Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Villa Han­na­lan tai­teel­li­sen joh­ta­jan Ilmari Mäen­pään visiona on ke­hit­tää hu­vi­las­ta avoin kult­tuu­riym­pä­ris­tö, jossa kau­pun­ki­lai­set viih­ty­vät sulassa sovussa

Tavoitteena on, että Villa Hannala uudisrakennuksineen on paraatikunnossa asuntomessuvuodeksi 2025.

Villa Hannalan tornista katseltiin aikoinaan laivojen tuloa Ouluun, kertovat huvilan omistaman Haapalandia Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Haapala (vas.) ja taiteellinen johtaja Ilmari Mäenpää.
Villa Hannalan tornista katseltiin aikoinaan laivojen tuloa Ouluun, kertovat huvilan omistaman Haapalandia Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Haapala (vas.) ja taiteellinen johtaja Ilmari Mäenpää.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lähiruokaravintola, kukoistava puutarha, majoitustilaa, sauna, pieni lampi, talvipuutarha...

Konsertteja, taidenäyttelyitä, kirjallisuustapahtumia, mestarikursseja, käsillä tekemistä...