Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Nordlab
Nordlab avasi uuden toimipisteen OYSin avohoitotaloon – verikokeisiin pääsee ilman ajanvarausta

Nordlab avasi uuden toi­mi­pis­teen OYSin avo­hoi­to­ta­loon – ve­ri­ko­kei­siin pääsee ilman ajan­va­raus­ta

23.11.2023 11:39 9
NordLab aloittaa yt-neuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

NordLab aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

02.11.2023 19:35 14
NordLabin Tornion laboratorioon murtauduttiin – laboratoriosta varastettiin ainakin puhelimia ja tietokoneita

Nord­La­bin Tornion la­bo­ra­to­rioon mur­tau­dut­tiin – la­bo­ra­to­rios­ta va­ras­tet­tiin ainakin pu­he­li­mia ja tie­to­ko­nei­ta

02.11.2023 14:31 1
Tilaajille
Laboratoriopalveluiden ajanvaraus siirtyy Pohjois-Pohjanmaalla NordLabille

La­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­den ajan­va­raus siirtyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la Nord­La­bil­le

14.02.2023 12:35
NordLabin toiminta jatkumassa uudelta pohjalta

Nord­La­bin toi­min­ta jat­ku­mas­sa uudelta poh­jal­ta

16.08.2022 19:00 4
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa – toimitusjohtaja toivoo, ettei yksikään hyvinvointialue vetäydy yhteistyöstä

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa – toi­mi­tus­joh­ta­ja toivoo, ettei yk­si­kään hy­vin­voin­ti­alue vetäydy yh­teis­työs­tä

12.04.2022 20:40 2
Tilaajille
NordLab joudutaan perustamaan uudestaan: "Päätöksillä kiire, ettei laboratoriotoiminta jää tyhjän päälle"

NordLab jou­du­taan pe­rus­ta­maan uu­des­taan: "Pää­tök­sil­lä kiire, ettei la­bo­ra­to­rio­toi­min­ta jää tyhjän päälle"

31.03.2022 06:00 11
Tilaajille
NordLab: Pohjois-Suomen koronatestaus on saatu tehokkaaksi antigeenitestien avulla

Nord­Lab: Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­tes­taus on saatu te­hok­kaak­si an­ti­gee­ni­tes­tien avulla

13.12.2021 10:59 8
NordLabin ajat verikokeisiin tukossa, koronatilanne pakottanut ohjaamaan asiakkaita keskustasta Haukiputaalle asti – "Odotusaika vaihtelee vuorokaudesta muutamaan viikkoon"

Nord­La­bin ajat ve­ri­ko­kei­siin tu­kos­sa, ko­ro­na­ti­lan­ne pa­kot­ta­nut oh­jaa­maan asiak­kai­ta kes­kus­tas­ta Hau­ki­pu­taal­le asti – "O­do­tu­sai­ka vaih­te­lee vuo­ro­kau­des­ta muu­ta­maan viik­koon"

20.05.2021 14:00 19
Tilaajille
NordLab varautuu näytemäärien kasvamiseen Pohjois-Suomessa – "Maksimikapasiteettimme on 20 000 näytettä viikossa"

NordLab va­rau­tuu näy­te­mää­rien kas­va­mi­seen Poh­jois-Suo­mes­sa – "Mak­si­mi­ka­pa­si­teet­tim­me on 20 000 näy­tet­tä vii­kos­sa"

09.01.2021 11:46 2
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan näytteenottopisteen laboratoriotoiminta on loppunut – kysyimme, mihin näytteenotto keskitetään jatkossa

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan näyt­teen­ot­to­pis­teen la­bo­ra­to­rio­toi­min­ta on lop­pu­nut – ky­syim­me, mihin näyt­teen­ot­to kes­ki­te­tään jat­kos­sa

24.12.2020 06:30 6
Tilaajille
NordLabilta ei liikene testausapua Ruotsiin – Nordlabin ylilääkäri: "Meidän testauskapasiteettimme on jo aika lailla käytössä"

Nord­La­bil­ta ei liikene tes­taus­apua Ruot­siin – Nord­la­bin yli­lää­kä­ri: "Meidän tes­taus­ka­pa­si­teet­tim­me on jo aika lailla käy­tös­sä"

19.11.2020 17:22 1
Tilaajille
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54
Nordlab yhdistää kolmen testatun näytteet ja analysoi ne samaan aikaan testauksen nopeuttamiseksi – "Potilaalle poolaaminen ei näy mitenkään"

Nordlab yh­dis­tää kolmen tes­ta­tun näyt­teet ja ana­ly­soi ne samaan aikaan tes­tauk­sen no­peut­ta­mi­sek­si – "Po­ti­laal­le poo­laa­mi­nen ei näy mi­ten­kään"

26.08.2020 18:18
Tilaajille

Poh­jois-Suo­mes­sa voidaan tehdä Nord­La­bin la­bo­ra­to­riois­sa 900 ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä vuo­ro­kau­des­sa

07.05.2020 14:41 8