Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sairastuminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvän mielen talo tarjoaa laa­jas­ti so­siaa­lis­ta tukea

17.02.2024 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"No en luo­vu­ta! Nyt vaan kir­joi­tan ja aivot alkaa toi­mi­maan"

18.07.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­to mah­dol­li­suuk­si­neen otet­ta­vis­sa mer­kit­tä­väk­si osaksi hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­va­li­koi­maa

29.01.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vakava sairaus opettaa uusia asioi­ta, jopa so­siaa­li­suut­ta ja aistien her­kis­ty­mis­tä

24.11.2022 05:15 4
Tilaajille
Kun Elina Rantapää, 25, koki aivoverenvuodon eikä pystynyt puhumaan, hätäkeskuksen päivystäjä katkaisi puhelun kahdesti ennen kuin lähetti ambulanssin

Kun Elina Ran­ta­pää, 25, koki ai­vo­ve­ren­vuo­don eikä pys­ty­nyt pu­hu­maan, hä­tä­kes­kuk­sen päi­vys­tä­jä kat­kai­si puhelun kah­des­ti ennen kuin lähetti am­bu­lans­sin

30.12.2021 17:02 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen sai­ras­tu­mi­sen kulut tulevat usein yl­lä­tyk­se­nä per­heil­le

22.12.2021 05:00
Tilaajille
Jos minua ei enää ole, jatka sinä elämääsi – Muistisairaus teki Eskosta elävän lesken: nyt vaimo on hoitokodissa ja rinnalla kulkee uusi rakkaus

Jos minua ei enää ole, jatka sinä elä­mää­si – Muis­ti­sai­raus teki Eskosta elävän lesken: nyt vaimo on hoi­to­ko­dis­sa ja rin­nal­la kulkee uusi rakkaus

12.03.2021 18:00 29
Tilaajille
Vakavasti sairastunut Tiina Kärki halusi palata töihin – ilman isoa muutosta arjessa hän ei olisi jaksanut

Va­ka­vas­ti sai­ras­tu­nut Tiina Kärki halusi palata töihin – ilman isoa muu­tos­ta arjessa hän ei olisi jak­sa­nut

12.10.2020 07:00
Tilaajille
Polion sairastanut Salme Niemi putosi lattialle ja sai siitä mahtavan idean – hänen keksimänsä tuoli voi toimia nostimena: "Tuli tosi turvallinen olo, kun tiesin, että minulla ei ole mitään hätää vaikka putoaisin"

Polion sai­ras­ta­nut Salme Niemi putosi lat­tial­le ja sai siitä mah­ta­van idean – hänen kek­si­män­sä tuoli voi toimia nos­ti­me­na: "Tuli tosi tur­val­li­nen olo, kun tiesin, että minulla ei ole mitään hätää vaikka pu­toai­sin"

12.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Kun voimat loppuivat ja elämä romahti, Meiju Niskala laski lampunkantoja ja tennarin nauhoja – "Moni ei kestä katsoa sairastunutta, koska siinä voi joutua lähelle kärsimystä"

Kun voimat lop­pui­vat ja elämä ro­mah­ti, Meiju Niskala laski lam­pun­kan­to­ja ja ten­na­rin nauhoja – "Moni ei kestä katsoa sai­ras­tu­nut­ta, koska siinä voi joutua lähelle kär­si­mys­tä"

15.08.2020 08:00
Tilaajille
Oulun Musiikkijuhlien taiteelliselta johtajalta Jaakko Kuusistolta löydettiin aivokasvain – "Kesän mittaan olen kokenut lieviä, hajanaisia oireita"

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien tai­teel­li­sel­ta joh­ta­jal­ta Jaakko Kuu­sis­tol­ta löy­det­tiin ai­vo­kas­vain – "Kesän mittaan olen kokenut lieviä, ha­ja­nai­sia oi­rei­ta"

23.07.2020 22:36
Syöpäpeikko istuu yhä olkapäällä, mutta miniatyyrimaailman tonttu vie toiseen maailmaan – "Vakava sairaus pysäyttää miettimään, mikä elämässä on tärkeintä ja miten sen haluaa elää"

Syö­pä­peik­ko istuu yhä ol­ka­pääl­lä, mutta mi­nia­tyy­ri­maail­man tonttu vie toiseen maail­maan – "Vakava sairaus py­säyt­tää miet­ti­mään, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä ja miten sen haluaa elää"

12.07.2020 19:00
Tilaajille