Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pikkarala
Oulun Madekosken kaava etenee viimein – Paikallisaktiivi Matti Lukan mukaan kaavaa on puuhattu jo vuosikymmeniä

Oulun Ma­de­kos­ken kaava etenee viimein – ­Pai­kal­li­sak­tii­vi Matti Lukan mukaan kaavaa on puu­hat­tu jo vuo­si­kym­me­niä

21.01.2024 14:00 28
Tilaajille
Toisen maailmansodan ilmataisteluita Oulun taivaalla – Kun lennokit törmäävät koiratappelussa, tulee kone oikean tavoin tonttiin

Toisen maail­man­so­dan il­ma­tais­te­lui­ta Oulun tai­vaal­la – Kun len­no­kit tör­mää­vät koi­ra­tap­pe­lus­sa, tulee kone oikean tavoin tont­tiin

18.07.2023 17:00
Tilaajille
Oulun Pikkaralassa tavallinen kana lakkasi munimasta, kasvatti heltan ja rupesi kukoksi: "Harvinaisuus osui eteen", kommentoi professori – sama ilmiö toimii myös ihmisillä

Oulun Pik­ka­ra­las­sa ta­val­li­nen kana lakkasi mu­ni­mas­ta, kas­vat­ti heltan ja rupesi ku­kok­si: "Har­vi­nai­suus osui eteen", kom­men­toi pro­fes­so­ri – sama ilmiö toimii myös ih­mi­sil­lä

18.07.2023 10:33 15
Tilaajille
Pikkaralan lossi on romutettu – "Todellista tarvetta joen ylitykselle ei tuossa paikassa ole"

Pik­ka­ra­lan lossi on ro­mu­tet­tu – "To­del­lis­ta tar­vet­ta joen yli­tyk­sel­le ei tuossa pai­kas­sa ole"

10.06.2023 08:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ka­ra­lan alueen ase­ma­kaa­voi­tus – hy­vä­kun­toi­sen koulun lä­hei­syy­des­sä on noin 30 heh­taa­ria asun­to­ra­ken­ta­mi­seen han­kit­tua maata

17.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet koulut ovat mah­dol­li­suus – Oulun kau­pun­gin tulisi ke­hit­tää myös Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliä, eikä sam­mut­taa valoja

21.04.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin po­liit­ti­set pää­tök­set pe­rus­tu­vat? – on­gel­mak­si esi­mer­kik­si Oulun kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­lus­sa muo­dos­tuu se, että tärkeää tietoa jää myös kat­vee­seen

18.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Oulun Pikkaralassa pidätetään henkeä ja odotetaan päätöstä kyläkoulun kohtalosta 130-vuotisjuhlien alla – "Toivon, että meidän koulu jatkuu myös ensi syksynä"

Oulun Pik­ka­ra­las­sa pi­dä­te­tään henkeä ja odo­te­taan pää­tös­tä ky­lä­kou­lun koh­ta­los­ta 130-vuo­tis­juh­lien alla – "Toi­von, että meidän koulu jatkuu myös ensi syk­sy­nä"

23.11.2022 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä viipyy Pik­ka­ra­lan ali­kul­ku?

30.10.2022 05:30 3
Tilaajille
Pikkaralan Shell lopettaa polttoaineenjakelun – Syynä uuden ympäristöluvan saamiseen vaaditut kalliit investoinnit

Pik­ka­ra­lan Shell lo­pet­taa polt­to­ai­neen­ja­ke­lun – Syynä uuden ym­pä­ris­tö­lu­van saa­mi­seen vaa­di­tut kalliit in­ves­toin­nit

05.07.2022 06:00 42
Tilaajille
Oululainen frisbeegolftähti Kristian Kuoksa veti sankoin joukoin yleisöä Pikkaralan radalle – "Se on vähän kuin kävisi kahvilla kavereiden kanssa"

Ou­lu­lai­nen fris­bee­golf­täh­ti Kris­tian Kuoksa veti sankoin joukoin yleisöä Pik­ka­ra­lan radalle – "Se on vähän kuin kävisi kah­vil­la ka­ve­rei­den kanssa"

10.06.2022 19:50 1
Tilaajille
Pikkaralan lossi jää ensi kesäksi rannalle – ennen kyydissä oli traktoreita ja asioita hoitavia kyläläisiä, viime vuosina matkustajamäärät ovat vähentyneet

Pik­ka­ra­lan lossi jää ensi kesäksi ran­nal­le – ennen kyy­dis­sä oli trak­to­rei­ta ja asioita hoi­ta­via ky­lä­läi­siä, viime vuosina mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat vä­hen­ty­neet

22.04.2022 13:51 14
Tilaajille
Soiko kyläkouluissa viimeinen Suvivirsi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soiko ky­lä­kou­luis­sa vii­mei­nen Su­vi­vir­si?

24.05.2021 02:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­riaa­lin- ja jät­teen­kä­sit­te­ly­alueen ra­ken­ta­mi­nen Pik­ka­ra­las­sa huo­let­taa

10.10.2020 04:30 1
Tilaajille
Kyläkoulujen lakkautusuhan taustalla on syntyvyyden raju väheneminen, tutkija huolissaan mahdollisista seurauksista: "Pahimmassa tapauksessa voi olla, että koulun lakkautuksella lakkautetaan koko yhteisö"

Ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­uhan taus­tal­la on syn­ty­vyy­den raju vä­he­ne­mi­nen, tutkija huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta: "Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa voi olla, että koulun lak­kau­tuk­sel­la lak­kau­te­taan koko yh­tei­sö"

21.08.2020 06:10 4
Tilaajille
79-vuotias Kalle Perttunen on nähnyt läheltä, miten Oulujoen patoaminen, tukinuiton lopettaminen ja tulvat ovat vaikuttaneet Pikkaralan lossin kulkuun –Yhteiskuljetukset lähtivät liikkeelle koululaiskyydeistä

79-vuo­tias Kalle Pert­tu­nen on nähnyt lä­hel­tä, miten Ou­lu­joen pa­toa­mi­nen, tu­kin­ui­ton lo­pet­ta­mi­nen ja tulvat ovat vai­kut­ta­neet Pik­ka­ra­lan lossin kulkuun –Yh­teis­kul­je­tuk­set läh­ti­vät liik­keel­le kou­lu­lais­kyy­deis­tä

26.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohta Oulua voi kutsua Poh­jo­lan pi­meäk­si kau­pun­gik­si

25.07.2020 06:30
Tilaajille
Ratsuhevostilalla Oulun Pikkaralassa arki sujuu hevosten tahdissa – täällä asuvat saalistaja Mauri-Antero, iso uroskenguru ja päähieroja Laku

Rat­su­he­vos­ti­lal­la Oulun Pik­ka­ra­las­sa arki sujuu he­vos­ten tah­dis­sa – täällä asuvat saa­lis­ta­ja Mau­ri-An­te­ro, iso uros­ken­gu­ru ja pää­hie­ro­ja Laku

19.06.2020 20:05 1
Tilaajille