Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Jätteenkäsittely
Ylikiimingintien varteen Muhokselle rakentuu uusi jätteenkäsittelyalue – rakennusprosessin arvioidaan kestävän kahdesta viiteen vuotta

Yli­kii­min­gin­tien varteen Mu­hok­sel­le ra­ken­tuu uusi jät­teen­kä­sit­te­ly­alue – ra­ken­nus­pro­ses­sin ar­vioi­daan kes­tä­vän kah­des­ta viiteen vuotta

25.03.2021 19:05 2
Tilaajille
Aarteet seulotaan esiin kuonasta Laanilassa – "Tarkoitus on saada metalli talteen ja kiviaines käyttökelpoiseksi"

Aarteet seu­lo­taan esiin kuo­nas­ta Laa­ni­las­sa – "Tar­koi­tus on saada metalli talteen ja ki­vi­ai­nes käyt­tö­kel­poi­sek­si"

21.12.2020 06:00 6
Tilaajille

La­keu­den Bio­Po­we­ril­le myön­net­tiin ym­pä­ris­tö­lu­pa, yhtiö laa­jen­taa toi­min­taa jät­teen­kä­sit­te­lyyn

16.12.2020 22:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiis­te­ly jä­te­huol­lon vas­tuis­ta ja jä­te­kul­je­tuk­sis­ta hi­das­taa kierto- ja alue­ta­lou­den ke­hi­tys­tä

06.11.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­riaa­lin- ja jät­teen­kä­sit­te­ly­alueen ra­ken­ta­mi­nen Pik­ka­ra­las­sa huo­let­taa

10.10.2020 04:30 1
Tilaajille