr­jit­tiin Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la – ho­vi­oi­keus korotti hy­vi­tys­kor­vauk­sia

21.11.2022 15:11 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sil­la on am­mat­ti­tai­toa – ri­kos­ten tut­kin­ta-ajat pit­kit­ty­vät monista syistä

14.02.2022 06:00 4
Tilaajille
Poliisit-sarjan uusi oululaiskaksikko ei tosielämässä istu samassa autossa – "Ohjelmasta saa läpileikkauksen siitä, miten laidasta laitaan poliisilla on erilaisia tehtäviä"

Po­lii­sit-sar­jan uusi ou­lu­lais­kak­sik­ko ei to­si­elä­mäs­sä istu samassa autossa – "Oh­jel­mas­ta saa lä­pi­leik­kauk­sen siitä, miten lai­das­ta laitaan po­lii­sil­la on eri­lai­sia teh­tä­viä"

22.01.2022 06:09 7
Syyttäjät tarkistivat Oulun käräjäoikeudessa väitteitään vaikeavammaisen poliisin syrjinnästä  – Puolustus: epätoivoinen yritys pelastaa syyte

Syyt­tä­jät tar­kis­ti­vat Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa väit­tei­tään vai­kea­vam­mai­sen po­lii­sin syr­jin­näs­tä – Puo­lus­tus: epä­toi­voi­nen yritys pe­las­taa syyte

19.08.2021 17:11 4
Tilaajille
Kolme ihmistä kuoli kahden moottoripyörän törmäyksessä Kärkölässä

Kolme ihmistä kuoli kahden moot­to­ri­pyö­rän tör­mäyk­ses­sä Kär­kö­läs­sä

12.07.2021 11:21
Capitolilla poliisin tappamisesta epäilty mies kirjoitti sosiaalisessa mediassa liittovaltion harjoittamasta "mielenhallinnasta"

Ca­pi­to­lil­la po­lii­sin tap­pa­mi­ses­ta epäilty mies kir­joit­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa liit­to­val­tion har­joit­ta­mas­ta "mie­len­hal­lin­nas­ta"

03.04.2021 08:06
Mies solvasi ja herjasi yli kymmentä poliisia nettikirjoituksissaan, oululaispoliisien väitettiin suojelevan rikollisia – syyttäjä vaatii alle vuoden vankeutta

Mies solvasi ja herjasi yli kym­men­tä po­lii­sia net­ti­kir­joi­tuk­sis­saan, ou­lu­lais­po­lii­sien väi­tet­tiin suo­je­le­van ri­kol­li­sia – syyt­tä­jä vaatii alle vuoden van­keut­ta

16.03.2021 11:46 2
Tilaajille
Arvio: Miten on mahdollista, että lempeästä setämiehestä tulee lapsenraiskaaja – Röyhkän ja Aunolan yhteisen esikoisdekkarin henkilökuvaus ansaitsee erityiset propsit

Arvio: Miten on mah­dol­lis­ta, että lem­peäs­tä se­tä­mie­hes­tä tulee lap­sen­rais­kaa­ja – Röyhkän ja Aunolan yh­tei­sen esi­kois­dek­ka­rin hen­ki­lö­ku­vaus an­sait­see eri­tyi­set propsit

13.03.2021 19:00
Tilaajille
Keminmaasta varastetun kameran lähettämä livekuva johdatti poliisit varkaan kotiin

Ke­min­maas­ta va­ras­te­tun kameran lä­het­tä­mä li­ve­ku­va joh­dat­ti po­lii­sit varkaan kotiin

24.01.2021 11:11 3
Tilaajille
Poliisien kuvaamista rajoittava uusi laki kuohuttaa Ranskaa, jossa on paljastunut useita poliisin väkivaltaisuuksia

Po­lii­sien ku­vaa­mis­ta ra­joit­ta­va uusi laki kuo­hut­taa Rans­kaa, jossa on pal­jas­tu­nut useita po­lii­sin vä­ki­val­tai­suuk­sia

30.11.2020 15:51 1