Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ukrainan pakolaiset
Kuukausi
Pienten huonekalujen tarve kasvaa, kun Oulun ukrainalaiset pääsevät muuttamaan omiin asuntoihin – viime viikot ovat olleet Help Centerille kiireistä aikaa

Pienten huo­ne­ka­lu­jen tarve kasvaa, kun Oulun uk­rai­na­lai­set pää­se­vät muut­ta­maan omiin asun­toi­hin – viime viikot ovat olleet Help Cen­te­ril­le kii­reis­tä aikaa

04.12.2023 06:00 8
Tilaajille
Oululainen Tanja Huttu epäilee, että Heikinharjun pakkosiirtokehotus tehtiin tahallaan virka-ajan päätteeksi – Se oli jo toinen yritys siirtää ukrainalaisia

Ou­lu­lai­nen Tanja Huttu epäi­lee, että Hei­kin­har­jun pak­ko­siir­to­ke­ho­tus tehtiin ta­hal­laan vir­ka-ajan päät­teek­si – Se oli jo toinen yritys siirtää uk­rai­na­lai­sia

01.12.2023 16:06 43
Tilaajille
Migri: Heikinharjusta siirretyille ukrainalaisille uudet asunnot joulukuun alussa – tavarat luvataan nyt toimittaa valtion laskuun

Migri: Hei­kin­har­jus­ta siir­re­tyil­le uk­rai­na­lai­sil­le uudet asunnot jou­lu­kuun alussa – tavarat lu­va­taan nyt toi­mit­taa valtion laskuun

29.11.2023 12:28 20
Tilaajille
Kemijärvelle pakkosiirretty Anna pääsi palaamaan Ouluun – näillä näkymin ukrainalaistytön koulu vaihtuu silti

Ke­mi­jär­vel­le pak­ko­siir­ret­ty Anna pääsi pa­laa­maan Ouluun – näillä näkymin uk­rai­na­lais­ty­tön koulu vaihtuu silti

27.11.2023 19:40 34
Tilaajille
Oulun vastaanottokeskuksesta siirretyt ukrainalaiset odottavat paluuta parikin viikkoa – järjestelykeskusten perustamisesta ei ole vielä ratkaisua

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­ta siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set odot­ta­vat paluuta parikin viikkoa – jär­jes­te­ly­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta ei ole vielä rat­kai­sua

27.11.2023 16:27 1
Tilaajille
Migri perui ukrainalaisten pakkosiirrot saatuaan ministeritasolta lupauksen lisärahasta – Nyt siirretyt ihmiset ovat huolissaan omaisuudestaan, osa ei halua palata Ouluun

Migri perui uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­rot saa­tuaan mi­nis­te­ri­ta­sol­ta lu­pauk­sen li­sä­ra­has­ta – Nyt siir­re­tyt ihmiset ovat huo­lis­saan omai­suu­des­taan, osa ei halua palata Ouluun

27.11.2023 13:30 68
Tilaajille
Ukrainalaiset nuoret saivat yösijan oululaisesta kodista – Oleksandra ja Vladislav toivovat kotimajoituksen olevan väliaikainen ja oman asunnon löytyvän pian

Uk­rai­na­lai­set nuoret saivat yösijan ou­lu­lai­ses­ta kodista – Olek­sand­ra ja Vla­dis­lav toi­vo­vat ko­ti­ma­joi­tuk­sen olevan vä­li­ai­kai­nen ja oman asunnon löy­ty­vän pian

25.11.2023 21:00 27
Tilaajille
Oulun ukrainalaispakolaiset yhä epätietoisuuden vallassa – Migri: "Hankimme lisää asuntoja Oulun seudulle ja varmistamme, että ukrainalaisten ei tarvitse lähteä alueelta"

Oulun uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set yhä epä­tie­toi­suu­den val­las­sa – ­Mig­ri: "Han­kim­me lisää asun­to­ja Oulun seu­dul­le ja var­mis­tam­me, että uk­rai­na­lais­ten ei tar­vit­se lähteä alueel­ta"

25.11.2023 17:12 77
Tilaajille
Ukrainalainen Anna pakkosiirrettiin Kemijärvelle perjantaina – myöhemmin päätös peruttiin, mutta perhe pääsee palaamaan Ouluun ehkä vasta tammikuussa

Uk­rai­na­lai­nen Anna pak­ko­siir­ret­tiin Ke­mi­jär­vel­le per­jan­tai­na – myö­hem­min päätös pe­rut­tiin, mutta perhe pääsee pa­laa­maan Ouluun ehkä vasta tam­mi­kuus­sa

24.11.2023 20:25 70
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto pyörtää päätöksen Oulun ukrainalaisten pakkosiirrosta ja peruu toimet – Ouluun tulossa järjestelykeskus

Maa­han­muut­to­vi­ras­to pyörtää pää­tök­sen Oulun uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­ros­ta ja peruu toimet – Ouluun tulossa jär­jes­te­ly­kes­kus

25.11.2023 16:29 77
Vanhemmat
Ukrainasta Ouluun paennut teatterintekijä Katerina Gudozhnik lajittelee nyt työkseen t-paitoja – Hän rakentaa uutta elämää tänne, koska sota ei lopu hetkeen

Uk­rai­nas­ta Ouluun paennut teat­te­rin­te­ki­jä Ka­te­ri­na Gu­do­zhnik la­jit­te­lee nyt työk­seen t-pai­to­ja – Hän ra­ken­taa uutta elämää tänne, koska sota ei lopu hetkeen

02.11.2023 18:00 7
Tilaajille
Suurin osa ukrainalaisista sotapakolaisista asuu yhä Suomessa – Moni kaipaa jatkuvaa työntekoa

Suurin osa uk­rai­na­lai­sis­ta so­ta­pa­ko­lai­sis­ta asuu yhä Suo­mes­sa – Moni kaipaa jat­ku­vaa työn­te­koa

19.07.2023 18:30 11
Tilaajille
Barbeja ja ukrainalaisia perinneasuja – Harkovasta Suomeen paennut taiteilija Maryna Sokolenko käsittelee sotaa nukkedioraamoja tekemällä

Barbeja ja uk­rai­na­lai­sia pe­rin­ne­asu­ja – ­Har­ko­vas­ta Suomeen paennut tai­tei­li­ja Maryna So­ko­len­ko kä­sit­te­lee sotaa nuk­ke­dio­raa­mo­ja te­ke­mäl­lä

25.06.2023 19:50 1
Tilaajille
Oulun ukrainalaiset keräävät rahaa auton lähettämiseksi sodan etulinjaan – Uusi yhdistys vaalii ukrainalaisia perinteitä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun uk­rai­na­lai­set ke­rää­vät rahaa auton lä­het­tä­mi­sek­si sodan etu­lin­jaan – Uusi yh­dis­tys vaalii uk­rai­na­lai­sia pe­rin­tei­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

03.05.2023 20:48 2
Tilaajille
Sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamiskeskukselle Oulussa löydettiin uudet tilat keskustasta – kaupunki auttoi etsimään paikan ja maksaa vuokran

Sotaa paen­nei­den uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mis­kes­kuk­sel­le Oulussa löy­det­tiin uudet tilat kes­kus­tas­ta – kau­pun­ki auttoi et­si­mään paikan ja maksaa vuokran

15.03.2023 14:46 17
Suomeen jää pysyvästi kappale Ukrainaa
Pääkirjoitus

Suomeen jää py­sy­väs­ti kappale Uk­rai­naa

27.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Suomessa vähintään vuoden olleet ukrainalaiset voivat hakea kotikuntaa maaliskuun alusta lähtien

Suo­mes­sa vä­hin­tään vuoden olleet uk­rai­na­lai­set voivat hakea ko­ti­kun­taa maa­lis­kuun alusta lähtien

03.02.2023 13:08 3
Turvapaikka löytyi joulupukin kaupungista: Tapasimme uudelleen kolme ukrainalaisnaista, jotka pakenivat Venäjän hyökkäystä Lappiin ensimmäisten joukossa

Tur­va­paik­ka löytyi jou­lu­pu­kin kau­pun­gis­ta: Ta­pa­sim­me uu­del­leen kolme uk­rai­na­lais­nais­ta, jotka pa­ke­ni­vat Venäjän hyök­käys­tä Lappiin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

26.12.2022 21:17
Tilaajille
Ukrainalaisessa Volykin perheessä joulua vietetään useaan kertaan – Lumijoella he aikovat kokeilla myös suomalaisia jouluperinteitä

Uk­rai­na­lai­ses­sa Volykin per­hees­sä joulua vie­te­tään useaan kertaan – Lu­mi­joel­la he aikovat ko­keil­la myös suo­ma­lai­sia jou­lu­pe­rin­tei­tä

24.12.2022 12:00 8
Tilaajille
Mannerheimin puiston joulutapahtumassa aloitetaan 400 banaanilaatikon haaste: Tavoitteena kerätä lahjoituksina toppavaatteita ukrainalaisten orpokotien lapsille

Man­ner­hei­min puiston jou­lu­ta­pah­tu­mas­sa aloi­te­taan 400 ba­naa­ni­laa­ti­kon haaste: Ta­voit­tee­na kerätä lah­joi­tuk­si­na top­pa­vaat­tei­ta uk­rai­na­lais­ten or­po­ko­tien lap­sil­le

14.12.2022 11:10 18