Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Opiskelijalounas
Opiskelija-aterian saa Oulussa vajaasta viidestätoista ravintolasta – yksi niistä sijaitsee kauppakortteli Pekurissa keskustassa
Lukijalta

Opis­ke­li­ja-ate­rian saa Oulussa va­jaas­ta vii­des­tä­tois­ta ra­vin­to­las­ta – yksi niistä si­jait­see kaup­pa­kort­te­li Pe­ku­ris­sa kes­kus­tas­sa

19.10.2020 07:00
Tilaajille

Miltä näyttää ja maistuu opis­ke­li­jan lounas – tes­ti­kier­ros ou­lu­lai­sis­sa opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lois­sa osoit­ti, että va­riaa­tio­ta on

19.10.2020 07:00
Tilaajille