Näytteenotto

Walk in-ko­ro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Ou­lu­hal­lis­ta Li­min­gan­tul­liin ensi vii­kol­la

26.08.2021 15:14 3

Uudet ro­ko­tus­ti­lat tulossa – Li­min­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­paik­ka siir­ty­nee ro­ko­tus­ten tieltä muualle

21.07.2021 06:00 12

Me­hi­läi­nen ottaa käyt­töön vaih­to­eh­toi­set sie­rain- ja syl­ki­näyt­teet ko­ro­na­näyt­teen ot­ta­mi­ses­sa – syvältä ne­nä­nie­lus­ta pyö­ri­tel­tä­vä näyte silti en­si­si­jai­nen

31.03.2021 14:20

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan näyt­teen­ot­to­pis­teen la­bo­ra­to­rio­toi­min­ta on lop­pu­nut – ky­syim­me, mihin näyt­teen­ot­to kes­ki­te­tään jat­kos­sa

24.12.2020 06:30 6
Tilaajille