Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kyläkoulut
Limingan yläkouluissa tehdään selvitys nuorten masennuksen hoidosta – uusi hoitomenetelmä on käytössä

Li­min­gan ylä­kou­luis­sa tehdään sel­vi­tys nuorten ma­sen­nuk­sen hoi­dos­ta – uusi hoi­to­me­ne­tel­mä on käy­tös­sä

15.02.2024 13:18
Kuivasojan ja Sanginsuun kouluilla valmistaudutaan viimeisen lukuvuoden alkuun – Sanginsuun vanhemmat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kui­va­so­jan ja San­gin­suun kou­luil­la val­mis­tau­du­taan vii­mei­sen lu­ku­vuo­den alkuun – ­San­gin­suun van­hem­mat va­lit­ti­vat pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen

09.08.2023 06:05 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun pal­ve­lu­verk­ko­jen tavoite on saa­vu­tet­tu – pie­nil­le kou­luil­le ei rahaa riit­tä­nyt

08.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja pää­tök­siä voi muut­taa: tehdään ky­lä­kou­luis­ta Oululle brändi

27.06.2023 05:30 9
Tilaajille
Näin valtuusto äänesti koulut nurin – kyläkouluja puolustaneet joutuivat pettymään lopputulokseen

Näin val­tuus­to äänesti koulut nurin – ky­lä­kou­lu­ja puo­lus­ta­neet jou­tui­vat pet­ty­mään lop­pu­tu­lok­seen

21.06.2023 13:00 47
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päätti kouluverkosta, areenasta ja jalkapallostadionista – näin viiden koulun lakkauttamisesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kou­lu­ver­kos­ta, aree­nas­ta ja jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta – näin viiden koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta pää­tet­tiin

20.06.2023 08:49 91
Tilaajille
Luvassa voi olla selvä päätös koulujen lakkauttamisesta – lakkautuslistalla on nyt viisi pientä kyläkoulua Oulun alueelta

Luvassa voi olla selvä päätös kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta – ­lak­kau­tus­lis­tal­la on nyt viisi pientä ky­lä­kou­lua Oulun alueel­ta

17.06.2023 17:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti unel­mien koulua 2025 – pojat ovat Keiskan koulun luon­to­luo­kan eka­luo­kan reip­pai­ta op­pi­lai­ta

11.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kou­lu­verk­ko ei kestä hä­ti­köi­ty­jä pää­tök­siä – miten syn­ty­vyy­den lasku osataan en­nus­taa, mutta lap­si­mää­rän kasvua uusien asuin­aluei­den täyt­tyes­sä ei?

10.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Pikkaralan koulua uhkaa yhä lakkautus, vaikka lautakunta antoi sen jatkaa – Kaisa Tähtinen on taistellut Oulun pienten kyläkoulujen puolesta 15 vuotta

Pik­ka­ra­lan koulua uhkaa yhä lak­kau­tus, vaikka lau­ta­kun­ta antoi sen jatkaa – Kaisa Täh­ti­nen on tais­tel­lut Oulun pienten ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta 15 vuotta

02.06.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­ten on puo­lus­tet­ta­va lapsia – eri­ar­vois­ta­vat pää­tök­set sulkea pie­nem­mät Oulun koulut mu­ren­ta­vat myös de­mo­kra­tiaa

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Oulun kaupungin sivistyslautakunta esittää seitsemää kyläkoulua lakkautettavaksi – Pikkaralan koulun kohtalo vielä auki

Oulun kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esittää seit­se­mää ky­lä­kou­lua lak­kau­tet­ta­vak­si – ­Pik­ka­ra­lan koulun kohtalo vielä auki

16.05.2023 21:58 66
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen vaa­ran­taa suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun

16.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Neljä oululaista lapsiperhettä etsi yhdessä ison tontin Sanginsuusta – Talot valmistuvat loppuvuodesta, mutta nyt kyläkoulua uhkaa lakkautus

Neljä ou­lu­lais­ta lap­si­per­het­tä etsi yhdessä ison tontin San­gin­suus­ta – Talot val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta, mutta nyt ky­lä­kou­lua uhkaa lak­kau­tus

12.05.2023 18:00 126
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikot lap­si­mää­rien en­nus­teet eivät voi kaatua yk­sis­tään ky­lä­kou­lu­jen har­teil­le

08.05.2023 08:11 32
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kysyimme Oulun kaupunginhallituksen mielipidettä koulujen lakkauttamiseen – Vastaukset olivat ympäripyöreitä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ky­syim­me Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mie­li­pi­det­tä kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­seen – Vas­tauk­set olivat ym­pä­ri­pyö­rei­tä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

04.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli lä­hi­kou­lun lop­pu­mi­ses­ta

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­kou­lu­ikäis­ten kou­lu­ver­kon muutos on ollut raju – arvoisa kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­do­kas, miten te näette pien­kou­lu­li­sän tar­peel­li­suu­den?

05.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Pidetään katse lapsiystävällisyydessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään katse lap­si­ys­tä­väl­li­syy­des­sä

19.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­luil­la jo ym­pä­ris­tö it­ses­sään on osal­lis­ta­vaa

02.01.2023 05:00 2
Tilaajille