Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Uros: Uroksen ja Tam­pe­reen Kannen areenan ni­mi­so­pi­mus päättyy

Oritkari
Kalastaja moottoriveneineen oli pulassa Oulun Oritkarissa – meripelastusseuran alus tuli avuksi

Ka­las­ta­ja moot­to­ri­ve­nei­neen oli pulassa Oulun Orit­ka­ris­sa – me­ri­pe­las­tus­seu­ran alus tuli avuksi

19.10.2021 11:33 2
Koronatestaus Oulun Oritkarin drive-in-pisteellä jatkuu jälleen torstaista alkaen, testausaika on varattava etukäteen

Ko­ro­na­tes­taus Oulun Orit­ka­rin dri­ve-in-pis­teel­lä jatkuu jälleen tors­tais­ta alkaen, tes­taus­ai­ka on va­rat­ta­va etu­kä­teen

04.08.2021 18:39 2
Oulun Oritkarin kolmioraide-hanke etenee – tänä kesänä siirretään kaapelilinjoja ja aloitetaan varsinaisen urakan kilpailutus

Oulun Orit­ka­rin kol­mio­rai­de-han­ke etenee – tänä kesänä siir­re­tään kaa­pe­li­lin­jo­ja ja aloi­te­taan var­si­nai­sen urakan kil­pai­lu­tus

11.05.2021 15:41 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Orit­ka­rin tyhjä ter­mi­naa­li on huo­les­tut­ta­van ke­hi­tyk­sen oire

15.04.2021 16:00 6
Tilaajille
Kaksi autoa upposi kohvajäähän Oritkarin ja Vihiluodon välisellä retkiluisteluradalla

Kaksi autoa upposi koh­va­jää­hän Orit­ka­rin ja Vi­hi­luo­don vä­li­sel­lä ret­ki­luis­te­lu­ra­dal­la

05.03.2021 09:54 56
Tilaajille
Lumikuorma joka toinen minuutti – Oritkariin on kuskattu viikossa lähes yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yhteensä

Lu­mi­kuor­ma joka toinen mi­nuut­ti – Orit­ka­riin on kus­kat­tu vii­kos­sa lähes yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yh­teen­sä

04.02.2021 07:33 24
Tilaajille
Joulunalusajan budjettiväännöt – koko pohjoinen Suomi hyötyy Kemin biotuotetehtaasta
Kolumni

Jou­lun­alus­ajan bud­jet­ti­vään­nöt – koko poh­joi­nen Suomi hyötyy Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta

22.12.2020 17:00 6
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Oritkarin kolmioraiteen kaavamuutoksen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Orit­ka­rin kol­mio­rai­teen kaa­va­muu­tok­sen

10.11.2020 11:17
Tilaajille
Satamat käyvät kovaa kilpailua ja Oulun Oritkari valmistautuu tulevaisuuteen – isoja aluksia tulossa viimeistään keväällä, myös matkustajaliikenne on mahdollista

Satamat käyvät kovaa kil­pai­lua ja Oulun Orit­ka­ri val­mis­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen – isoja aluksia tulossa vii­meis­tään ke­vääl­lä, myös mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta

19.10.2020 09:48 2
Tilaajille
Näin toimii drive in -koronatestauspiste Oritkarissa – parkkialueella olevalle teltalle pääsee yksi auto kerrallaan, yhdelle testattavalle varataan aikaa seitsemän minuuttia

Näin toimii drive in -ko­ro­na­tes­taus­pis­te Orit­ka­ris­sa – park­ki­alueel­la ole­val­le tel­tal­le pääsee yksi auto ker­ral­laan, yhdelle tes­tat­ta­val­le va­ra­taan aikaa seit­se­män mi­nuut­tia

24.08.2020 19:00 7
Tilaajille