Yrittäminen: Takalan perhe löysi pi­ka­vauh­tia uuden kodin Ou­lus­ta, kun kaup­piaan paikka aukesi

Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Urheilu: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Isyys
Äiti hylkäsi iiläisen JP:n synnytyslaitokselle, mutta se oli hänen onnensa – Vasta kolmas isä otti pojan omakseen

Äiti hylkäsi ii­läi­sen JP:n syn­ny­tys­lai­tok­sel­le, mutta se oli hänen onnensa – Vasta kolmas isä otti pojan omak­seen

28.01.2024 06:00 26
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

29.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Haukiputaalaisen isän avunpyyntö oli rohkea – “Paljon on harteilla, todella paljon”
Kolumni

Hau­ki­pu­taa­lai­sen isän avun­pyyn­tö oli rohkea – “Paljon on har­teil­la, todella paljon”

12.11.2023 10:00
Tilaajille
Etäisä, suurperheen yksinhuoltaja ja kohtalainen isä kertovat Kalevalle, millaisia he ovat isinä

Etäisä, suur­per­heen yk­sin­huol­ta­ja ja koh­ta­lai­nen isä ker­to­vat Ka­le­val­le, mil­lai­sia he ovat isinä

12.11.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­nus­ta­mal­la ja ke­hu­mal­la luomme uutta it­se­tun­tois­ta mies­mal­lia

11.11.2023 06:00 1
"Opin sen, etten ole riittävän hyvä missään" – Teimme isille kyselyn, ja se paljasti kipeitä traumoja ja rakkautta

"Opin sen, etten ole riit­tä­vän hyvä mis­sään" – Teimme isille ky­se­lyn, ja se pal­jas­ti kipeitä trau­mo­ja ja rak­kaut­ta

11.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Vuoden isänä palkittu pohjoissuomalainen Matti Väliahdet, 84, toimi lähes 30 vuotta poikansa omaishoitajana: "Minulle on tärkeintä tuo Pertti"

Vuoden isänä pal­kit­tu poh­jois­suo­ma­lai­nen Matti Vä­liah­det, 84, toimi lähes 30 vuotta poi­kan­sa omais­hoi­ta­ja­na: "Mi­nul­le on tär­kein­tä tuo Pertti"

07.11.2023 11:40 16
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko isät tasa-arvoisia huoltajuuskysymyksissä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Ovatko isät ta­sa-ar­voi­sia huol­ta­juus­ky­sy­myk­sis­sä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

13.11.2022 08:00
Tilaajille
Kahden eri sukupolven miehet pohtivat miehuutta ja isäksi kasvamista – Oululainen Jorma Heikkinen koki isänsä itkun heikkouden merkiksi

Kahden eri su­ku­pol­ven miehet poh­ti­vat mie­huut­ta ja isäksi kas­va­mis­ta – Ou­lu­lai­nen Jorma Heik­ki­nen koki isänsä itkun heik­kou­den mer­kik­si

12.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Ylivoimaisesti toivotuin isänpäivälahja on laatuaika lasten kanssa – myös itse tehdyt kortit ja täytekakku olisivat Kalevan lukijoiden mieleen

Yli­voi­mai­ses­ti toi­vo­tuin isän­päi­vä­lah­ja on laa­tu­ai­ka lasten kanssa – myös itse tehdyt kortit ja täy­te­kak­ku oli­si­vat Kalevan lu­ki­joi­den mieleen

12.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Innostuvatko isät nyt pitämään entistä enemmän perhevapaita, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: In­nos­tu­vat­ko isät nyt pi­tä­mään entistä enemmän per­he­va­pai­ta, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

07.08.2022 08:00
Tilaajille
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pu­ikän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Isät jäävät yhä usein sivuosaan, eikä se ole lapsen etu
Kolumni

Isät jäävät yhä usein si­vuo­saan, eikä se ole lapsen etu

11.12.2021 16:00 6
Tilaajille
Kuolleesta isästä voi kirjoittaa muutakin kuin paljastuskirjan – Petri Vartiainen kirjoitti hyvästä isäsuhteesta pohtien isyyttä ja miehuutta: ”Meidän pitää hyväksyä myös perinteinen mies"

Kuol­lees­ta isästä voi kir­joit­taa muu­ta­kin kuin pal­jas­tus­kir­jan – Petri Var­tiai­nen kir­joit­ti hyvästä isä­suh­tees­ta pohtien isyyttä ja mie­huut­ta: ”Meidän pitää hy­väk­syä myös pe­rin­tei­nen mies"

21.12.2020 06:45
Tilaajille
Kahdeksan lapsen isä Markus Lohi on testannut hyvän kasvatusmenetelmän: "Anna lapsellesi tilaa ja mahdollisuus olla oma itsensä"

Kah­dek­san lapsen isä Markus Lohi on tes­tan­nut hyvän kas­va­tus­me­ne­tel­män: "Anna lap­sel­le­si tilaa ja mah­dol­li­suus olla oma it­sen­sä"

08.11.2020 08:00 5
Tilaajille
“Lasten saanti on tutkitusti tavallaan tarttuva tauti” – ensimmäisen lapsen syntyessä isät olivat Suomessa keskimäärin 31,6-vuotiaita

“Lasten saanti on tut­ki­tus­ti ta­val­laan tart­tu­va tauti” – en­sim­mäi­sen lapsen syn­tyes­sä isät olivat Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin 31,6-vuo­tiai­ta

04.11.2020 05:57 1
Mokoma-yhtyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa perhe-elämässä: "Tasa-arvoinen isyys ei ole helppoa, koska ei ole mallia sille"

Mo­ko­ma-yh­tyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa per­he-elä­mäs­sä: "Ta­sa-ar­voi­nen isyys ei ole help­poa, koska ei ole mallia sille"

30.09.2020 20:30
Tilaajille