Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Maalittaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sin maa­lit­ta­mi­nen on hyök­käys lail­lis­ta yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys­tä vastaan

28.07.2023 07:00 1
Tilaajille
Onko media koskaan pyrkinyt totuuteen?
Kolumni

Onko media koskaan pyr­ki­nyt to­tuu­teen?

16.07.2023 14:00 11
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien painostus tai uhkailu tahraavat sananvapauden ja avoimen julkisuuden perusideaa

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien pai­nos­tus tai uhkailu tah­raa­vat sa­nan­va­pau­den ja avoimen jul­ki­suu­den pe­rus­ideaa

14.07.2023 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi en käytä so­siaa­lis­ta mediaa – ai­vo­tut­ki­jat ovat syys­tä­kin huo­lis­saan siitä, että in­for­maa­tio­pom­mi­tus tappaa luo­vuu­den

14.07.2023 06:00 20
Tilaajille
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu otti kantaa Iltalehden toimittajaan kohdistettuun uhkailuun – "Tulisi tutkia ja tuomita selvästi"

Eu­roo­pan neu­vos­ton ih­mis­oi­keus­val­tuu­tet­tu otti kantaa Il­ta­leh­den toi­mit­ta­jaan koh­dis­tet­tuun uh­kai­luun – "Tulisi tutkia ja tuomita sel­väs­ti"

06.07.2023 13:08 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kouhot van­hem­mat saatava kuriin

15.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Oulussa opettajat kovilla huoltajien törkyviesteistä – "Kiroilua, panettelua, persoonan arviointia", kuvailee OAJ Oulun puheen­johtaja

Oulussa opet­ta­jat kovilla huol­ta­jien tör­ky­vies­teis­tä – "Ki­roi­lua, pa­net­te­lua, per­soo­nan ar­vioin­tia", ku­vai­lee OAJ Oulun pu­heen­joh­ta­ja

14.03.2023 05:00 270
Tilaajille
IS ja Yle: Venäjä näyttää käynnistäneen vaikuttamisyrityksiä Suomea kohtaan, valheelliset väitteet sotakaluston siirrosta lähtivät leviämään

IS ja Yle: Venäjä näyttää käyn­nis­tä­neen vai­kut­ta­mis­yri­tyk­siä Suomea koh­taan, val­heel­li­set väit­teet so­ta­ka­lus­ton siir­ros­ta läh­ti­vät le­viä­mään

04.05.2022 21:00 27
Liian suuri työmäärä kurittaa tuomareiden työoloja:  ylityöt, stressioireet ja työuupumus ovat yleistä – Oulun käräjäoikeudessa työtä teettää ennennäkemätön juttusuma

Liian suuri työ­mää­rä ku­rit­taa tuo­ma­rei­den työo­lo­ja:  y­li­työt, stres­si­oi­reet ja työ­uu­pu­mus ovat yleistä – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa työtä teettää en­nen­nä­ke­mä­tön jut­tu­su­ma

19.04.2022 16:29 16
OYSin synnytysosastosta levisi huhuja sosiaalisessa mediassa – tällä kertaa kyseessä oli maalituksen sijaan viestinnällinen kömmähdys

OYSin syn­ny­tys­osas­tos­ta levisi huhuja so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tällä kertaa ky­sees­sä oli maa­li­tuk­sen sijaan vies­tin­näl­li­nen köm­mäh­dys

23.12.2021 20:54 21
Tilaajille
Sananvapaus on liian tärkeä poljettavaksi, mutta yrittäjiä riittää
Kolumni

Sa­nan­va­paus on liian tärkeä pol­jet­ta­vak­si, mutta yrit­tä­jiä riittää

06.11.2021 06:00 40
Tilaajille
Pahinta on, kun omat puukottavat – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokema häirintä ja uhkailu on yleistä

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den kokema häi­rin­tä ja uhkailu on yleistä

03.11.2021 06:53 16
Tilaajille
Numerokoodi korvaa nimilaatat poliisihaalareissa – alan liitto harkitsisi nimen poistamista myös virkamerkeistä

Nu­me­ro­koo­di korvaa ni­mi­laa­tat po­lii­si­haa­la­reis­sa – alan liitto har­kit­si­si nimen pois­ta­mis­ta myös vir­ka­mer­keis­tä

12.06.2021 06:00 7
Tilaajille
Mies solvasi ja herjasi yli kymmentä poliisia nettikirjoituksissaan, oululaispoliisien väitettiin suojelevan rikollisia – syyttäjä vaatii alle vuoden vankeutta

Mies solvasi ja herjasi yli kym­men­tä po­lii­sia net­ti­kir­joi­tuk­sis­saan, ou­lu­lais­po­lii­sien väi­tet­tiin suo­je­le­van ri­kol­li­sia – syyt­tä­jä vaatii alle vuoden van­keut­ta

16.03.2021 11:46 2
Tilaajille