Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työolot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syötkö os­to­mus­tik­ka­si hyvällä omal­la­tun­nol­la?

03.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Bussikuskien vessat odottavat ensi vuonna alkavaa sopimuskautta, juuri nyt kukaan ei ota vastuuta – liikennöitsijät ja Oulun kaupunki pallottelevat asiaa toisilleen

Bus­si­kus­kien vessat odot­ta­vat ensi vuonna alkavaa so­pi­mus­kaut­ta, juuri nyt kukaan ei ota vas­tuu­ta – lii­ken­nöit­si­jät ja Oulun kau­pun­ki pal­lot­te­le­vat asiaa toi­sil­leen

23.02.2023 18:30 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika lo­pet­taa var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ten ja lasten hy­vin­voin­nil­la sekä tur­val­li­suu­del­la leik­ki­mi­nen

03.02.2023 05:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen pe­las­ta­mi­nen ei ole ydin­fy­siik­kaa – suurin ongelma on pula kou­lu­te­tus­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta

21.01.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­ker­tai­nen resepti ra­vin­to­la-alan työ­voi­ma­pu­laan: työo­lot, työn­te­ki­jöi­den kohtelu ja palk­kaus kuntoon

22.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työolot eivät kohene kau­his­te­le­mal­la, pa­rem­paa työ­elä­mää tehdään yhdessä

02.11.2021 05:00
Tilaajille
Liikaa grillattuja pikaruokatyöntekijöitä –  nuorten työolosuhteet ovat usein ala-arvoisia ja kohtelu on kovaa
Kolumni

Liikaa gril­lat­tu­ja pi­ka­ruo­ka­työn­te­ki­jöi­tä – nuorten työ­olo­suh­teet ovat usein ala-ar­voi­sia ja kohtelu on kovaa

24.09.2021 18:00 15
Tilaajille