Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Melu
Kun yksi puhuu "näkkileipään", kaikki joutuvat kuuntelemaan – kaiutinpuhelut ja musiikin huudattaminen yleisillä paikoilla ovat ärsyttävä ilmiö
Kolumni

Kun yksi puhuu "näk­ki­lei­pään", kaikki jou­tu­vat kuun­te­le­maan – kaiu­tin­pu­he­lut ja mu­sii­kin huu­dat­ta­mi­nen ylei­sil­lä pai­koil­la ovat är­syt­tä­vä ilmiö

09.10.2023 06:00 14
Tilaajille
Melussa vietetyn hoitopäivän jälkeen lapsi huutaa vielä illallakin – Näillä oululaisen päiväkodin 4 vinkillä hiljennät möykän kotona

Melussa vie­te­tyn hoi­to­päi­vän jälkeen lapsi huutaa vielä il­lal­la­kin – Näillä ou­lu­lai­sen päi­vä­ko­din 4 vin­kil­lä hil­jen­nät möykän kotona

24.08.2023 17:30 1
Tilaajille
Tieliikenteen aiheuttama meteli on suurin meluhaitta Oulussa – melua riittää esimerkiksi Kaukovainion, Karjasillan ja keskustan alueilla

Tie­lii­ken­teen ai­heut­ta­ma meteli on suurin me­lu­hait­ta Oulussa – melua riittää esi­mer­kik­si Kau­ko­vai­nion, Kar­ja­sil­lan ja kes­kus­tan alueil­la

15.09.2022 14:17 28
Tilaajille
Pohjantien lasisten melusuojien jatkuva korjaaminen aiheuttaa suuria kustannuksia – "Kyllähän ne rikki menevät jos joku tosissaan järeästi yrittää"

Poh­jan­tien la­sis­ten me­lu­suo­jien jatkuva kor­jaa­mi­nen ai­heut­taa suuria kus­tan­nuk­sia – "Kyl­lä­hän ne rikki menevät jos joku to­sis­saan jä­reäs­ti yrit­tää"

20.07.2022 19:05 93
Tilaajille
Hiukkavaarassa paukahteli jotain tavallista jykevämpää – "Puolustusvoimien normaalia toimintaa"

Hiuk­ka­vaa­ras­sa pau­kah­te­li jotain ta­val­lis­ta jy­ke­väm­pää – "Puo­lus­tus­voi­mien nor­maa­lia toi­min­taa"

25.01.2022 13:13 8
Tilaajille
Kaakkurin kortteliralli vie alueen asukkaiden yöunet, asukkaat vetoavat nuoriin – "Ei tunnu mukavalta, kun omassa kodissaan ei saa olla rauhassa"

Kaak­ku­rin kort­te­li­ral­li vie alueen asuk­kai­den yöunet, asuk­kaat ve­toa­vat nuoriin – "Ei tunnu mu­ka­val­ta, kun omassa ko­dis­saan ei saa olla rau­has­sa"

20.08.2021 06:00 69
Tilaajille