Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
Madetojan musiikkilukion valtaajat jäävät koululle yöksi – Lukiolaiset vaativat hallituksen leikkausten perumista

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion val­taa­jat jäävät kou­lul­le yöksi – Lu­kio­lai­set vaa­ti­vat hal­li­tuk­sen leik­kaus­ten pe­ru­mis­ta

03.10.2023 11:24 51
Tilaajille
Oulun lukioita vallataan tiistaina – hallituksen leikkauksia vastustavia mielenilmauksia luvassa ainakin kahdella koululla

Oulun lu­kioi­ta val­la­taan tiis­tai­na – hal­li­tuk­sen leik­kauk­sia vas­tus­ta­via mie­len­il­mauk­sia luvassa ainakin kah­del­la kou­lul­la

03.10.2023 08:10 29
Tilaajille
Opiskelijat innostuivat hakemaan OSYKissa yli jäävää ruokaa – hävikkiruokaa aletaan pian myydä koulujen henkilökunnalle

Opis­ke­li­jat in­nos­tui­vat ha­ke­maan OSY­Kis­sa yli jäävää ruokaa – hä­vik­ki­ruo­kaa aletaan pian myydä kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nal­le

16.08.2023 05:00 21
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys alkaa isolla Oulussa – Lapin ohella ohjaajalla on mielessä David Lynchin Twin Peaks

Pienen hauen pyy­dys­tys alkaa isolla Oulussa – Lapin ohella oh­jaa­jal­la on mie­les­sä David Lynchin Twin Peaks

10.03.2023 13:00
Tilaajille
Oululaisten opettajien Lost abit -musiikkivideo riemastuttaa – "Mikään ei sua estää vois,  kun vaan lähdet täältä pois"

Ou­lu­lais­ten opet­ta­jien Lost abit -mu­siik­ki­vi­deo rie­mas­tut­taa – "Mikään ei sua estää vois, kun vaan lähdet täältä pois"

10.02.2023 13:57 12
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio juhlii 120-vuotista taivaltaan – opiskelijat ja opettajat kertovat, mikä tekee OSYKista huippulukion

Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio juhlii 120-vuo­tis­ta tai­val­taan – opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ker­to­vat, mikä tekee OSY­Kis­ta huip­pu­lu­kion

10.11.2022 07:00 5
Tilaajille
Pikku-Finlandia-palkinnon voittanut oululainen Tuuli Kankaansyrjä on kirjaston suurkuluttaja – "Omistan vain muutamia kirjoja"

Pik­ku-Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­nut ou­lu­lai­nen Tuuli Kan­kaan­syr­jä on kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja – "O­mis­tan vain muu­ta­mia kir­jo­ja"

02.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioon korkein keskiarvoraja oululaislukioista – katso pisterajat tästä

Oulun suo­ma­lai­sen yh­teis­kou­lun lukioon korkein kes­ki­ar­vo­ra­ja ou­lu­lais­lu­kiois­ta – katso pis­te­ra­jat tästä

16.06.2022 12:40 13
"Sekakuoro on se ainoa oikea" – Marjatta Hyvärinen jatkaa 100-vuotiaassa Oulun Laulussa jo kouluiässä alkanutta kuoroharrastustaan

"Se­ka­kuo­ro on se ainoa oikea" – ­Mar­jat­ta Hy­vä­ri­nen jatkaa 100-vuo­tiaas­sa Oulun Lau­lus­sa jo kou­lu­iäs­sä al­ka­nut­ta kuo­ro­har­ras­tus­taan

05.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Oululaisten, hollantilaisten ja kreikkalaisten lukiolaisten yhteistyössä syntyy kaksi näytelmää saman kirjan pohjalta – yhteisenä kielenä nuorilla on englanti sekä liike

Ou­lu­lais­ten, hol­lan­ti­lais­ten ja kreik­ka­lais­ten lu­kio­lais­ten yh­teis­työs­sä syntyy kaksi näy­tel­mää saman kirjan poh­jal­ta – yh­tei­se­nä kielenä nuo­ril­la on eng­lan­ti sekä liike

22.02.2022 17:30
Tilaajille
Digikirja tuo kielistudion kotiin, mutta tunnilla pasianssi saattaa houkutella – lukiolaiset kertovat, miltä tuntuu opiskella kokonaan sähköisistä kirjoista

Di­gi­kir­ja tuo kie­li­stu­dion kotiin, mutta tun­nil­la pa­sians­si saattaa hou­ku­tel­la – lu­kio­lai­set ker­to­vat, miltä tuntuu opis­kel­la ko­ko­naan säh­köi­sis­tä kir­jois­ta

02.02.2022 09:23 1
Tilaajille
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion Timo Koivunen  on vuoden opettaja – "Palkinto hyvästä työstä kuuluu koko lukioyhteisölle"

Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukion Timo Koi­vu­nen on vuoden opet­ta­ja – "Pal­kin­to hyvästä työstä kuuluu koko lu­kioyh­tei­söl­le"

18.05.2021 19:00 6
Tilaajille
Oulun lukioiden hakijamäärä jatkoi kasvamistaan, ennätys jälleen uusiksi – Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio suosituin tänä keväänä

Oulun lu­kioi­den ha­ki­ja­mää­rä jatkoi kas­va­mis­taan, ennätys jälleen uusiksi – Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio suo­si­tuin tänä keväänä

08.04.2021 14:45 2
Oululaisen Saara Korhosen ylioppilasjuhlien juhlapöytä katettiin koronan vuoksi kahteen paikkaan – kevään ylioppilaat pääsivät vihdoin juhlistamaan lakkiaan

Ou­lu­lai­sen Saara Kor­ho­sen yli­op­pi­las­juh­lien juh­la­pöy­tä ka­tet­tiin koronan vuoksi kahteen paik­kaan – kevään yli­op­pi­laat pää­si­vät vihdoin juh­lis­ta­maan lak­kiaan

29.08.2020 20:02
Tilaajille