Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Nivala
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi aluevaaleja koskevat valitukset – osittaisilla menettelyvirheillä ei vaikutusta vaalien tulokseen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set – o­sit­tai­sil­la me­net­te­ly­vir­heil­lä ei vai­ku­tus­ta vaalien tu­lok­seen

17.06.2022 13:53 8
Nivalassa siirrettiin jopa pääkatua liikuntapaikkarakentamisen tieltä – valtiolta 750 000 euroa monitoimihallille

Ni­va­las­sa siir­ret­tiin jopa pää­ka­tua lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tieltä – val­tiol­ta 750 000 euroa mo­ni­toi­mi­hal­lil­le

09.06.2022 11:45 6
Uuden metsästäjän koulutus auttaa aloittelijoita harrastuksessa alkuun – Oulaisten ja Nivalan riistanhoitoyhdistysten pilottikurssi käynnistyy kesäkuun lopussa

Uuden met­säs­tä­jän kou­lu­tus auttaa aloit­te­li­joi­ta har­ras­tuk­ses­sa alkuun – Ou­lais­ten ja Nivalan riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten pi­lot­ti­kurs­si käyn­nis­tyy ke­sä­kuun lopussa

25.05.2022 11:23 1

Yli sata litraa polt­to­öl­jyä kaatui ojaan Ni­va­las­sa – öljyn le­viä­mi­nen on estetty

11.05.2022 19:27
Sami Haapakoski ei edes muistanut, milloin olisi kokenut vastaavaa kuin Nivalan koleassa säässä – Kempele näytti toisella jaksolla Lipolle kaapin paikan

Sami Haa­pa­kos­ki ei edes muis­ta­nut, milloin olisi kokenut vas­taa­vaa kuin Nivalan ko­leas­sa säässä – Kempele näytti toi­sel­la jak­sol­la Lipolle kaapin paikan

30.04.2022 19:06 6
Tilaajille
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Vanha Kaleva: Laupeudentyötä riittää Oulussa tehtäväksi ylen määrin

Vanha Kaleva: Lau­peu­den­työ­tä riittää Oulussa teh­tä­väk­si ylen määrin

26.04.2022 10:00
Tilaajille
Pelastuslaitos teki parin tunnin työn pelastaessaan kajakilla kaatunutta miestä keskeltä tulvivaa koskea Nivalassa

Pe­las­tus­lai­tos teki parin tunnin työn pe­las­taes­saan ka­ja­kil­la kaa­tu­nut­ta miestä kes­kel­tä tul­vi­vaa koskea Ni­va­las­sa

26.04.2022 00:00 2
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si va­lit­tiin Matti Vää­nä­nen – aloit­taa teh­tä­väs­sään ke­sä­kuun alussa

20.04.2022 18:46
Nivalalaismies tuomittiin taposta 9,5 vuoden vankeuteen Oulun käräoikeudessa

Ni­va­la­lais­mies tuo­mit­tiin taposta 9,5 vuoden van­keu­teen Oulun kä­räoi­keu­des­sa

08.04.2022 14:23
Tilaajille
Vanha Kaleva: Nivalan polttavaksi käynyt kysymys sähkön hankinnasta ratkaistiin

Vanha Kaleva: Nivalan polt­ta­vak­si käynyt kysymys sähkön han­kin­nas­ta rat­kais­tiin

22.03.2022 10:00
Tilaajille
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Nivalan veriteko oikeudessa – syytetty vetoaa vahingonlaukaukseen

Nivalan ve­ri­te­ko oi­keu­des­sa – syy­tet­ty vetoaa va­hin­gon­lau­kauk­seen

14.03.2022 14:23 1
Tilaajille
Iso laitevika katkaisi kaapeli-tv-verkon muun muassa Nivalassa ja Ylivieskassa useiksi päiviksi – yritetään korjata tänään

Iso lai­te­vi­ka kat­kai­si kaa­pe­li-tv-ver­kon muun muassa Ni­va­las­sa ja Yli­vies­kas­sa useiksi päi­vik­si – yri­te­tään korjata tänään

14.03.2022 13:18
Tilaajille
Pasi Nielikäisen paita nousee Harri Helaman viereen, kun Cowboys jäädyttää numeron 14 – Lue, millä mielin ex-kärppähyökkääjä odottaa juhlailtaa

Pasi Nie­li­käi­sen paita nousee Harri Helaman vie­reen, kun Cowboys jää­dyt­tää numeron 14 – Lue, millä mielin ex-kärp­pä­hyök­kää­jä odottaa juh­la­il­taa

03.03.2022 14:20 20
Tilaajille
Haulikon laukaus vei hengen kalajokiselta mieheltä – nivalalaiselle tapposyyte

Hau­li­kon laukaus vei hengen ka­la­jo­ki­sel­ta mie­hel­tä – ni­va­la­lai­sel­le tap­po­syy­te

01.03.2022 09:44
Tilaajille
Eduskunnan ex-puhemies Maria Lohela siirtyi kaivosjätin palvelukseen – yhtiöllä projektit sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa

Edus­kun­nan ex-pu­he­mies Maria Lohela siirtyi kai­vos­jä­tin pal­ve­luk­seen – yh­tiöl­lä pro­jek­tit sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­la että Lapissa

22.02.2022 14:45 3
Tilaajille
Rekka törmäsi henkilöautoon Nivalassa, kaksi loukkaantui

Rekka törmäsi hen­ki­lö­au­toon Ni­va­las­sa, kaksi louk­kaan­tui

17.02.2022 13:44
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00 15
Tilaajille
Kalevan monimediatoimittajaksi valittiin Heikki Uusitalo

Kalevan mo­ni­me­dia­toi­mit­ta­jak­si va­lit­tiin Heikki Uu­si­ta­lo

14.02.2022 14:00