Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vesilaitokset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus saatava pa­rem­mak­si myös ve­si­lai­tok­sil­la – haas­teik­si on tun­nis­tet­tu eri­tyi­ses­ti inf­ra­struk­tuu­rin heikko kunto ja riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lö­re­surs­sit

21.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Oulun päävesilaitos tuottaa suurimman osan oululaisten juomavedestä, mutta on kipeästi laajennuksen ja remontin tarpeessa – näky laitoksen sisällä on paikoin hätkähdyttävä

Oulun pää­ve­si­lai­tos tuottaa suu­rim­man osan ou­lu­lais­ten juo­ma­ve­des­tä, mutta on ki­peäs­ti laa­jen­nuk­sen ja re­mon­tin tar­pees­sa – näky lai­tok­sen sisällä on paikoin hät­käh­dyt­tä­vä

28.12.2021 06:00 22
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennus on nielaisemassa rantatontit – "Rantakiinteistöjä ei ole mahdollista kaavoittaa nykyisentyyppiseen käyttöön"

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus on nie­lai­se­mas­sa ran­ta­ton­tit – "Ran­ta­kiin­teis­tö­jä ei ole mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa ny­kyi­sen­tyyp­pi­seen käyt­töön"

12.01.2021 19:02 19
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennuksesta päätetään tiistaina – suunnitelmassa laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen ja rannan väliin

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­ses­ta pää­te­tään tiis­tai­na – suun­ni­tel­mas­sa laa­jen­nus si­joit­tuu ny­kyi­sen lai­tok­sen ja rannan väliin

11.01.2021 10:16 2