Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

pääministeri
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 12
Tilaajille
Kansa haluaa vahvemman presidentin ja heiveröisemmän pääministerin
Pääkirjoitus

Kansa haluaa vah­vem­man pre­si­den­tin ja hei­ve­röi­sem­män pää­mi­nis­te­rin

18.07.2023 20:00 50
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen ministerierosta : Oikea päätös, mutta mainehaitta tuli jo

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen mi­nis­te­ri­eros­ta : Oikea päätös, mutta mai­ne­hait­ta tuli jo

30.06.2023 15:06 24
Tilaajille
Eduskunta valitsi Orpon pääministeriksi äänin 107–81

Edus­kun­ta valitsi Orpon pää­mi­nis­te­rik­si äänin 107–81

20.06.2023 12:37 52
Pyysimme Sanna Marinia läheltä seuranneita arvioimaan kuluneita vuosia – Pääministerin katse on suunnattu jo tulevaan, eikä kaikesta kannata etsiä tarinaa

Pyy­sim­me Sanna Marinia läheltä seu­ran­nei­ta ar­vioi­maan ku­lu­nei­ta vuosia – Pää­mi­nis­te­rin katse on suun­nat­tu jo tu­le­vaan, eikä kai­kes­ta kannata etsiä tarinaa

05.06.2023 18:30 18
Tilaajille
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 16
Tilaajille
Valtion turvallisuutta ei kohenneta uusia hallinnon siiloja luomalla
Pääkirjoitus

Valtion tur­val­li­suut­ta ei ko­hen­ne­ta uusia hal­lin­non siiloja luo­mal­la

31.01.2023 20:00 15
Tilaajille
Oikeuskanslerilta ratkaisu Marinin bilekohukanteluista: Pääministeriä ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä

Oi­keus­kans­le­ril­ta rat­kai­su Marinin bi­le­ko­hu­kan­te­luis­ta: Pää­mi­nis­te­riä ei ole syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyö­mi­ses­tä

04.11.2022 09:37 50
Talouskasvu on avain velkaantumisen taittamiseksi, sanoo pääministeri Marin – kiistää kritiikin toimien puutteesta julkisen talouden tasapainottamiseksi

Ta­lous­kas­vu on avain vel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sek­si, sanoo pää­mi­nis­te­ri Marin – kiistää kri­tii­kin toimien puut­tees­ta jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si

27.10.2022 21:02 22
Rishi Sunak nousemassa Britannian pääministeriksi – vastaehdokas vetäytyi kisasta

Rishi Sunak nou­se­mas­sa Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­rik­si – vas­ta­eh­do­kas ve­täy­tyi kisasta

24.10.2022 17:50 5
Britannian pääministeri Liz Truss taipui eroamaan, oppositio vaatii uusia vaaleja

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Liz Truss taipui eroa­maan, op­po­si­tio vaatii uusia vaaleja

20.10.2022 17:45 20
Ilkka Kaukoranta pääministerin talouspoliittiseksi erityisavustajaksi

Ilkka Kau­ko­ran­ta pää­mi­nis­te­rin ta­lous­po­liit­ti­sek­si eri­tyis­avus­ta­jak­si

02.09.2022 14:25 1
Voimainkoettelu ulkopolitiikan huipulla on tuskin Suomen edun mukaista
Pääkirjoitus

Voi­main­koet­te­lu ul­ko­po­li­tii­kan hui­pul­la on tuskin Suomen edun mu­kais­ta

08.02.2021 20:00 46
Tilaajille