Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pikisaari
Oulussa nyt: Vuokko Nurmesniemi vapautti naiset korseteista – Onko sinullakin Jokapoika-paita tai Iloinen takki?

Oulussa nyt: Vuokko Nur­mes­nie­mi va­paut­ti naiset kor­se­teis­ta – Onko si­nul­la­kin Jo­ka­poi­ka-pai­ta tai Iloinen takki?

17.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Pikisaareen avataan kaksi ilmaista saunaa – Ensimmäisiin löylyihin pääsee lauantaina

Pi­ki­saa­reen avataan kaksi il­mais­ta saunaa – En­sim­mäi­siin löy­lyi­hin pääsee lauan­tai­na

15.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Ouluun rakennetaan kaksi uutta polkupyöräbaanaa ensi vuonna – punaista väylää tulee yhteensä 3,5 kilometrin verran

Ouluun ra­ken­ne­taan kaksi uutta pol­ku­pyö­rä­baa­naa ensi vuonna – pu­nais­ta väylää tulee yh­teen­sä 3,5 ki­lo­met­rin verran

11.09.2023 14:36 142
Tilaajille
Taiteiden yö elävöitti Oulun katukuvaa lukemattomilla kulttuurikokemuksilla – Taidebuffetista nauttiessa välihengähdyksen pystyi ottamaan esimerkiksi telttasaunassa

Tai­tei­den yö elä­vöit­ti Oulun ka­tu­ku­vaa lu­ke­mat­to­mil­la kult­tuu­ri­ko­ke­muk­sil­la – Tai­de­buf­fe­tis­ta naut­ties­sa vä­li­hen­gäh­dyk­sen pystyi ot­ta­maan esi­mer­kik­si telt­ta­sau­nas­sa

17.08.2023 22:13 3
Tilaajille
Oulun keskusta tarjoaa kalapaikkoja moneen lähtöön – katso 7 kohdetta ja kartta

Oulun kes­kus­ta tarjoaa ka­la­paik­ko­ja moneen lähtöön – katso 7 koh­det­ta ja kartta

19.07.2023 06:05 8
Kävelymatkan päässä Oulun torilta on saaristo, jossa on kylvetty ja juhlittu jo vuosisatojen ajan – Näin teet siellä trendikkään saarihyppelyn

Kä­ve­ly­mat­kan päässä Oulun torilta on saa­ris­to, jossa on kyl­vet­ty ja juh­lit­tu jo vuo­si­sa­to­jen ajan – Näin teet siellä tren­dik­kään saa­ri­hyp­pe­lyn

09.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Kaksi äijää pysähtyi narulla roikkuvien kalsarien luo ja alkoi kiroilla –tätä teosta ei Pikisaaren taidepolulla nyt nähdä, mutta sopraanot lootassa ja tuolit aukiolla ovat mukana

Kaksi äijää py­säh­tyi narulla roik­ku­vien kal­sa­rien luo ja alkoi ki­roil­la –tätä teosta ei Pi­ki­saa­ren tai­de­po­lul­la nyt nähdä, mutta sop­raa­not loo­tas­sa ja tuolit au­kiol­la ovat mukana

10.07.2023 09:35 4
Tilaajille
Oulun Pikisaaressa on kesän ajan esillä toinen toistaan hienompia lasiveistoksia – Kohtaa muun muassa Samurai-pupu ja lasiin kätkeytynyt nainen

Oulun Pi­ki­saa­res­sa on kesän ajan esillä toinen tois­taan hie­nom­pia la­si­veis­tok­sia – Kohtaa muun muassa Sa­mu­rai-pu­pu ja lasiin kät­key­ty­nyt nainen

18.06.2023 07:00 4
Tilaajille
"Tuli ihan yllärinä tämä Oulun kylmyys" – Kolea kesäsää vaihtuu ensi viikolla lämpimään

"Tuli ihan yl­lä­ri­nä tämä Oulun kyl­myys" – Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

10.06.2023 19:35 7
Tilaajille
Hylätyn koulun seinät ovat nyt täynnä graffiteja Pikisaaressa – käy katsomassa ennen kuin rakennus puretaan

Hylätyn koulun seinät ovat nyt täynnä graf­fi­te­ja Pi­ki­saa­res­sa – käy kat­so­mas­sa ennen kuin ra­ken­nus pu­re­taan

09.06.2023 06:30 20
Tilaajille
Pikisaaren Villatehtaan alue on muuttumassa Luovaksi Kyläksi – vanhaan koulurakennukseen suunnitellaan majatalotyyppistä hotellia

Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alue on muut­tu­mas­sa Luo­vak­si Kyläksi – vanhaan kou­lu­ra­ken­nuk­seen suun­ni­tel­laan ma­ja­ta­lo­tyyp­pis­tä ho­tel­lia

07.06.2023 10:17 18
Tilaajille
Miten noitavainot liittyvät Limingantullin Prismaan ja miltä kiveltä piru hyppäsi helvettiin? Näin löydät 7 Oulun oudointa muistomerkkiä

Miten noi­ta­vai­not liit­ty­vät Li­min­gan­tul­lin Pris­maan ja miltä kiveltä piru hyppäsi hel­vet­tiin? Näin löydät 7 Oulun ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

01.06.2023 07:55 10
Tilaajille
Satavuotiaasta talosta Oulun Pikisaaressa tuli koti aikuisten ehdoilla: yksiö vieraille, persoonallisia piharakennuksia ja luksusunelmia arkeen

Sa­ta­vuo­tiaas­ta talosta Oulun Pi­ki­saa­res­sa tuli koti ai­kuis­ten eh­doil­la: yksiö vie­rail­le, per­soo­nal­li­sia pi­ha­ra­ken­nuk­sia ja luk­su­su­nel­mia arkeen

01.05.2023 15:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tarkat passimääräykset voimaan pohjoisimmissa pitäjissä

Vanha Kaleva: Tarkat pas­si­mää­räyk­set voimaan poh­joi­sim­mis­sa pi­tä­jis­sä

18.04.2023 10:00
Tilaajille
"Venäjän armeija ei ole voimakas vaan pitkä – Ukraina tarvitsee yhä kipeästi apua", ukrainalaissyntyinen oululaistaiteilija Vasili Reskalenko toteaa

"Ve­nä­jän armeija ei ole voi­ma­kas vaan pitkä – Ukraina tar­vit­see yhä ki­peäs­ti apua", uk­rai­na­lais­syn­tyi­nen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Vasili Res­ka­len­ko toteaa

17.03.2023 14:00 2
Syömässä: Olutta ja tapaksia illan alkajaisiksi Pikisaarentien päässä

Syö­mäs­sä: Olutta ja ta­pak­sia illan al­ka­jai­sik­si Pi­ki­saa­ren­tien päässä

25.01.2023 10:05
Tilaajille
Kysyimme oululaisilta kulttuurivaikuttajilta, miltä Pikisaaren Villatehtaan alueen juuri julkaistut suunnitelmat vaikuttavat

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jil­ta, miltä Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alueen juuri jul­kais­tut suun­ni­tel­mat vai­kut­ta­vat

14.01.2023 08:00 10
Tilaajille
Oulun Pikisaaren Luovaan Kylään hotelli purettavan koulurakennuksen paikalle – Liikenteen lisääntyminen saaressa huolettaa taiteilijaa

Oulun Pi­ki­saa­ren Luovaan Kylään hotelli pu­ret­ta­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen pai­kal­le – Lii­ken­teen li­sään­ty­mi­nen saa­res­sa huo­let­taa tai­tei­li­jaa

10.01.2023 18:00 29
Tilaajille
Pikisaareen avattiin uusi muotoilun designmyymälä – "Haluamme tuoda kaikin mahdollisin tavoin pohjoissuomalaista muotoilua näkyväksi ja kuuluvaksi"

Pi­ki­saa­reen avat­tiin uusi muo­toi­lun de­sign­myy­mä­lä – "Ha­luam­me tuoda kaikin mah­dol­li­sin tavoin poh­jois­suo­ma­lais­ta muo­toi­lua nä­ky­väk­si ja kuu­lu­vak­si"

20.12.2022 17:20 2
Kansalaisjärjestö haluaa pelastaa Pikisaaren idyllisen kujan – "Tuntuu uskomattomalta, ettei sen arvoa haluta nähdä"

Kan­sa­lais­jär­jes­tö haluaa pe­las­taa Pi­ki­saa­ren idyl­li­sen kujan – "Tuntuu us­ko­mat­to­mal­ta, ettei sen arvoa haluta nähdä"

10.12.2022 13:35 38