Nivala
Kuukausi
Vanha Kaleva: Insinööri B. Gagneur tutkii, saadaanko Oulussa vesijohtovettä pian maan sisästä?

Vanha Kaleva: In­si­nöö­ri B. Gagneur tutkii, saa­daan­ko Oulussa ve­si­joh­to­vet­tä pian maan si­säs­tä?

19.01.2021 10:00
Tilaajille
Matka kolmen presidentin juurille – Nivalan, Haapajärven ja Pielaveden välille suunniteltu Presidenttipolku nostaa esiin alueen historiaa

Matka kolmen pre­si­den­tin juu­ril­le – Ni­va­lan, Haa­pa­jär­ven ja Pie­la­ve­den välille suun­ni­tel­tu Pre­si­dent­ti­pol­ku nostaa esiin alueen his­to­riaa

28.12.2020 06:05
Tilaajille
Valtavasti puuta, kymmeniä tuhansia ruuveja ja 70 litraa maalia – kerromme nyt Pasi Keskisarjan Eiffel-tornin koko tarinan ja sen, mitä hän aikoo rakentaa Nivalan Crazylandiin seuraavaksi

Val­ta­vas­ti puuta, kym­me­niä tu­han­sia ruuveja ja 70 litraa maalia – ker­rom­me nyt Pasi Kes­ki­sar­jan Eif­fel-tor­nin koko tarinan ja sen, mitä hän aikoo ra­ken­taa Nivalan Cra­zy­lan­diin seu­raa­vak­si

22.12.2020 12:31 10
Tilaajille
Vanhemmat
Pasi Keskisarjan hurja projekti huipentui lauantaina: 14-metrisen Eiffel-tornin ylin osa nostettiin paikalleen Nivalassa

Pasi Kes­ki­sar­jan hurja pro­jek­ti hui­pen­tui lauan­tai­na: 14-met­ri­sen Eif­fel-tor­nin ylin osa nos­tet­tiin pai­kal­leen Ni­va­las­sa

19.12.2020 14:59 4
Tilaajille
Nivalalainen Arttu Liimatainen huijasi vanhempiaan, lähti Big Brother -taloon ja selvisi aina finaaliin saakka: "Se on erityislaatuinen sosiaalinen koe"

Ni­va­la­lai­nen Arttu Lii­ma­tai­nen huijasi van­hem­piaan, lähti Big Brother -taloon ja selvisi aina fi­naa­liin saakka: "Se on eri­tyis­laa­tui­nen so­siaa­li­nen koe"

10.12.2020 18:00 10
Tilaajille

Yli­vies­ka­lai­ses­sa Ra­ta­puis­ton pal­ve­lu­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja – kaikki työn­te­ki­jät ja asuk­kaat tes­ta­taan

06.12.2020 19:44 1
Kallion peruspalvelukuntayhtymä tiedottaa vakavasta koronatilanteesta, pitkäaikainen altistumisriski Aimo Kortteen Konepajalla Ylivieskassa

Kallion pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä tie­dot­taa va­ka­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta, pit­kä­ai­kai­nen al­tis­tu­mis­ris­ki Aimo Kort­teen Ko­ne­pa­jal­la Yli­vies­kas­sa

04.12.2020 14:13
Kallion alueella todettu lisää tartuntoja torstainakin – Nivalalaisessa pubissa käyneitä kehotetaan varovaisuuteen

Kallion alueel­la todettu lisää tar­tun­to­ja tors­tai­na­kin – Ni­va­la­lai­ses­sa pubissa käy­nei­tä ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen

03.12.2020 17:47
Oulun käräjäoikeus vangitsi kaksikon, joka huijasi vanhuksia tekeytymällä pankkivirkailijoiksi – rikosten uhreiksi joutuneita ainakin Nivalassa, Kolarissa ja Laihialla

Oulun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si kak­si­kon, joka huijasi van­huk­sia te­key­ty­mäl­lä pank­ki­vir­kai­li­joik­si – ri­kos­ten uh­reik­si jou­tu­nei­ta ainakin Ni­va­las­sa, Ko­la­ris­sa ja Lai­hial­la

27.11.2020 17:51
Sievin Jalkineella joukkoaltistuminen – Kallion alueella useita tartuntaketjuja, karanteenissa noin 200 asukasta

Sievin Jal­ki­neel­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Kallion alueel­la useita tar­tun­ta­ket­ju­ja, ka­ran­tee­nis­sa noin 200 asu­kas­ta

27.11.2020 15:52
Oulun päivätartuntamäärä ennätykseen: THL raportoi perjantaina uusia tautitapauksia peräti 63 – Koko maassa uusia tartuntoja 618 ja viisi uutta kuolemantapausta

Oulun päi­vä­tar­tun­ta­mää­rä en­nä­tyk­seen: THL ra­por­toi per­jan­tai­na uusia tau­ti­ta­pauk­sia peräti 63 – Koko maassa uusia tar­tun­to­ja 618 ja viisi uutta kuo­le­man­ta­paus­ta

27.11.2020 12:07 58
Oululainen Probot Oy sai ainoana suomalaisena yrityksenä rahoitusta Trinity-hankkeesta – kehittää automaatioratkaisua paristojen kierrätykseen nivalalaisen Akkuserin kanssa

Ou­lu­lai­nen Probot Oy sai ainoana suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä ra­hoi­tus­ta Tri­ni­ty-hank­kees­ta – ke­hit­tää au­to­maa­tio­rat­kai­sua pa­ris­to­jen kier­rä­tyk­seen ni­va­la­lai­sen Ak­ku­se­rin kanssa

23.11.2020 21:19 1
Tilaajille
Perän luisuttelu toi ajokieltoa kahdelle Nivalassa

Perän lui­sut­te­lu toi ajo­kiel­toa kah­del­le Ni­va­las­sa

21.11.2020 08:44 6
Kolmen auton kolari Nivalassa: neljä henkilöä vietiin ambulanssilla tarkastukseen

Kolmen auton kolari Ni­va­las­sa: neljä hen­ki­löä vietiin am­bu­lans­sil­la tar­kas­tuk­seen

18.11.2020 15:53

Keva jakoi puoli mil­joo­naa euroa työ­elä­män ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin kun­ta-alan ja kirkon työn­an­ta­jil­le – tuet­tu­ja hank­kei­ta muun muassa Ou­lus­sa, Mu­hok­sel­la ja Yli­vies­kas­sa

12.11.2020 11:58
Poliisi suoritti mopojen tehovalvontaa Nivalassa – vain noin 30 prosenttia kulkupeleistä määräysten vaatimassa kunnossa

Poliisi suo­rit­ti mopojen te­ho­val­von­taa Ni­va­las­sa – vain noin 30 pro­sent­tia kul­ku­pe­leis­tä mää­räys­ten vaa­ti­mas­sa kun­nos­sa

22.10.2020 15:21 1
Kierrätysparistot syttyivät tuleen Akkuserin pihalla Nivalassa

Kier­rä­tys­pa­ris­tot syt­tyi­vät tuleen Ak­ku­se­rin pihalla Ni­va­las­sa

16.10.2020 11:14 3
Nivalassa kateissa ollut 90-vuotias muistisairas mies löytyi

Ni­va­las­sa ka­teis­sa ollut 90-vuo­tias muis­ti­sai­ras mies löytyi

09.10.2020 23:03
Crazylandin Eiffel-torni on valaistu teos. Ohikulkijan on lähes mahdotonta olla huomaamatta sitä pimeällä.

Cra­zy­lan­din Eif­fel-tor­ni on va­lais­tu teos. Ohi­kul­ki­jan on lähes mah­do­ton­ta olla huo­maa­mat­ta sitä pi­meäl­lä.

01.10.2020 09:58
Tilaajille