Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nivala
Maakuntajohtaja ja Oulun kaupunginjohtaja lähtevät kuntavierailuille – Kiertue alkaa torstaina Nivalasta

Maa­kun­ta­joh­ta­ja ja Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja läh­te­vät kun­ta­vie­rai­luil­le – Kiertue alkaa tors­tai­na Ni­va­las­ta

21.02.2024 10:29 2
Maaseutunäyttely järjestetään ensi kesänä Nivalan ajoharjoitteluradalla

Maa­seu­tu­näyt­te­ly jär­jes­te­tään ensi kesänä Nivalan ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la

10.01.2024 13:27
Pasi Keskisarjan rakentamasta Crazylandista tuli kulmakunnan erikoisin nähtävyys – Selvitimme, mikä Nivalan kylähullu on miehiään

Pasi Kes­ki­sar­jan ra­ken­ta­mas­ta Cra­zy­lan­dis­ta tuli kul­ma­kun­nan eri­koi­sin näh­tä­vyys – Sel­vi­tim­me, mikä Nivalan ky­lä­hul­lu on mie­hiään

05.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Nivalan Tuiskula sulkee ovensa, legendaarinen keikkapaikka on auki viimeistä kertaa lauantaina – kohtaloksi koituivat kulut ja pienentynyt kävijämäärä

Nivalan Tuis­ku­la sulkee ovensa, le­gen­daa­ri­nen keik­ka­paik­ka on auki vii­meis­tä kertaa lauan­tai­na – koh­ta­lok­si koi­tui­vat kulut ja pie­nen­ty­nyt kä­vi­jä­mää­rä

29.12.2023 21:37 14
Tilaajille
Leipä kärähti mikrossa – koko koulu tyhjennettiin Nivalassa

Leipä kärähti mik­ros­sa – koko koulu tyh­jen­net­tiin Ni­va­las­sa

01.12.2023 11:04
Kaksi henkilöä loukkaantui ulosajossa Nivalassa

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Ni­va­las­sa

08.11.2023 11:21
Poliisi sai ilmoituksen aggressiivisesta miesporukasta Oulun keskustassa – alaikäinen kiinniotettu löi ja potki poliisia

Poliisi sai il­moi­tuk­sen ag­gres­sii­vi­ses­ta mies­po­ru­kas­ta Oulun kes­kus­tas­sa – ala­ikäi­nen kiin­ni­otet­tu löi ja potki po­lii­sia

24.10.2023 10:47 22
Ison asuntobussin palo oli vaarassa levitä viihdekeskus Tuiskulaan Nivalassa – ripeä alkusammutus pelasti tilanteen

Ison asun­to­bus­sin palo oli vaa­ras­sa levitä viih­de­kes­kus Tuis­ku­laan Ni­va­las­sa – ripeä al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

31.08.2023 21:25 1
Nivalaan suunnitellaan Suomen suurinta biokaasulaitosta – Wega järjestää keskustelutilaisuuden hankkeesta

Ni­va­laan suun­ni­tel­laan Suomen suu­rin­ta bio­kaa­su­lai­tos­ta – Wega jär­jes­tää kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den hank­kees­ta

23.08.2023 11:37 7
Rekka ja henkilöauto kolaroivat Nivalassa – kaksi vietiin tarkistettaviksi

Rekka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Ni­va­las­sa – kaksi vietiin tar­kis­tet­ta­vik­si

11.08.2023 13:24
Nivalan vesihuolto: Malisjokisuun vesi ei täytä uimavedelle asetettuja vaatimuksia – jokeen pääsi kolme miljoonaa litraa puhdistamatonta jätevettä kesäkuun alussa

Nivalan ve­si­huol­to: Ma­lis­jo­ki­suun vesi ei täytä ui­ma­ve­del­le ase­tet­tu­ja vaa­ti­muk­sia – ­jo­keen pääsi kolme mil­joo­naa litraa puh­dis­ta­ma­ton­ta jä­te­vet­tä ke­sä­kuun alussa

01.07.2023 21:27 15
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometriä Nivalasta Afrikkaan ja takaisin – Oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­riä Ni­va­las­ta Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – Oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

24.06.2023 10:00 12
Tilaajille
Suomen yli miljoona latoa ovat lähes kadonneet – Moni suomalainen on saanut alkunsa heinäladossa, vaikka lempimispaikkana se on pölyisä ja pisteliäs

Suomen yli mil­joo­na latoa ovat lähes ka­don­neet – Moni suo­ma­lai­nen on saanut alkunsa hei­nä­la­dos­sa, vaikka lem­pi­mis­paik­ka­na se on pölyisä ja pis­te­liäs

24.06.2023 07:00 7
Tilaajille
Vesiyhtiö laski 3 miljoonaa litraa puhdistamatonta jätevettä pieneen Malisjokeen Nivalassa – kysyimme, onko vesi uimakelpoista ja miten käy kaloille

Ve­si­yh­tiö laski 3 mil­joo­naa litraa puh­dis­ta­ma­ton­ta jä­te­vet­tä pieneen Ma­lis­jo­keen Ni­va­las­sa – ky­syim­me, onko vesi ui­ma­kel­pois­ta ja miten käy ka­loil­le

20.06.2023 15:47 32
Tilaajille
Ami Salmela löydettiin tiedottomana toimistonsa lattialta – Yhteen vuoteen osui kolme sairaalareissua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na toi­mis­ton­sa lat­tial­ta – Yhteen vuoteen osui kolme sai­raa­la­reis­sua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

18.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Sievissä ja Nivalassa syttyi maastopaloja

Sie­vis­sä ja Ni­va­las­sa syttyi maas­to­pa­lo­ja

14.06.2023 21:16 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­lin mallia Ni­va­las­ta – toi­vot­ta­vas­ti Oulusta ei tar­vit­se har­ras­ta­jan jat­kos­sa lähteä hal­li­har­joi­tuk­siin kovin kauas

03.06.2023 05:30
Tilaajille
Maajoukkuemies soitti Käärijälle ja Sievi Futsal sai oman tunnusbiisin – "Eikä se ole huono ollenkaan"

Maa­jouk­kue­mies soitti Kää­ri­jäl­le ja Sievi Futsal sai oman tun­nus­bii­sin – "Eikä se ole huono ol­len­kaan"

11.05.2023 19:00
Tilaajille
Käärijä on ihan tavallinen Jere ja äidin poika – Euroviisujen voittajasuosikin nivalalaislähtöinen äiti Arja Pöyhönen uskoo, että poika jaksaa hullunmyllyn läpi

Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin ni­va­la­lais­läh­töi­nen äiti Arja Pöy­hö­nen uskoo, että poika jaksaa hul­lun­myl­lyn läpi

10.05.2023 18:00 13
Tilaajille