Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Linja-autoliikenne
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

09.09.2023 16:00 17
Tilaajille
Uudella joukkoliikenneyrityksellä kauhea urakka tulla Ouluun – tarkoitus on rekrytoida ja kouluttaa 120 kuljettajaa sekä rakentaa varikko alle vuoden sisällä

Uudella jouk­ko­lii­ken­ne­yri­tyk­sel­lä kauhea urakka tulla Ouluun – tar­koi­tus on rek­ry­toi­da ja kou­lut­taa 120 kul­jet­ta­jaa sekä ra­ken­taa varikko alle vuoden sisällä

07.09.2023 18:00 37
Tilaajille
Oulun seudun liikenteeseen täysin uusi toimija Nobina, joka sanoo itseään Pohjoismaiden suurimmaksi joukkoliikenneyritykseksi

Oulun seudun lii­ken­tee­seen täysin uusi toimija Nobina, joka sanoo itseään Poh­jois­mai­den suu­rim­mak­si jouk­ko­lii­ken­ne­yri­tyk­sek­si

16.08.2023 17:44 30
Tilaajille
Konkurssiin menneen V. Alamäen tilalle löytyi uusi liikennöitsijä Oulun ja Hailuodon väliselle linjalle – Oubus liikennöi väliä vuoden loppuun saakka

Kon­kurs­siin menneen V. Alamäen tilalle löytyi uusi lii­ken­nöit­si­jä Oulun ja Hai­luo­don vä­li­sel­le lin­jal­le – Oubus lii­ken­nöi väliä vuoden loppuun saakka

14.07.2023 10:32 3
Hailuodon ja Oulun välinen liikennöinti jatkuu V. Alamäen konkurssista huolimatta

Hai­luo­don ja Oulun välinen lii­ken­nöin­ti jatkuu V. Alamäen kon­kurs­sis­ta huo­li­mat­ta

07.07.2023 10:29 3
Raahen paikallisliikenne lakkasi nykymuodossaan – matkustajamäärät ovat laskeneet huomattavasti

Raahen pai­kal­lis­lii­ken­ne lakkasi ny­ky­muo­dos­saan – mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet huo­mat­ta­vas­ti

22.06.2023 08:59 3
Tilaajille
Uusia linja-autovuoroja kesäkuussa Oulun ja Kuusamon välille – Vuorot palvelevat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja

Uusia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa Oulun ja Kuu­sa­mon välille – Vuorot pal­ve­le­vat ai­kai­sia aamuja ja myö­häi­siä iltoja

24.03.2023 06:00
Tilaajille
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 13:10 5
Tilaajille
Linja-autoliikenteen lakko päättyi sopuun myöhään perjantaina – Oulussa Koskilinjat pyrkii palaamaan normaaliin aikatauluun sunnuntaina

Lin­ja-au­to­lii­ken­teen lakko päättyi sopuun myöhään per­jan­tai­na – Oulussa Kos­ki­lin­jat pyrkii pa­laa­maan nor­maa­liin ai­ka­tau­luun sun­nun­tai­na

04.03.2023 20:37 40
Vielä tänään selviää, jatkuuko bussilakko – AKT ja ALT saivat neuvottelutuloksen aikaan myös linja-autoalalle

Vielä tänään sel­viää, jat­kuu­ko bus­si­lak­ko – AKT ja ALT saivat neu­vot­te­lu­tu­lok­sen aikaan myös lin­ja-au­to­alal­le

03.03.2023 21:17
Oulun joukkoliikenteen matkalippujen hintoja halutaan puolittaa, jotta matkustajia tulisi linja-autoihin enemmän

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­lip­pu­jen hintoja ha­lu­taan puo­lit­taa, jotta mat­kus­ta­jia tulisi lin­ja-au­toi­hin enemmän

08.09.2022 07:00 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys Oululle

26.08.2022 08:00 9
Tilaajille
Oulun joukkoliikenne on nyt jopa 80 prosenttia enemmän ajoissa, kun Oulun Taksipalvelut on korvattu uusilla liikennöitsijöillä – OTP:n entisiä kuljettajia työllistetty kesän aikana runsaasti

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne on nyt jopa 80 pro­sent­tia enemmän ajois­sa, kun Oulun Tak­si­pal­ve­lut on kor­vat­tu uusilla lii­ken­nöit­si­jöil­lä – OTP:n entisiä kul­jet­ta­jia työl­lis­tet­ty kesän aikana run­saas­ti

03.08.2022 06:00 49
Tilaajille
Viivästyneet ratatyöt saatiin valmiiksi, junat jopa 14 tuntia myöhässä – myös pohjoisen junissa myöhästymisiä

Vii­väs­ty­neet ra­ta­työt saatiin val­miik­si, junat jopa 14 tuntia myö­häs­sä – myös poh­joi­sen junissa myö­häs­ty­mi­siä

27.06.2022 13:40 17
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Oulun joukkoliikenne pärjäsi tänä vuonna odotettua paremmin koronasta huolimatta

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne pärjäsi tänä vuonna odo­tet­tua pa­rem­min ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

15.12.2021 20:00 3
Tilaajille