Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuorot
Johannes-passio soi yli sadan hengen voimin palmusunnuntaina Oulun tuomiokirkossa –  "Bachin suurteos on täynnä vahvoja kontrasteja, suuria tunteita ja suloista lepoa"

Jo­han­nes-pas­sio soi yli sadan hengen voimin pal­mu­sun­nun­tai­na Oulun tuo­mio­kir­kos­sa –  "Bachin suur­teos on täynnä vahvoja kont­ras­te­ja, suuria tun­tei­ta ja su­lois­ta lepoa"

31.03.2023 08:00
Tilaajille
Kuoro, jossa ääni ei ratkaise – Teekkarikuoro TeeKu on nostattanut rempseällä laulannallaan tunnelmaa Oulussa jo kolme vuosikymmentä

Kuoro, jossa ääni ei rat­kai­se – Teek­ka­ri­kuo­ro TeeKu on nos­tat­ta­nut remp­seäl­lä lau­lan­nal­laan tun­nel­maa Oulussa jo kolme vuo­si­kym­men­tä

31.03.2023 06:15
Oulussa soi torstaina harvoin kuultu ja esittäjiään haastava Beethoven

Oulussa soi tors­tai­na harvoin kuultu ja esit­tä­jiään haas­ta­va Beet­ho­ven

28.02.2023 16:05 1
Kempeleläinen Kristian Heberg on ollut yhtä vaille jokaisessa Taikahuilun harjoituksessa mukana – "Se soi jatkuvasti päässä"

Kem­pe­le­läi­nen Kris­tian Heberg on ollut yhtä vaille jo­kai­ses­sa Tai­ka­hui­lun har­joi­tuk­ses­sa mukana – "Se soi jat­ku­vas­ti päässä"

13.01.2023 06:07 1
Kahden polven musisointia – Haukiputaan Länsituulen koulun 60 kolmasluokkalaista laulaa joulua yhdessä mieskuoron kanssa

Kahden polven mu­si­soin­tia – Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len koulun 60 kol­mas­luok­ka­lais­ta laulaa joulua yhdessä mies­kuo­ron kanssa

06.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Riitta-Liisa Roponen, Liisa Virho ja neljä muuta näkyvää naista saavat lauantaina 75-vuotiaalta Merikosken Laululta äänissä soivan lahjan

Riit­ta-Lii­sa Ro­po­nen, Liisa Virho ja neljä muuta näkyvää naista saavat lauan­tai­na 75-vuo­tiaal­ta Me­ri­kos­ken Lau­lul­ta äänissä soivan lahjan

06.10.2022 15:00 2
Tilaajille
Oulun tuomiokirkossa on sunnuntaina luvassa harvinaista herkkua – Bachin H-mollimessu on enemmän kuin yksittäinen konsertti

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa on sun­nun­tai­na luvassa har­vi­nais­ta herkkua – Bachin H-mol­li­mes­su on enemmän kuin yk­sit­täi­nen kon­sert­ti

06.10.2022 08:00 2
Tilaajille
Ihmisäänet piikkilangan pehmentäjinä – Uuden musiikin lokakuu -tapahtuma soi uusinta kuorokirjallisuutta

Ih­mis­ää­net piik­ki­lan­gan peh­men­tä­ji­nä – Uuden mu­sii­kin lokakuu -ta­pah­tu­ma soi uusinta kuo­ro­kir­jal­li­suut­ta

04.10.2022 11:15 1
Tilaajille
Naiskuoro Merikosken Laulu juhlistaa 75-vuotista taivaltaan toivekonsertilla

Nais­kuo­ro Me­ri­kos­ken Laulu juh­lis­taa 75-vuo­tis­ta tai­val­taan toi­ve­kon­ser­til­la

29.09.2022 17:34
Haasteet hioivat Oulun Kamarikuoron uuteen iskuun, 28 vuotta alttostemmassa viihtynyt Ulla Riekki kertoo

Haas­teet hioivat Oulun Ka­ma­ri­kuo­ron uuteen iskuun, 28 vuotta alt­to­stem­mas­sa viih­ty­nyt Ulla Riekki kertoo

16.09.2022 15:30 1
Tilaajille
Oululaisteokselle kunniamaininta Sulasolin sävellyskilpailussa – Kuoroväki on koolla viikonvaihteessa Jyväskylässä

Ou­lu­lais­teok­sel­le kun­nia­mai­nin­ta Su­la­so­lin sä­vel­lys­kil­pai­lus­sa – Kuo­ro­vä­ki on koolla vii­kon­vaih­tees­sa Jy­väs­ky­läs­sä

09.06.2022 19:30
"Sekakuoro on se ainoa oikea" – Marjatta Hyvärinen jatkaa 100-vuotiaassa Oulun Laulussa jo kouluiässä alkanutta kuoroharrastustaan

"Se­ka­kuo­ro on se ainoa oikea" – ­Mar­jat­ta Hy­vä­ri­nen jatkaa 100-vuo­tiaas­sa Oulun Lau­lus­sa jo kou­lu­iäs­sä al­ka­nut­ta kuo­ro­har­ras­tus­taan

05.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Match made in heaven – "Iso Ilo yhdistää kaiken, mitä olen oppinut ja omaksunut", oululaiskuoroa luotsaava Atte Kekkonen toteaa

Match made in heaven – "Iso Ilo yh­dis­tää kaiken, mitä olen oppinut ja omak­su­nut", ou­lu­lais­kuo­roa luot­saa­va Atte Kek­ko­nen toteaa

28.04.2022 19:00 1
Tilaajille
Rotuaarilla virvotaan ja lauletaan palmusunnuntaina Ukrainan hyväksi – tapahtuman järjestää kaksi oululaista isoäitiä

Ro­tuaa­ril­la vir­vo­taan ja lau­le­taan pal­mu­sun­nun­tai­na Uk­rai­nan hyväksi – ta­pah­tu­man jär­jes­tää kaksi ou­lu­lais­ta iso­äi­tiä

08.04.2022 09:35
Lumijoen kirkko kaikuu lauantaina säveliä avuksi Ukrainalle

Lu­mi­joen kirkko kaikuu lauan­tai­na säveliä avuksi Uk­rai­nal­le

31.03.2022 14:45 1
Ukrainalle laulettiin tukea Oulussa

Uk­rai­nal­le lau­let­tiin tukea Oulussa

02.03.2022 20:45 4
Tilaajille
Ukrainalle osoitetaan Oulussa tukea kuorolaululla

Uk­rai­nal­le osoi­te­taan Oulussa tukea kuo­ro­lau­lul­la

01.03.2022 12:30
Raamattu kädessä musiikissakin – Ouluun muuttanut laulupedagogi Siiri Kotiaho toi tullessaan kipinän gospelmusiikkiin

Raa­mat­tu kädessä mu­sii­kis­sa­kin – Ou­luun muut­ta­nut lau­lu­pe­da­go­gi Siiri Kotiaho toi tul­les­saan kipinän gos­pel­mu­siik­kiin

14.01.2022 11:00
Tilaajille
Kuoromusisointia kolmen vuosikymmenen ajan – Sofia Magdalenan sunnuntainen juhlakonsertti on seurattavissa striimin välityksellä

Kuo­ro­mu­si­soin­tia kolmen vuo­si­kym­me­nen ajan – Sofia Mag­da­le­nan sun­nun­tai­nen juh­la­kon­sert­ti on seu­rat­ta­vis­sa strii­min vä­li­tyk­sel­lä

25.11.2021 10:00
Tilaajille
Tammenlehväkuoro vie perinnettä – Oulun Sotaveteraanikuoro kaipaa joukkojen vahvistusta ja muutti nimensä tulevaisuuden tähden

Tam­men­leh­vä­kuo­ro vie pe­rin­net­tä – Oulun So­ta­ve­te­raa­ni­kuo­ro kaipaa jouk­ko­jen vah­vis­tus­ta ja muutti nimensä tu­le­vai­suu­den tähden

29.10.2021 11:10 3
Tilaajille