Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

OYS2030
OYSin uuden sädehoitoyksikön taiteessa näkyy suomalainen luonto, ja eläinten elämään voi tutustua odotellessa QR-koodilla

OYSin uuden sä­de­hoi­to­yk­si­kön tai­tees­sa näkyy suo­ma­lai­nen luonto, ja eläin­ten elämään voi tu­tus­tua odo­tel­les­sa QR-koo­dil­la

22.06.2022 19:44 4
OYSin uuden sairaalan ensimmäinen käyttöönotto viivästyy yli puoli vuotta – suuressa kuvassa aikataulu pitää, ohjelmajohtaja vakuuttaa

OYSin uuden sai­raa­lan en­sim­mäi­nen käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy yli puoli vuotta – suu­res­sa kuvassa ai­ka­tau­lu pitää, oh­jel­ma­joh­ta­ja va­kuut­taa

07.06.2022 16:27 14
Tilaajille
Syövän hoito tehostuu OYSissa – tältä näyttävät sädehoidon yksikön järkälemäiset sädehoitolaitteet, jotka nopeuttavat syövän hoitoa

Syövän hoito te­hos­tuu OYSissa – tältä näyt­tä­vät sä­de­hoi­don yksikön jär­kä­le­mäi­set sä­de­hoi­to­lait­teet, jotka no­peut­ta­vat syövän hoitoa

31.05.2022 06:00 4
Tilaajille
Hortensia tervehtii kirurgia ja potilasta

Hor­ten­sia ter­veh­tii ki­rur­gia ja po­ti­las­ta

27.03.2022 08:00 4
Tilaajille
Näkymät OYSin uuden sairaalan 10. kerroksesta ovat juuri niin huikeat kuin alhaalta voi uumoilla – miljardin euron rakennushankkeessa potilaat saavat omat huoneet

Näkymät OYSin uuden sai­raa­lan 10. ker­rok­ses­ta ovat juuri niin huikeat kuin al­haal­ta voi uu­moil­la – mil­jar­din euron ra­ken­nus­hank­kees­sa po­ti­laat saavat omat huoneet

26.03.2022 17:00 21
Tilaajille
OYSin työmaalla selvitetään, millaisia seurauksia vesivahingosta aiheutuu ja viivästyykö uuden sairaalan valmistuminen

OYSin työ­maal­la sel­vi­te­tään, mil­lai­sia seu­rauk­sia ve­si­va­hin­gos­ta ai­heu­tuu ja vii­väs­tyy­kö uuden sai­raa­lan val­mis­tu­mi­nen

20.01.2022 21:03 4
Tilaajille
Kaukolämpöjärjestelmän kumipalkeen rikko aiheutti uuden OYSin tornitalon ison vesivahingon – vaikutuksia valmistumisaikatauluun aikaista arvioida

Kau­ko­läm­pö­jär­jes­tel­män ku­mi­pal­keen rikko ai­heut­ti uuden OYSin tor­ni­ta­lon ison ve­si­va­hin­gon – vai­ku­tuk­sia val­mis­tu­mis­ai­ka­tau­luun ai­kais­ta ar­vioi­da

11.01.2022 15:40 12
Tilaajille
OYSin työmaalla rikkoutui kaukolämpöputki, kuumaa vettä suihkusi kellarikerrokseen ja höyry sakeutti näkymän – katso lukijan kuvaama video onnettomuudesta

OYSin työ­maal­la rik­kou­tui kau­ko­läm­pö­put­ki, kuumaa vettä suih­ku­si kel­la­ri­ker­rok­seen ja höyry sa­keut­ti näkymän – katso lukijan kuvaama video on­net­to­muu­des­ta

11.01.2022 09:01 15
Tilaajille