Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

elokuvateatterit
Oulun Rantasaunaseuran Minna Rättäristä virolaisdokumentti kuvaa hyvin saunan terapiavaikutusta – ehkä Tuiran Kesän saunassakin voisi olla teemapäivä vain naisille

Oulun Ran­ta­sau­na­seu­ran Minna Rät­tä­ris­tä vi­ro­lais­do­ku­ment­ti kuvaa hyvin saunan te­ra­pia­vai­ku­tus­ta – ehkä Tuiran Kesän sau­nas­sa­kin voisi olla tee­ma­päi­vä vain nai­sil­le

13.12.2023 14:55 1
Tilaajille
Barbie ja atomipommi vetävät Oulun elokuvasaleja täyteen arki-iltoina – Koronan jälkeisen ajan suurimpaan ilmiöön kuuluu muutakin kuin itse leffa

Barbie ja ato­mi­pom­mi vetävät Oulun elo­ku­va­sa­le­ja täyteen ar­ki-il­toi­na – Koronan jäl­kei­sen ajan suu­rim­paan ilmiöön kuuluu muu­ta­kin kuin itse leffa

24.07.2023 19:36 9
Tilaajille
Elokuvateatterit tempaisevat ensi lauantaina puoleen hintaan myytävillä lipuilla – mukana elokuvateattereita Oulustakin

Elo­ku­va­teat­te­rit tem­pai­se­vat ensi lauan­tai­na puoleen hintaan myy­tä­vil­lä li­puil­la – mukana elo­ku­va­teat­te­rei­ta Ou­lus­ta­kin

18.04.2023 14:10
Leffavieras: Valon valtakunta tarjoaa oululaiselle Jorma Valtaselle niin tuttua vanhojen elokuvateatterien tunnelmaa

Lef­fa­vie­ras: Valon val­ta­kun­ta tarjoaa ou­lu­lai­sel­le Jorma Val­ta­sel­le niin tuttua van­ho­jen elo­ku­va­teat­te­rien tun­nel­maa

08.03.2023 14:30 1
Tilaajille
Onko scifi realismiin tottuneille suomalaisille liian vierasta? Suomalaisittain huimalla budjetilla tehty tieteiselokuva Veden vartija vaikuttaa floppaavan lippuluukulla

Onko scifi rea­lis­miin tot­tu­neil­le suo­ma­lai­sil­le liian vie­ras­ta? Suo­ma­lai­sit­tain hui­mal­la bud­je­til­la tehty tie­teis­elo­ku­va Veden vartija vai­kut­taa flop­paa­van lip­pu­luu­kul­la

23.09.2022 15:00 4
Tilaajille
Vanhaan Raaheen halutaan elämysten ja elokuvien Huvimylly, joka voisi kytkeytyä Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Vanhaan Raaheen ha­lu­taan elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly, joka voisi kyt­key­tyä Oulu2026-kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen

09.08.2022 12:30 3
Tilaajille
Elokuvateatterit ammottivat tyhjyyttään, kun vuosi 2021 oli kävijämäärältään historian alhaisin – kotimainen elokuva taas voitti aiempaan verrattuna tuplamäärän kansainvälisiä palkintoja

Elo­ku­va­teat­te­rit am­mot­ti­vat tyh­jyyt­tään, kun vuosi 2021 oli kä­vi­jä­mää­räl­tään his­to­rian al­hai­sin – ­ko­ti­mai­nen elokuva taas voitti aiem­paan ver­rat­tu­na tup­la­mää­rän kan­sain­vä­li­siä pal­kin­to­ja

13.07.2022 08:00
Tilaajille
Pandemian jälkeen elokuvan ystäviä hemmotellaan – ja edelleenkin elokuvateatteri on hyvä treffipaikka
Kolumni

Pan­de­mian jälkeen elo­ku­van ystäviä hem­mo­tel­laan – ja edel­leen­kin elo­ku­va­teat­te­ri on hyvä tref­fi­paik­ka

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Oululaisen Kinodrome ry:n aktiivit Seppo Paakkari ja Esa Paloniemi todistavat, että dokumenttielokuvan tekeminen taittuu vaikka kännykällä

Ou­lu­lai­sen Ki­nod­ro­me ry:n ak­tii­vit Seppo Paak­ka­ri ja Esa Pa­lo­nie­mi to­dis­ta­vat, että do­ku­ment­ti­elo­ku­van te­ke­mi­nen taittuu vaikka kän­ny­käl­lä

25.02.2022 16:45
Tilaajille
Kulttuuririennot avautuvat nyt pikavauhtia: Oulu Sinfonia konsertoi torstaina, perjantaina pääsee elokuvateattereihin, Oulun musiikkikeskus aloittaa sunnuntaina – Oulun teatterissa esitykset jatkuvat parin viikon päästä

Kult­tuu­ri­rien­not avau­tu­vat nyt pi­ka­vauh­tia: Oulu Sin­fo­nia kon­ser­toi tors­tai­na, per­jan­tai­na pääsee elo­ku­va­teat­te­rei­hin, Oulun mu­siik­ki­kes­kus aloit­taa sun­nun­tai­na – Oulun teat­te­ris­sa esi­tyk­set jat­ku­vat parin viikon päästä

01.02.2022 13:55 9
Tilaajille
Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilttinä miehenä elokuva-alalla, jossa raha ja valta määräävät kaikesta

Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilt­ti­nä miehenä elo­ku­va-alal­la, jossa raha ja valta mää­rää­vät kai­kes­ta

25.01.2022 17:15
Tilaajille
Korona vei toisen kerran yli puolet elokuvateattereiden katsojista – kävijämäärä koko tilastoidun ajan surkein

Korona vei toisen kerran yli puolet elo­ku­va­teat­te­rei­den kat­so­jis­ta – kä­vi­jä­mää­rä koko ti­las­toi­dun ajan surkein

03.01.2022 13:00 5
Kotimaisen elokuvan surkea hyvä vuosi 2021: "Oma ironiansa toki on siinä, että yksikään näistä elokuvista ei kuvaa Suomea"
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van surkea hyvä vuosi 2021: "Oma iro­nian­sa toki on siinä, että yk­si­kään näistä elo­ku­vis­ta ei kuvaa Suomea"

01.01.2022 06:00
Tilaajille
Bio Kiistolasta tuli aikoinaan teinien kantapaikka Oulun keskustassa – "Elokuvissa käynti oli tyypillistä sen ajan nuorten ajanvietettä"

Bio Kiis­to­las­ta tuli ai­koi­naan teinien kan­ta­paik­ka Oulun kes­kus­tas­sa – "E­lo­ku­vis­sa käynti oli tyy­pil­lis­tä sen ajan nuorten ajan­vie­tet­tä"

24.12.2021 14:35 6
Tilaajille
Varsin väkevä hajuefekti ja muita elämyksiä – näytöksissä on tullut vastaan yllättäviäkin sattumuksia, kertovat oululaisten elokuvateattereiden "kasvot"

Varsin väkevä ha­ju­efek­ti ja muita elä­myk­siä – näy­tök­sis­sä on tullut vastaan yl­lät­tä­viä­kin sat­tu­muk­sia, ker­to­vat ou­lu­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rei­den "kas­vot"

12.12.2021 12:00 2
Tilaajille
Oulu oli jo sata vuotta sitten vireä elokuvakaupunki – ensimmäiset elävät kuvat näytettiin Seurahuoneella, jo alkuvuosina teattereita pyöritti kaksi tarkkavainuista perhettä

Oulu oli jo sata vuotta sitten vireä elo­ku­va­kau­pun­ki – en­sim­mäi­set elävät kuvat näy­tet­tiin Seu­ra­huo­neel­la, jo al­ku­vuo­si­na teat­te­rei­ta pyö­rit­ti kaksi tark­ka­vai­nuis­ta per­het­tä

23.12.2021 10:05 11
Tilaajille
Bond veti elokuviin lähes 150 000 suomalaiskatsojaa – myös Oulussa Elokuvateatteri Starissa ja Finnkino Plazassa ollaan tyytyväisiä yleisömääriin

Bond veti elo­ku­viin lähes 150 000 suo­ma­lais­kat­so­jaa – myös Oulussa Elo­ku­va­teat­te­ri Sta­ris­sa ja Finn­ki­no Pla­zas­sa ollaan tyy­ty­väi­siä ylei­sö­mää­riin

04.10.2021 13:34 2
Tilaajille
Täysiä saleja odotellessa: tapahtumajärjestäjät avaavat syyskauttaan – elokuvateatterit uskovat James Bondiin, Oulun teatterissa ja Oulu Sinfoniassa yleisökapasiteettia voidaan nostaa nopeasti, jos lupa tulee

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Rajoitukset rampauttavat elokuva-alaa – "Kuulopuheen mukaan juuri kulttuuri- ja näytöstoimintaa onkin pidetty suljettuna, koska 'se on niin helppoa'"
Kolumni

Ra­joi­tuk­set ram­paut­ta­vat elo­ku­va-alaa – "Kuu­lo­pu­heen mukaan juuri kult­tuu­ri- ja näy­tös­toi­min­taa onkin pidetty sul­jet­tu­na, koska 'se on niin help­poa'"

17.07.2021 06:00
Tilaajille