Yritykset: Oulun pi­lai­lu­puo­din Tarja Mattson pyrkii ta­voit­ta­maan asiak­kai­den­sa mie­li­ku­vi­tus­maail­mat

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­räs­sä ei juuri muu­tok­sia – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut

Suomessa on sairaalahoidossa  964 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Määrä on 15 potilasta enemmän kuin maanantaina, mutta 120 vähemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa  42 koronapotilasta, mikä on kolme vähemmän kuin maanantaina. Määrä on melkein sama kuin viikko sitten.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkona hoidettavana 14 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on pysynyt samana viime päivät.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 142 THL:n keskiviikon  lukujen mukaan. Määrä on neljä enemmän kuin pari päivää sitten. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on  kuusi, mikä on saman verran kuin pari päivää sitten.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 29  koronapotilasta, mikä on viisi vähemmän kuin pari päivää sitten. 107 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on yhdeksän enemmän kuin maanantaina.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.