HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Tilaajille

Pe­rus­ope­tus­ta ilman pe­rin­tei­siä luokkia – "Op­pi­laal­la on oma ko­ti­luok­ka, jossa ollaan omassa ikä­ryh­mäs­sä"

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollista peruskoulussa. Toistaiseksi yleisintä on edelleen yksittäisen oppilaan oppimisen tukeminen.

Vuosiluokkaan sitomaton opiskelu voi olla yläkoululaiselle ratkaisu välttää luokalle jääminen. Lahjakkaalle oppilaalle se tuo mahdollisuuden edetä opinnoissa ikäluokkaansa nopeammin ja saada kaivattuja lisähaasteita koulupolulle.
Vuosiluokkaan sitomaton opiskelu voi olla yläkoululaiselle ratkaisu välttää luokalle jääminen. Lahjakkaalle oppilaalle se tuo mahdollisuuden edetä opinnoissa ikäluokkaansa nopeammin ja saada kaivattuja lisähaasteita koulupolulle.
Kuva: Sari Kihnula

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava järjestely, jota voidaan hyödyntää lahjakkuuden tukemiseksi tai opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi.