LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Tilaajille

Ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­uhan taus­tal­la on syn­ty­vyy­den raju vä­he­ne­mi­nen, tutkija huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta: "Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa voi olla, että koulun lak­kau­tuk­sel­la lak­kau­te­taan koko yh­tei­sö"

Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan kyläkoulujen lakkautusuhka perustuu konsulttiyhtiö Perlaconin mukaan väestönkehitykseen ja toiminnallisuuteen. Tutkijan mukaan koulun lakkauttamisella voi olla vakavia vaikutuksia yhteisöön.

Sanginsuun 28 oppilaan ja kahden opettajan kyläkoulu on yksi kolmesta lakkautusuhan alla olevasta koulusta.
Sanginsuun 28 oppilaan ja kahden opettajan kyläkoulu on yksi kolmesta lakkautusuhan alla olevasta koulusta.
Kuva: Teija Soini

Oulun kaupunki on kertonut suunnittelevansa Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan kyläkoulujen lakkauttamista ensi kesänä. Suunnitelmat perustuvat konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n alkuvuodesta valmistuneeseen raporttiin, jossa kaupungille esiteltiin mahdollisia säästötoimenpiteitä.

Lue lisää: Oulu aikoo lak­kaut­taa San­gin­suun, Pik­ka­ra­lan ja Keiskan koulut vuoden päästä – sääs­töik­si ar­vioi­daan noin 550 000 euroa