Pikisaari
Terassin rakennustöiden keskeytys pysyi voimassa Pikisaaressa

Te­ras­sin ra­ken­nus­töi­den kes­key­tys pysyi voi­mas­sa Pi­ki­saa­res­sa

12.08.2020 21:19 1
Pikisaaressa väännetään terassista, kiista voi päätyä jopa poliisille – rakennuslautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona

Pi­ki­saa­res­sa vään­ne­tään te­ras­sis­ta, kiista voi päätyä jopa po­lii­sil­le – ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa kes­ki­viik­ko­na

12.08.2020 06:00 31
Tilaajille
Ylisoutu-Kalle oli Oulun viimeisiä ammattisoutajia – kesäauringon paahtama mies kyyditsi ihmisiä torin ja Pikisaaren väliä lukuisina kesinä

Yli­sou­tu-Kal­le oli Oulun vii­mei­siä am­mat­ti­sou­ta­jia – ke­sä­au­rin­gon paah­ta­ma mies kyy­dit­si ihmisiä torin ja Pi­ki­saa­ren väliä lu­kui­si­na kesinä

08.08.2020 19:00 2
Tilaajille
Oulun Pikisaaressa nähty kummallinen cityvaris hämmentää – vaikuttaako roskaruoka kehityshäiriöihin?

Oulun Pi­ki­saa­res­sa nähty kum­mal­li­nen ci­ty­va­ris häm­men­tää – vai­kut­taa­ko ros­ka­ruo­ka ke­hi­tys­häi­riöi­hin?

16.07.2020 14:17 0
Tilaajille
Pikisaareen muotoutunut, yhteisnäyttelyssä esittäytyvä taiteilijayhteisö elää välitilassa, kun OSAOn tilojen kohtalon on vielä auki

Pi­ki­saa­reen muo­tou­tu­nut, yh­teis­näyt­te­lys­sä esit­täy­ty­vä tai­tei­li­ja­yh­tei­sö elää vä­li­ti­las­sa, kun OSAOn tilojen koh­ta­lon on vielä auki

15.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Pikinen poloku kätköilee taidetta Rommakonselän rannalla – "Pikisaaressa taiteella on hieno luonnon kehys"

Pikinen poloku kät­köi­lee tai­det­ta Rom­ma­kon­se­län ran­nal­la – "Pi­ki­saa­res­sa tai­teel­la on hieno luonnon kehys"

13.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Pikisaaren Kulttuurilaboratorio on tekemisen paikka nuorille – "Toivomme Pikisaareen kulttuurikeskusta"

Pi­ki­saa­ren Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­rio on te­ke­mi­sen paikka nuo­ril­le – "Toi­vom­me Pi­ki­saa­reen kult­tuu­ri­kes­kus­ta"

02.06.2020 19:45 0
Tilaajille