Oulun ammattikorkeakoulu
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Savolainen talkkuna maistui pohjoispohjalaisilla lähiruokamarkkinoilla – Kova viima ei hyydyttänyt tunnelmaa eikä kaupantekoa Kaukovainiolla Likis-tapahtumassa  lauantaina

Sa­vo­lai­nen talk­ku­na maistui poh­jois­poh­ja­lai­sil­la lä­hi­ruo­ka­mark­ki­noil­la – Kova viima ei hyy­dyt­tä­nyt tun­nel­maa eikä kau­pan­te­koa Kau­ko­vai­niol­la Li­kis-ta­pah­tu­mas­sa lauan­tai­na

19.09.2020 12:44 0
Tilaajille
OSAKO järjestää lukuvuoden avajaisjuhlat erityisin turvajärjestelyin – päivällä ohjelmassa ollut Messukylä siirtyy myöhempään ajankohtaan

OSAKO jär­jes­tää lu­ku­vuo­den ava­jais­juh­lat eri­tyi­sin tur­va­jär­jes­te­lyin – päi­väl­lä oh­jel­mas­sa ollut Mes­su­ky­lä siirtyy myö­hem­pään ajan­koh­taan

31.08.2020 12:44 3
Lukuvuoden avajaistapahtuma Preludin järjestäminen huolettaa Oamkin opiskelijoita – OSAKOn hallituksen puheenjohtaja luottaa opiskelijoiden vastuullisuuteen korona-aikana

Lu­ku­vuo­den ava­jais­ta­pah­tu­ma Pre­lu­din jär­jes­tä­mi­nen huo­let­taa Oamkin opis­ke­li­joi­ta – OSAKOn hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja luottaa opis­ke­li­joi­den vas­tuul­li­suu­teen ko­ro­na-ai­ka­na

26.08.2020 15:30 2
Tilaajille
Korkeakouluopinnot käynnistyvät poikkeusoloissa ja yhteisiä tapahtumia on peruttu – "Ehkä se vähän ahdistaakin, jos kaikki pitää tehdä etänä"

Kor­kea­kou­luo­pin­not käyn­nis­ty­vät poik­keu­so­lois­sa ja yh­tei­siä ta­pah­tu­mia on peruttu – "Ehkä se vähän ah­dis­taa­kin, jos kaikki pitää tehdä etänä"

25.08.2020 19:01 0
Tilaajille
Oamk alkaa järjestää kaiken mahdollisen opetuksen etänä, myös uudet opiskelijat siirtyvät koteihinsa opiskelemaan perehdytysjakson jälkeen – taustalla Oulun alueella lisääntyneet koronatartunnat

Oamk alkaa jär­jes­tää kaiken mah­dol­li­sen ope­tuk­sen etänä, myös uudet opis­ke­li­jat siir­ty­vät ko­tei­hin­sa opis­ke­le­maan pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen – taus­tal­la Oulun alueel­la li­sään­ty­neet ko­ro­na­tar­tun­nat

21.08.2020 17:17 5
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Yh­teis­kun­ta on in­ves­toi­nut Lin­nan­maan kam­puk­seen kym­me­niä mil­joo­nia

08.08.2020 07:15 28
Osa pohjoispohjanmaalaisista toisen asteen opiskelijoista voi saada varman korkeakoulupaikan tekniikan alalta jo opintojen aikana – Oamk testaa uutta yhteistyötä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

Osa poh­jois­poh­jan­maa­lai­sis­ta toisen asteen opis­ke­li­jois­ta voi saada varman kor­kea­kou­lu­pai­kan tek­nii­kan alalta jo opin­to­jen aikana – Oamk testaa uutta yh­teis­työ­tä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

05.08.2020 10:41 0