Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mi­sa­se­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sairaalat
Kun vakavasti sairas Alma Kortell-Sandvik on OYSissa, tytön viereen sijataan vuode myös äidille: "Olen luvannut, että olen Alman kanssa aina"

Kun va­ka­vas­ti sairas Alma Kor­tell-Sand­vik on OY­Sis­sa, tytön viereen si­ja­taan vuode myös äi­dil­le: "Olen lu­van­nut, että olen Alman kanssa aina"

17.01.2024 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat tulleet vastaan – ter­vey­den­hoi­to­alal­la ei ole vain ti­la­päi­nen on­gel­ma, joka pois­tui­si aikaa myöten

15.11.2023 06:00 9
OYSin uuden sairaalan kestävät ratkaisut toivat kategoriavoiton kansainvälisessä kisassa

OYSin uuden sai­raa­lan kes­tä­vät rat­kai­sut toivat ka­te­go­ria­voi­ton kan­sain­vä­li­ses­sä kisassa

27.10.2023 09:36 17
Liika on liikaa – OYSin palkkasotku on siivottava kunnolla ja tasapuolisesti
Pääkirjoitus

Liika on liikaa – OYSin palk­ka­sot­ku on sii­vot­ta­va kun­nol­la ja ta­sa­puo­li­ses­ti

03.09.2023 20:00 56
Tilaajille
Joulunpyhät sujuivat OYSissa ilman ruuhkia – vs. johtajaylilääkäri: "Tapaninpäivänä on jostakin syystä enemmän käyntejä"

Jou­lun­py­hät su­jui­vat OYSissa ilman ruuhkia – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ta­pa­nin­päi­vä­nä on jos­ta­kin syystä enemmän käyn­te­jä"

28.12.2022 14:08 3
Tilaajille
Juho puukotti psykoosissa kaverinsa ja päätyi Niuvanniemeen 11 vuotta sitten – Tällaista on elämä sairaalassa, jossa hoidetaan syyntakeettomia rikollisia

Juho puu­kot­ti psy­koo­sis­sa ka­ve­rin­sa ja päätyi Niu­van­nie­meen 11 vuotta sitten – Täl­lais­ta on elämä sai­raa­las­sa, jossa hoi­de­taan syyn­ta­keet­to­mia ri­kol­li­sia

11.09.2022 07:00 10
Tilaajille
OYSin psykiatriset osastot tulvivat potilaita – kaikkia erityisen vaarallisia potilaita ei ole voitu lähettää Niuvanniemeen pakkohoitoon

OYSin psy­kiat­ri­set osastot tul­vi­vat po­ti­lai­ta – kaikkia eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia po­ti­lai­ta ei ole voitu lä­het­tää Niu­van­nie­meen pak­ko­hoi­toon

11.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Arvio: Sairaalaleikkejä, toimisto-huumoria ja venäläismafiaa Tekla Bergin tyyliin

Arvio: Sai­raa­la­leik­ke­jä, toi­mis­to-huu­mo­ria ja ve­nä­läis­ma­fiaa Tekla Bergin tyyliin

24.07.2022 16:55 1
Tilaajille
Sairaalaklovnit ovat ilahduttaneet OYSin lastenosastojen arkea jo kymmenen vuoden ajan – "Klovni antaa luvan reagoida tilanteissa toisella tavalla kuin yleensä"

Sai­raa­la­klov­nit ovat ilah­dut­ta­neet OYSin las­ten­osas­to­jen arkea jo kym­me­nen vuoden ajan – "Klovni antaa luvan rea­goi­da ti­lan­teis­sa toi­sel­la tavalla kuin yleen­sä"

24.05.2022 17:30
Tilaajille
Euroopassa sairaalaan joutuneet matkailijat voivat tuoda mukanaan superbakteereja – suurin riski näillä alueilla

Eu­roo­pas­sa sai­raa­laan jou­tu­neet mat­kai­li­jat voivat tuoda mu­ka­naan su­per­bak­tee­re­ja – suurin riski näillä alueil­la

28.03.2022 11:38
Tilaajille
Kainuun uuden sairaalan viimeinen rakennusosa valmistui – tältä näyttää uusi sairaala Kajaanissa

Kainuun uuden sai­raa­lan vii­mei­nen ra­ken­nus­osa val­mis­tui – tältä näyttää uusi sai­raa­la Ka­jaa­nis­sa

01.07.2021 15:27
Tilaajille
Arvio: Kovaa peliä Tukholman Nobelsairaalassa ruotsalaisessa sairaalatrillerissä

Arvio: Kovaa peliä Tuk­hol­man No­bel­sai­raa­las­sa ruot­sa­lai­ses­sa sai­raa­la­tril­le­ris­sä

07.06.2021 10:10
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisessa ollaan aikataulua edellä – Työmaalla nousee nyt kovaa vauhtia ydinsairaalan A- ja B-rakennukset sekä sädehoitoyksikkö

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ollaan ai­ka­tau­lua edellä – Työ­maal­la nousee nyt kovaa vauhtia ydin­sai­raa­lan A- ja B-ra­ken­nuk­set sekä sä­de­hoi­to­yk­sik­kö

06.07.2020 07:00 12
Tilaajille
Tällä tavalla koronavirus tarttuu nyt – rajoitusten purku huolettaa infektiolääkäriä: "Tilanne aktivoituu, jos ihmiset eivät noudata ohjeita"

Tällä tavalla ko­ro­na­vi­rus tarttuu nyt – ra­joi­tus­ten purku huo­let­taa in­fek­tio­lää­kä­riä: "Ti­lan­ne ak­ti­voi­tuu, jos ihmiset eivät noudata oh­jei­ta"

20.05.2020 20:00 4
Tilaajille
Helsingissä todettu 60 koronatartuntaa saattohoitopotilaita ja vanhuksia hoitavassa sairaalassa – 12 potilasta kuollut

Hel­sin­gis­sä todettu 60 ko­ro­na­tar­tun­taa saat­to­hoi­to­po­ti­lai­ta ja van­huk­sia hoi­ta­vas­sa sai­raa­las­sa – 12 po­ti­las­ta kuollut

18.05.2020 16:22 2
PPSHP:n infrapalvelujohtaja valitaan myöhemmin – viran vaatimukset tarkentuivat haun aikana

PPSHP:n inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­ja va­li­taan myö­hem­min – viran vaa­ti­muk­set tar­ken­tui­vat haun aikana

14.05.2020 07:00 1
Tilaajille