Yhteishaku
Oamkilla tarjolla ennätysmäärä opiskelupaikkoja keskiviikkona alkavassa yhteishaussa – opiskeluvalinnat tehdään todistus- ja valintakoevalinnan perusteella

Oam­kil­la tar­jol­la en­nä­tys­mää­rä opis­ke­lu­paik­ko­ja kes­ki­viik­ko­na al­ka­vas­sa yh­teis­haus­sa – opis­ke­lu­va­lin­nat tehdään to­dis­tus- ja va­lin­ta­koe­va­lin­nan pe­rus­teel­la

01.09.2020 10:53 0
Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelupaikka 52 500 hakijalle, suurin osa hakijoista ensikertalaisia

Kor­kea­kou­lu­jen toi­ses­sa yh­teis­haus­sa opis­ke­lu­paik­ka 52 500 ha­ki­jal­le, suurin osa ha­ki­jois­ta en­si­ker­ta­lai­sia

15.07.2020 10:51 0
Oulun lukioista korkeimman keskiarvon vaati Oulun Lyseon lukio – eniten hakijoita halusi opiskelemaan Kastellin lukioon

Oulun lu­kiois­ta kor­keim­man kes­ki­ar­von vaati Oulun Lyseon lukio – eniten ha­ki­joi­ta halusi opis­ke­le­maan Kas­tel­lin lukioon

12.06.2020 12:42 0