Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Jätteenkäsittely
Oululaisten jätevesien lietettä kuskataan jatkossa 130 kilometrin päähän – Lietteestä valmistetaan maanparannusainetta

Ou­lu­lais­ten jä­te­ve­sien lie­tet­tä kus­ka­taan jat­kos­sa 130 ki­lo­met­rin päähän – Liet­tees­tä val­mis­te­taan maan­pa­ran­nus­ai­net­ta

05.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Vanhat jätteet riesana Ruskon tontilla, kaupunki ei tule vastaan jätemaksuissa – "Oletimme, että jäte on raportin mukaisesti puhdasta puuainesta"

Vanhat jätteet riesana Ruskon ton­til­la, kau­pun­ki ei tule vastaan jä­te­mak­suis­sa – "O­le­tim­me, että jäte on ra­por­tin mu­kai­ses­ti puh­das­ta puuai­nes­ta"

29.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Ylikiimingintien varteen Muhokselle rakentuu uusi jätteenkäsittelyalue – rakennusprosessin arvioidaan kestävän kahdesta viiteen vuotta

Yli­kii­min­gin­tien varteen Mu­hok­sel­le ra­ken­tuu uusi jät­teen­kä­sit­te­ly­alue – ra­ken­nus­pro­ses­sin ar­vioi­daan kes­tä­vän kah­des­ta viiteen vuotta

25.03.2021 19:05 2
Tilaajille
Aarteet seulotaan esiin kuonasta Laanilassa – "Tarkoitus on saada metalli talteen ja kiviaines käyttökelpoiseksi"

Aarteet seu­lo­taan esiin kuo­nas­ta Laa­ni­las­sa – "Tar­koi­tus on saada metalli talteen ja ki­vi­ai­nes käyt­tö­kel­poi­sek­si"

21.12.2020 06:00 6
Tilaajille

La­keu­den Bio­Po­we­ril­le myön­net­tiin ym­pä­ris­tö­lu­pa, yhtiö laa­jen­taa toi­min­taa jät­teen­kä­sit­te­lyyn

16.12.2020 22:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiis­te­ly jä­te­huol­lon vas­tuis­ta ja jä­te­kul­je­tuk­sis­ta hi­das­taa kierto- ja alue­ta­lou­den ke­hi­tys­tä

06.11.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­riaa­lin- ja jät­teen­kä­sit­te­ly­alueen ra­ken­ta­mi­nen Pik­ka­ra­las­sa huo­let­taa

10.10.2020 04:30 1
Tilaajille