Maalittaminen
IS ja Yle: Venäjä näyttää käynnistäneen vaikuttamisyrityksiä Suomea kohtaan, valheelliset väitteet sotakaluston siirrosta lähtivät leviämään

IS ja Yle: Venäjä näyttää käyn­nis­tä­neen vai­kut­ta­mis­yri­tyk­siä Suomea koh­taan, val­heel­li­set väit­teet so­ta­ka­lus­ton siir­ros­ta läh­ti­vät le­viä­mään

04.05.2022 21:00 27
Liian suuri työmäärä kurittaa tuomareiden työoloja:  ylityöt, stressioireet ja työuupumus ovat yleistä – Oulun käräjäoikeudessa työtä teettää ennennäkemätön juttusuma

Liian suuri työ­mää­rä ku­rit­taa tuo­ma­rei­den työo­lo­ja:  y­li­työt, stres­sioi­reet ja työuu­pu­mus ovat yleistä – Oulun kä­rä­jäoi­keu­des­sa työtä teettää en­nen­nä­ke­mä­tön jut­tu­su­ma

19.04.2022 16:29 16
OYSin synnytysosastosta levisi huhuja sosiaalisessa mediassa – tällä kertaa kyseessä oli maalituksen sijaan viestinnällinen kömmähdys

OYSin syn­ny­ty­so­sas­tos­ta levisi huhuja so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tällä kertaa ky­sees­sä oli maa­li­tuk­sen sijaan vies­tin­näl­li­nen köm­mäh­dys

23.12.2021 20:54 21
Tilaajille
Sananvapaus on liian tärkeä poljettavaksi, mutta yrittäjiä riittää
Kolumni

Sa­nan­va­paus on liian tärkeä pol­jet­ta­vak­si, mutta yrit­tä­jiä riittää

06.11.2021 06:00 40
Tilaajille
Pahinta on, kun omat puukottavat – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokema häirintä ja uhkailu on yleistä

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den kokema häi­rin­tä ja uhkailu on yleistä

03.11.2021 06:53 16
Tilaajille
Numerokoodi korvaa nimilaatat poliisihaalareissa – alan liitto harkitsisi nimen poistamista myös virkamerkeistä

Nu­me­ro­koo­di korvaa ni­mi­laa­tat po­lii­si­haa­la­reis­sa – alan liitto har­kit­si­si nimen pois­ta­mis­ta myös vir­ka­mer­keis­tä

12.06.2021 06:00 7
Tilaajille
Mies solvasi ja herjasi yli kymmentä poliisia nettikirjoituksissaan, oululaispoliisien väitettiin suojelevan rikollisia – syyttäjä vaatii alle vuoden vankeutta

Mies solvasi ja herjasi yli kym­men­tä po­lii­sia net­ti­kir­joi­tuk­sis­saan, ou­lu­lais­po­lii­sien väi­tet­tiin suo­je­le­van ri­kol­li­sia – syyt­tä­jä vaatii alle vuoden van­keut­ta

16.03.2021 11:46 2
Tilaajille