Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Tilaajille

Reh­to­rei­den uu­pu­mi­nen on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti ja työn imu on ro­mah­ta­nut – ko­ro­na-ai­ka on jät­tä­nyt ikävät jäl­ken­sä kou­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin

Oulussa on havahduttu rehtoreiden uupumukseen ja työtaakkaan, ongelmia ratkotaan yhdessä, vastuuta jaetaan kouluilla ja kasvaviin lukioihin rekrytoidaan lisää apulaisrehtoreita.

– Varsinkin korona-aikana rehtoreiden työmäärä on paisunut ja työt ovat ryömineet myös kotiin, Pateniemen rehtori Auvo Huotari kertoo.
– Varsinkin korona-aikana rehtoreiden työmäärä on paisunut ja työt ovat ryömineet myös kotiin, Pateniemen rehtori Auvo Huotari kertoo.
Kuva: Pekka Peura

Rehtoreiden työmäärästä ja stressistä johtuva uupumus on kasvanut merkittävästi ja into työhön on laskenut. Nopeatahtiset uudistukset ovat lisänneet varsinkin lukioissa työskentelevien rehtoreiden työtaakka, selviää Suomen Rehtorit ry:n vuoden 2021 rehtoribarometristä.

Nykyiset johtamisen rakenteet eivät enää riitä ratkaisemaan kestävästi tämän ajan haasteita, toteaa Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen.