Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun seudulle sijoittuvalla testialueella droonit pörräävät tiuhaan, vaikkei niitä näy – laitteita käytetään maailmalla hyvässä ja pahassa

Oulun seu­dul­le si­joit­tu­val­la tes­ti­alueel­la droonit pör­rää­vät tiu­haan, vaikkei niitä näy – lait­tei­ta käy­te­tään maail­mal­la hyvässä ja pahassa

16.11.2022 18:00
Tilaajille
Täältä tullaan, elämä – 5 000 nuorta täytti Ouluhallin keskiviikkona

Täältä tul­laan, elämä – 5 000 nuorta täytti Ou­lu­hal­lin kes­ki­viik­ko­na

02.11.2022 15:00 2
Tilaajille
Tässä on Oulun Freddie Mercury – Korkea tenori Samuli Kakko tutustui perin pohjin Queenin musiikkiin ja idolinsa uniikkiin ääneen

Tässä on Oulun Freddie Mercury – Korkea tenori Samuli Kakko tu­tus­tui perin pohjin Queenin mu­siik­kiin ja ido­lin­sa uniik­kiin ääneen

30.10.2022 08:00
Tilaajille
Nivalalaislähtöinen sopraano Jenni Hietala kisaa sunnuntaina Operalia-laulukilpailun finaalissa – oopperakuuluisuus Placido Domingon perustaman kilpailun pääpalkinto on 30 000 dollaria

Ni­va­la­lais­läh­töi­nen sop­raa­no Jenni Hietala kisaa sun­nun­tai­na Ope­ra­lia-lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa – oop­pe­ra­kuu­lui­suus Placido Do­min­gon pe­rus­ta­man kil­pai­lun pää­pal­kin­to on 30 000 dol­la­ria

28.10.2022 09:54 1
Oululainen Tuulia Aula voitti bikinifitnessin Suomen mestaruuden ja taistelee lauantaina MM-kisalavalla Etelä-Koreassa: "Fyysisesti rankka treenikausi huipentui jättipottiin"

Ou­lu­lai­nen Tuulia Aula voitti bi­ki­ni­fit­nes­sin Suomen mes­ta­ruu­den ja tais­te­lee lauan­tai­na MM-ki­sa­la­val­la Ete­lä-Ko­reas­sa: "Fyy­si­ses­ti rankka tree­ni­kau­si hui­pen­tui jät­ti­pot­tiin"

19.10.2022 19:00 3
Tilaajille
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot ja Oamkin tanssinopettajakoulutuksen opiskelijat juhlistavat Kaija Saariahoa  Pikisaaressa

Oulu Sin­fo­nian Ka­ma­ri­muu­si­kot ja Oamkin tans­sin­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat juh­lis­ta­vat Kaija Saa­ri­ahoa Pi­ki­saa­res­sa

14.10.2022 10:30
Oulussa alkaa kestävän kehityksen koulutusohjelma – osaajia teollisuuteen ja tuotekehitykseen

Oulussa alkaa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma – osaajia teol­li­suu­teen ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen

10.10.2022 10:23
Opiskelija,  näin otat Oulun haltuun – Kokosimme 10 varmaa vinkkiä tullista tulleelle eli juuri Ouluun muuttaneelle

Opis­ke­li­ja, näin otat Oulun haltuun – Ko­ko­sim­me 10 varmaa vinkkiä tul­lis­ta tul­leel­le eli juuri Ouluun muut­ta­neel­le

13.09.2022 12:38
Tilaajille
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisessä Hurmos-tapahtumassa tutustuttiin porukoihin pitkästä aikaa koronan jälkeen

Oulun yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den yh­tei­ses­sä Hur­mos-ta­pah­tu­mas­sa tu­tus­tut­tiin po­ru­koi­hin pit­käs­tä aikaa koronan jälkeen

09.09.2022 08:18
Tilaajille
"Työmäärä verrattuna lukioon yllätti" – Opintojen itsenäisyys voi yllättää toiselta asteelta suoraan korkeakouluun loikkaavan nuoren, mutta tukeakin saa

"Työ­mää­rä ver­rat­tu­na lukioon yl­lät­ti" – Opin­to­jen it­se­näi­syys voi yl­lät­tää toi­sel­ta as­teel­ta suoraan kor­kea­kou­luun loik­kaa­van nuoren, mutta tu­kea­kin saa

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Lähi, etä vai hybridi? Oulun korkeakoulut eivät tee tiukkoja linjauksia – Lopulta opintojakson pedagogiset tavoitteet määrittävät opetustoteutuksen

Lähi, etä vai hyb­ri­di? Oulun kor­kea­kou­lut eivät tee tiuk­ko­ja lin­jauk­sia – Lopulta opin­to­jak­son pe­da­go­gi­set ta­voit­teet mää­rit­tä­vät ope­tus­to­teu­tuk­sen

30.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Oululaisopiskelijoiden rakentama formula-auto on tulikokeessa Itävallan F1-radalla – "Auto on todella kilpailukykyinen"

Ou­lu­lais­opis­ke­li­joi­den ra­ken­ta­ma for­mu­la-au­to on tu­li­ko­kees­sa Itä­val­lan F1-ra­dal­la – "Auto on todella kil­pai­lu­ky­kyi­nen"

28.07.2022 06:06 5
Entinen paperitehdas on 200 miljoonaa euroa maksaneen supertietokone Lumin koti – Kaleva pääsi käymään maailman kärkikolmikosta pohjoisimman tietokoneen sisällä

Entinen pa­pe­ri­teh­das on 200 mil­joo­naa euroa mak­sa­neen su­per­tie­to­ko­ne Lumin koti – Kaleva pääsi käymään maail­man kär­ki­kol­mi­kos­ta poh­joi­sim­man tie­to­ko­neen sisällä

12.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Tammikuulta toukokuulle siirretyssä Leevi Madetoja -pianokilpailussa tänä vuonna liki 70 osallistujaa

Tam­mi­kuul­ta tou­ko­kuul­le siir­re­tys­sä Leevi Ma­det­oja -pia­no­kil­pai­lus­sa tänä vuonna liki 70 osal­lis­tu­jaa

19.05.2022 12:38
Valtatie vei ammattikorkeakouluun – Pyhäjoelta lähtöisin olevan Petra Koskelan muuttokuorma suuntasi kohti Oulua

Val­ta­tie vei am­mat­ti­kor­kea­kou­luun – Py­hä­joel­ta läh­töi­sin olevan Petra Kos­ke­lan muut­to­kuor­ma suun­ta­si kohti Oulua

14.05.2022 14:00
Tilaajille
Valmistavan teollisuuden robotiikkapäivää vietettiin torstaina yliopistolla

Val­mis­ta­van teol­li­suu­den ro­bo­tiik­ka­päi­vää vie­tet­tiin tors­tai­na yli­opis­tol­la

12.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Nuorten pianistien Leevi Madetoja -kilpailu ensi viikolla Oulussa – yli 17-vuotiaiden konserttofinaali yhdessä Oulu Sinfonian kanssa

Nuorten pia­nis­tien Leevi Ma­det­oja -kil­pai­lu ensi vii­kol­la Oulussa – yli 17-vuo­tiai­den kon­sert­to­fi­naa­li yhdessä Oulu Sin­fo­nian kanssa

19.05.2022 11:57
Tilaajille
Suomeen on perustettu uusi 6G-yhteenliittymä – perustajajäsenissä mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Business Oulu

Suomeen on pe­rus­tet­tu uusi 6G-yh­teen­liit­ty­mä – pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­sä mukana Oulun ylio­pis­to, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Bu­si­ness Oulu

11.05.2022 11:56 4
Cobotti-robotti toimii ihmisen kanssa yhteistyössä – Oulun robottitapahtumassa esillä robotiikan uusimpia sovelluksia

Co­bot­ti-ro­bot­ti toimii ihmisen kanssa yh­teis­työs­sä – Oulun ro­bot­ti­ta­pah­tu­mas­sa esillä ro­bo­tii­kan uu­sim­pia so­vel­luk­sia

10.05.2022 17:20
Tilaajille