Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Vammaispalvelut
Vammaiskortti tuo turvaa CP-vammaa sairastavalle 6-vuotiaalle oululaiselle Avalle: "Voimme ottaa toisen aikuisen mukaan ilmaiseksi moneen paikkaan"

Vam­mais­kort­ti tuo turvaa CP-vam­maa sai­ras­ta­val­le 6-vuo­tiaal­le ou­lu­lai­sel­le Avalle: "Voimme ottaa toisen ai­kui­sen mukaan il­mai­sek­si moneen paik­kaan"

04.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Matkapalvelukeskuksen odotusajat ovat poikkeuksetta pitkät ja kuljetusten hoitaminen joustamatonta – "Spontaania matkustusta ei voi tehdä oikein lainkaan"

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen odo­tus­ajat ovat poik­keuk­set­ta pitkät ja kul­je­tus­ten hoi­ta­mi­nen jous­ta­ma­ton­ta – "S­pon­taa­nia mat­kus­tus­ta ei voi tehdä oikein lain­kaan"

19.07.2022 06:00 24
Tilaajille
Erityisen ihmeellinen maailma – Arttu osaa katsoa elämää toisella tavalla

Eri­tyi­sen ih­meel­li­nen maailma – Arttu osaa katsoa elämää toi­sel­la tavalla

13.06.2022 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Akuutit vam­mais­pal­ve­lu­jen tarpeet on rat­kais­ta­va – Avoin kirje Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le

29.07.2021 06:00
Tilaajille