Meriliikenne

Wärt­si­län uusi ruot­sa­lais­joh­ta­ja: "Me­ren­kul­kuun jät­ti­muu­tos kym­me­nes­sä vuo­des­sa" – laiva kulkee pian am­mo­nia­kil­la ja vedyllä

20.06.2021 18:30 1
Tilaajille

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: Suezin kanavan tukos sattui pahaan aikaan – kont­ti­kul­je­tuk­set ovat jo en­nes­tään se­kai­sin

24.03.2021 15:51 4

Telenor Ma­ri­ti­me aloitti rek­ry­toin­nit Oulussa – ta­voit­tee­na ra­ken­taa kau­pun­kiin maail­man­luo­kan lan­ga­ton tie­to­lii­ken­ne­yk­sik­kö

18.02.2021 06:00 10
Tilaajille

Maail­man ainoa ydin­rah­ti­lai­va on kohta Suo­men­lah­del­la – Alus on mat­kal­la kor­jat­ta­vak­si Pie­ta­riin

29.12.2020 15:46 1

Ti­las­to­kes­kus: me­ri­kul­je­tus­ten vienti väheni viime vuoteen ver­rat­tu­na, tuonti kasvoi

07.07.2020 09:54

Oulun uuden me­ri­väy­län kiin­tei­den me­ri­merk­kien paa­lu­tus­työt alkavat ensi vii­kol­la – työmaan lä­hei­syy­des­sä su­kel­ta­mi­nen kiel­let­tyä, ve­nei­lyä­kin kan­nat­taa välttää

18.06.2020 12:03 3