Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kirjallisuuspalkinnot
Selvitimme, millä perusteella kustantamot valitsevat Finlandia-palkinnosta kisaavat kirjat

Sel­vi­tim­me, millä pe­rus­teel­la kus­tan­ta­mot va­lit­se­vat Fin­lan­dia-pal­kin­nos­ta ki­saa­vat kirjat

07.11.2023 18:03 1
Tilaajille
Oululainen Malla Keinänen, 17, on superlukija, joka hotkaisee helpostikin kirjan päivässä – 48 kirjan urakka toi hänelle paikan arvostetussa raadissa

Ou­lu­lai­nen Malla Kei­nä­nen, 17, on su­per­lu­ki­ja, joka hot­kai­see hel­pos­ti­kin kirjan päi­väs­sä – 48 kirjan urakka toi hänelle paikan ar­vos­te­tus­sa raa­dis­sa

25.10.2023 18:00 8
Tilaajille
Rosa Liksomille 25 000 euron palkinto – jaetaan vain kolmen vuoden välein

Rosa Lik­so­mil­le 25 000 euron pal­kin­to – jaetaan vain kolmen vuoden välein

10.10.2023 15:00
Kirja-arvio: Ia Genbergin August-palkitussa romaanissa elämä rakentuu kohtaamisista

Kir­ja-ar­vio: Ia Gen­ber­gin Au­gust-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­sa elämä ra­ken­tuu koh­taa­mi­sis­ta

14.05.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobel-palkittu kirjailija nostaa kuvitellun saaren historian näyttämöksi

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­kit­tu kir­jai­li­ja nostaa ku­vi­tel­lun saaren his­to­rian näyt­tä­mök­si

12.05.2023 14:05
Tilaajille
Pikku-Finlandia-palkinnon voittanut oululainen Tuuli Kankaansyrjä on kirjaston suurkuluttaja – "Omistan vain muutamia kirjoja"

Pik­ku-Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­nut ou­lu­lai­nen Tuuli Kan­kaan­syr­jä on kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja – "O­mis­tan vain muu­ta­mia kir­jo­ja"

02.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Kalevan kolumnisti Maria Bešlić J. H. Erkon kirjoituskilpailun kakkonen

Kalevan ko­lum­nis­ti Maria Bešlić J. H. Erkon kir­joi­tus­kil­pai­lun kak­ko­nen

31.10.2022 16:20 3
Botnia-palkinnon saajaksi on valittu Veli-Pekka Lehtolan tietokirja saamelaisten historiasta – "Saa lukijansa nauramaan ja pyyhkimään kyyneleitä"

Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si on valittu Ve­li-Pek­ka Leh­to­lan tie­to­kir­ja saa­me­lais­ten his­to­rias­ta – "Saa lu­ki­jan­sa nau­ra­maan ja pyyh­ki­mään kyy­ne­lei­tä"

10.10.2022 09:50 2
Kirja-arvio: Booker-voittaja Bernardine Evariston polyfonisessa romaanissa on monta tapaa olla musta nainen

Kir­ja-ar­vio: Boo­ker-voit­ta­ja Ber­nar­di­ne Eva­ris­ton po­ly­fo­ni­ses­sa ro­maa­nis­sa on monta tapaa olla musta nainen

04.09.2022 15:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Argentiinan lähihistoriaa kartoittavassa kauhuromaanissa arkipäivän ja yön hirviöt kohtaavat

Kir­ja-ar­vio: Ar­gen­tii­nan lä­hi­his­to­riaa kar­toit­ta­vas­sa kau­hu­ro­maa­nis­sa ar­ki­päi­vän ja yön hirviöt koh­taa­vat

04.09.2022 14:10
Tilaajille
Tietokirjat enemmistönä Botnia-ehdokkaissa – 15 000 euron kirjallisuuspalkinnosta kilpailee peräti 85 teosta

Tie­to­kir­jat enem­mis­tö­nä Bot­nia-eh­dok­kais­sa – 15 000 euron kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kil­pai­lee peräti 85 teosta

22.06.2022 11:30
#Kulttuurimonopoli otti ensimmäisen askeleen – Oulun kirjailijaseura muutti keskelle Oulua ollakseen keskeisemmin läsnä

#Kult­tuu­ri­mo­no­po­li otti en­sim­mäi­sen as­ke­leen – Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra muutti kes­kel­le Oulua ol­lak­seen kes­kei­sem­min läsnä

06.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Finlandia-palkintojen valitsijat nimetty – Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen mukana kaunokirjallisuuden ehdokkaat valitsevassa lautakunnassa

Fin­lan­dia-pal­kin­to­jen va­lit­si­jat nimetty – Kalevan pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen mukana kau­no­kir­jal­li­suu­den eh­dok­kaat va­lit­se­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa

09.03.2022 15:46
Tilaajille
Kuin dinosaurus visuaalisen ylitarjonnan keskellä – Kalajoelta lähtöisin oleva Anne Vasko on ehdolla maailman suurimman lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnon saajaksi

Kuin di­no­sau­rus vi­suaa­li­sen yli­tar­jon­nan kes­kel­lä – Ka­la­joel­ta läh­töi­sin oleva Anne Vasko on ehdolla maail­man suu­rim­man lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den pal­kin­non saa­jak­si

25.01.2022 07:00
Tilaajille
Pauli Tapio ei ole kärsinyt ”vaikean toisen kirjan syndroomasta” – oululaislähtöiselle runoilijalle Kalevi Jäntin palkinto

Pauli Tapio ei ole kär­si­nyt ”vai­kean toisen kirjan synd­roo­mas­ta” – ou­lu­lais­läh­töi­sel­le ru­noi­li­jal­le Kalevi Jäntin pal­kin­to

02.12.2021 13:14
Tilaajille
HS:n kirjallisuuspalkinto ”poikkeukselliselle tapaukselle” – Meri Valkaman Sinun, Margot -romaanin taidokasta kerrontaa kiitellään

HS:n kir­jal­li­suus­pal­kin­to ”poik­keuk­sel­li­sel­le ta­pauk­sel­le” – ­Me­ri Val­ka­man Sinun, Margot -ro­maa­nin tai­do­kas­ta ker­ron­taa kii­tel­lään

18.11.2021 19:00
Oulun kirjailijaseuran jakaman Botnia-palkinnon summa nousee

Oulun kir­jai­li­ja­seu­ran jakaman Bot­nia-pal­kin­non summa nousee

09.11.2021 13:20 1
Tilaajille
Oululaisen Ritva Kyllin teos ruokahistoriasta on yksi  tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista

Ou­lu­lai­sen Ritva Kyllin teos ruo­ka­his­to­rias­ta on yksi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kais­ta

09.11.2021 12:10
Tilaajille
Botnia-palkinto vauvan kuolemaa käsittelevälle lastenkirjalle – suru oman lapsen menetyksestä yhdisti tekijät

Bot­nia-pal­kin­to vauvan kuo­le­maa kä­sit­te­le­väl­le las­ten­kir­jal­le – suru oman lapsen me­ne­tyk­ses­tä yhdisti tekijät

25.10.2021 10:20
Tilaajille
Oulussa vaikuttaneen Tuutikki Tolosen Agnes-kirjalle Lasten LukuVarkaus-palkinto – vuoden 2020 parhaan lastenromaanin valitsi lapsiraati

Oulussa vai­kut­ta­neen Tuu­tik­ki Tolosen Ag­nes-kir­jal­le Lasten Lu­ku­Var­kaus-pal­kin­to – vuoden 2020 parhaan las­ten­ro­maa­nin valitsi lap­si­raa­ti

16.06.2021 13:00 1