Pikkarala
Kyläkoulujen lakkautusuhan taustalla on syntyvyyden raju väheneminen, tutkija huolissaan mahdollisista seurauksista: "Pahimmassa tapauksessa voi olla, että koulun lakkautuksella lakkautetaan koko yhteisö"

Ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­uhan taus­tal­la on syn­ty­vyy­den raju vä­he­ne­mi­nen, tutkija huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta: "Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa voi olla, että koulun lak­kau­tuk­sel­la lak­kau­te­taan koko yh­tei­sö"

21.08.2020 06:10 4
Tilaajille
79-vuotias Kalle Perttunen on nähnyt läheltä, miten Oulujoen patoaminen, tukinuiton lopettaminen ja tulvat ovat vaikuttaneet Pikkaralan lossin kulkuun –Yhteiskuljetukset lähtivät liikkeelle koululaiskyydeistä

79-vuo­tias Kalle Pert­tu­nen on nähnyt lä­hel­tä, miten Ou­lu­joen pa­toa­mi­nen, tu­kin­ui­ton lo­pet­ta­mi­nen ja tulvat ovat vai­kut­ta­neet Pik­ka­ra­lan lossin kulkuun –Yh­teis­kul­je­tuk­set läh­ti­vät liik­keel­le kou­lu­lais­kyy­deis­tä

26.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Koskela

Kohta Oulua voi kutsua Poh­jo­lan pi­meäk­si kau­pun­gik­si

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Ratsuhevostilalla Oulun Pikkaralassa arki sujuu hevosten tahdissa – täällä asuvat saalistaja Mauri-Antero, iso uroskenguru ja päähieroja Laku

Rat­su­he­vos­ti­lal­la Oulun Pik­ka­ra­las­sa arki sujuu he­vos­ten tah­dis­sa – täällä asuvat saa­lis­ta­ja Mau­ri-An­te­ro, iso uros­ken­gu­ru ja pää­hie­ro­ja Laku

19.06.2020 20:05 1
Tilaajille