Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Muraalit
Oulu2026-muraali tehdään ensi vuonna Myllyojalle – tarkempi paikka kerrotaan myöhemmin

Oulu2026-mu­raa­li tehdään ensi vuonna Myl­ly­ojal­le – tar­kem­pi paikka ker­ro­taan myö­hem­min

14.12.2023 08:36 4
Tuiralaiset saivat oman ison seinämaalauksen Valtatielle – "Onhan se piristys, siinä on hyvät värit"

Tui­ra­lai­set saivat oman ison sei­nä­maa­lauk­sen Val­ta­tiel­le – "Onhan se pi­ris­tys, siinä on hyvät värit"

22.09.2023 21:20 16
Tilaajille
Muraalistaan tunnettu kerrostalo nurin Raksilassa – Pitkän talon tilalle suunnitellaan korkeampaa rakennusta

Mu­raa­lis­taan tun­net­tu ker­ros­ta­lo nurin Rak­si­las­sa – Pitkän talon tilalle suun­ni­tel­laan kor­keam­paa ra­ken­nus­ta

19.09.2023 17:01 108
Tilaajille
Oulun Asematorni-kerrostalon katolla ollut värikäs muraali sai lähtöpassit

Oulun Ase­ma­tor­ni-ker­ros­ta­lon katolla ollut värikäs muraali sai läh­tö­pas­sit

30.08.2023 14:59 20
Tilaajille
Kanadalainen Ilana Pichon maalaa muraalin Tuiraan, ja sitä ennen hän tutustuu kaupunginosaan ja sen asukkaisiin

Ka­na­da­lai­nen Ilana Pichon maalaa mu­raa­lin Tui­raan, ja sitä ennen hän tu­tus­tuu kau­pun­gin­osaan ja sen asuk­kai­siin

25.08.2023 12:23 1
Taidetta vain parin kuukauden iloksi – On ihan hyvä, ettei kaikki säily ikuisesti, sanoo oululainen Don Poro alias Oskari Tuohimaa

Tai­det­ta vain parin kuu­kau­den iloksi – On ihan hyvä, ettei kaikki säily ikui­ses­ti, sanoo ou­lu­lai­nen Don Poro alias Oskari Tuo­hi­maa

03.08.2023 06:30
Tilaajille
Tämän vuoden Oulu2026-muraali maalataan Tuiraan – tarkempi paikka ja taiteilija selviävät elokuussa

Tämän vuoden Oulu2026-mu­raa­li maa­la­taan Tuiraan – tar­kem­pi paikka ja tai­tei­li­ja sel­viä­vät elo­kuus­sa

03.07.2023 08:08 9
Kuusi nuorta oululaistaitajaa sai vapaat kädet ja sata metriä Höyhtyän ostarin seinää – Ostaria ei silti olla purkamassa

Kuusi nuorta ou­lu­lais­tai­ta­jaa sai vapaat kädet ja sata metriä Höyh­tyän ostarin seinää – Ostaria ei silti olla pur­ka­mas­sa

21.06.2023 08:00 4
Tilaajille
Äänestä, mihin Oulun lähiöstä maalataan seuraava muraali – sisuuntuiko Tuira viime syksyn kakkossijasta?

Ää­nes­tä, mihin Oulun lä­hiös­tä maa­la­taan seu­raa­va muraali – si­suun­tui­ko Tuira viime syksyn kak­kos­si­jas­ta?

09.06.2023 15:39 4
Ensimmäisen Oulu2026-muraalin valmistumista juhlittiin Rajakylässä – vehreä maisema koristaa nyt korkean kerrostalon seinää

En­sim­mäi­sen Oulu2026-mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­lit­tiin Ra­ja­ky­läs­sä – ­veh­reä maisema ko­ris­taa nyt korkean ker­ros­ta­lon seinää

03.10.2022 22:55 21
Rajakylän muraalin valmistumista juhlitaan maanantaina – taiteilija on mukana kertomassa muraalista ja työskentelystään Oulussa

Ra­ja­ky­län mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­li­taan maa­nan­tai­na – tai­tei­li­ja on mukana ker­to­mas­sa mu­raa­lis­ta ja työs­ken­te­lys­tään Oulussa

30.09.2022 13:45 4
Rajakylän muraaliseinällä suunnataan kohti uutta – oululaisnuoret puolestaan luovat omat kuvansa liikkuvaksi palapeliksi työmaa-aitoihin

Ra­ja­ky­län mu­raa­li­sei­näl­lä suun­na­taan kohti uutta – ou­lu­lais­nuo­ret puo­les­taan luovat omat kuvansa liik­ku­vak­si pa­la­pe­lik­si työ­maa-ai­toi­hin

22.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun Aleksanterinkatua koristaa uusi taideteos, joka yhdistelee erilaisia ihmisiä paikkansa historiaan – Pegah Sabeti maalasi väriloistoa keskelle harmaata betonia

Oulun Alek­san­te­rin­ka­tua ko­ris­taa uusi tai­de­teos, joka yh­dis­te­lee eri­lai­sia ihmisiä paik­kan­sa his­to­riaan – Pegah Sabeti maalasi vä­ri­lois­toa kes­kel­le har­maa­ta betonia

16.09.2022 15:00 22
Tilaajille
Brittiläinen kuvataiteilija Eloise Gillow toteuttaa Oulu2026-kulttuuriohjelman muraalin Oulun Rajakylään – paikallisilla mahdollisuus osallistua teoksen suunnitteluun ja ideointiin

Brit­ti­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Eloise Gillow to­teut­taa Oulu2026-kult­tuu­rioh­jel­man mu­raa­lin Oulun Ra­ja­ky­lään – pai­kal­li­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua teoksen suun­nit­te­luun ja ideoin­tiin

02.08.2022 12:46 22
Galleriakierros Oulun kaduilla: kuulimme taiteilijoiden näkemyksiä kahta puolta tyyliaitaa Oulun keskustan värikkäimmistä seinistä

Gal­le­ria­kier­ros Oulun ka­duil­la: kuu­lim­me tai­tei­li­joi­den nä­ke­myk­siä kahta puolta tyy­li­ai­taa Oulun kes­kus­tan vä­rik­käim­mis­tä sei­nis­tä

22.06.2022 18:00
Tilaajille
Raatin muraalin vaurioita ei korjata toistaiseksi – maalauksen elinkaareksi on määritelty viisi vuotta

Raatin mu­raa­lin vau­rioi­ta ei korjata tois­tai­sek­si – maa­lauk­sen elin­kaa­rek­si on mää­ri­tel­ty viisi vuotta

23.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Ensimmäinen Oulu2026-muraali tulee Rajakylään – perusteluina muun muassa alueen kaunistaminen ja maineen parantaminen: "Alueena Rajis on ihan niin kuin kaikki muutkin ja ansaitsee jotain kaunista"

En­sim­mäi­nen Oulu2026-mu­raa­li tulee Ra­ja­ky­lään – pe­rus­te­lui­na muun muassa alueen kau­nis­ta­mi­nen ja maineen pa­ran­ta­mi­nen: "A­luee­na Rajis on ihan niin kuin kaikki muutkin ja an­sait­see jotain kau­nis­ta"

08.04.2022 12:33 12
Raatin stadionin muurin maalaus vaurioitui talven aikana –"tämä ei valitettavasti ollut täysin ennalta-arvaamaton vahinko"

Raatin sta­dio­nin muurin maalaus vau­rioi­tui talven aikana –"tämä ei va­li­tet­ta­vas­ti ollut täysin en­nal­ta-ar­vaa­ma­ton va­hin­ko"

31.03.2022 11:42 35
Tilaajille
Oulun katukuvaa koristetaan viidellä uudella muraalilla kulttuuripääkaupunkivuoden lähestyessä – yleisö saa vaikuttaa maalausten aiheisiin ja sijainteihin

Oulun ka­tu­ku­vaa ko­ris­te­taan vii­del­lä uudella mu­raa­lil­la kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den lä­hes­tyes­sä – yleisö saa vai­kut­taa maa­laus­ten ai­hei­siin ja si­jain­tei­hin

14.03.2022 16:08 14
Asemalaitureille näkyvän muraalin ensimmäinen osa on nyt kaikkien katsottavissa – seinämaalauksen työstäminen jatkuu ensi kesänä

Ase­ma­lai­tu­reil­le näkyvän mu­raa­lin en­sim­mäi­nen osa on nyt kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa – sei­nä­maa­lauk­sen työs­tä­mi­nen jatkuu ensi kesänä

15.09.2021 16:07 15