Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­hee­näi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Nivala
Viimeisin 24 tuntia
Anna Koskela jatkaa perussuomalaisten Pohteen valtuustoryhmän johdossa

Anna Koskela jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Pohteen val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

29.01.2023 21:00
Kuukausi
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Aurinkovoimapuistot kiinnostavat Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – 25 erillistä aluetta ilmoittautui mukaan kartoituksessa

Au­rin­ko­voi­ma­puis­tot kiin­nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – 25 eril­lis­tä aluetta il­moit­tau­tui mukaan kar­toi­tuk­ses­sa

10.01.2023 11:14 9
Vanha Kaleva: Ouluun perustettiin Suomen kolmas iltapäivälehti

Vanha Kaleva: Ouluun pe­rus­tet­tiin Suomen kolmas il­ta­päi­vä­leh­ti

05.01.2023 10:00
Tilaajille
Nivalalainen Ossi Paavola pamautteli lapsena papatteja – nyt innokas harrastaja ampuu raketteja taivaalle pääsiäisenä ja kavereiden synttäreillä

Ni­va­la­lai­nen Ossi Paavola pa­maut­te­li lapsena pa­pat­te­ja – nyt innokas har­ras­ta­ja ampuu ra­ket­te­ja tai­vaal­le pää­siäi­se­nä ja ka­ve­rei­den synt­tä­reil­lä

31.12.2022 14:00 14
Tilaajille
Vanhemmat
Puoliperävaunuyhdistelmä suistui tieltä Nivalassa – liikenne kulkee normaalisti

Puo­li­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä suistui tieltä Ni­va­las­sa – lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

28.12.2022 20:23
Hallinto-oikeus: Kiistellyn siirtoviemärin rakennustyöt voivat jatkua Nivalassa, valitus yhä vireillä

Hal­lin­to-oi­keus: Kiis­tel­lyn siir­to­vie­mä­rin ra­ken­nus­työt voivat jatkua Ni­va­las­sa, valitus yhä vi­reil­lä

27.12.2022 13:42
Tilaajille
Oulun yliopisto mukaan tutkimaan metallin 3D-tulostusta – käytännön työtä tehdään Nivalassa

Oulun yli­opis­to mukaan tut­ki­maan me­tal­lin 3D-tu­los­tus­ta – käy­tän­nön työtä tehdään Ni­va­las­sa

22.12.2022 13:46 6
Vanhoille kaivosalueille tulossa yli 60 miljoonan euron aurinkovoimaloiden kokonaisuus Nivalaan ja Pyhäjärvelle – sähköä 15 000 ihmisen tarpeisiin

Van­hoil­le kai­vos­alueil­le tulossa yli 60 mil­joo­nan euron au­rin­ko­voi­ma­loi­den ko­ko­nai­suus Ni­va­laan ja Py­hä­jär­vel­le – sähköä 15 000 ihmisen tar­pei­siin

16.12.2022 16:46 19
Tilaajille
Leivinuunin ja seinän välissä syttyi tulipalo Nivalassa – vahingot jäivät pieniksi

Lei­vin­uu­nin ja seinän välissä syttyi tu­li­pa­lo Ni­va­las­sa – ­va­hin­got jäivät pie­nik­si

11.12.2022 08:44 1
Pohjois-Pohjanmaalla useita ulosajoja lauantain aikana, loukkaantumisilta vältyttiin – "Talvikelit ovat saapuneet ja tiet ovat nyt liukkaita"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la useita ulos­ajo­ja lauan­tain aikana, louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin – "Tal­vi­ke­lit ovat saa­pu­neet ja tiet ovat nyt liuk­kai­ta"

10.12.2022 20:44 20
Poliisi: Ovitehtaalla yövuorossa ollut työntekijä kuoli Nivalassa, tapahtumia tutkitaan alustavasti työtapaturmana

Po­lii­si: Ovi­teh­taal­la yö­vuo­ros­sa ollut työn­te­ki­jä kuoli Ni­va­las­sa, ta­pah­tu­mia tut­ki­taan alus­ta­vas­ti työ­ta­pa­tur­ma­na

08.11.2022 13:22
Tilaajille
Nivalalaislähtöinen sopraano Jenni Hietala kisaa sunnuntaina Operalia-laulukilpailun finaalissa – oopperakuuluisuus Placido Domingon perustaman kilpailun pääpalkinto on 30 000 dollaria

Ni­va­la­lais­läh­töi­nen sop­raa­no Jenni Hietala kisaa sun­nun­tai­na Ope­ra­lia-lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa – oop­pe­ra­kuu­lui­suus Placido Do­min­gon pe­rus­ta­man kil­pai­lun pää­pal­kin­to on 30 000 dol­la­ria

28.10.2022 09:54 1
Pohjoissuomalaiset sankarikoirat pelastivat karhun kynsistä ja herättivät tulipalolta – lue tästä neljän koiran urotyöt

Poh­jois­suo­ma­lai­set san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat karhun kyn­sis­tä ja he­rät­ti­vät tu­li­pa­lol­ta – lue tästä neljän koiran urotyöt

19.10.2022 14:06
Tilaajille
Jätevesiviemäristä paisui vuosia jatkunut riita Nivalassa – koko jokilaakson läpi kulkevaa putkea alettiin rakentaa, kunnes oikeus vihelsi pelin poikki

Jä­te­ve­si­vie­mä­ris­tä paisui vuosia jat­ku­nut riita Ni­va­las­sa – koko jo­ki­laak­son läpi kul­ke­vaa putkea alet­tiin ra­ken­taa, kunnes oikeus vihelsi pelin poikki

16.10.2022 12:00 8
Tilaajille
Vanhempi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tarkista siis nämä tärkeät asiat
Kolumni

Van­hem­pi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tar­kis­ta siis nämä tärkeät asiat

05.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Koronatilanne on heikentynyt peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

Ko­ro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä Kallion alueel­la

30.09.2022 17:42
Mies kuoli rakennuspalossa Nivalassa

Mies kuoli ra­ken­nus­pa­los­sa Ni­va­las­sa

29.09.2022 16:17
Annika Saarikko valtiontaloudesta: Edessä on kahden vaalikauden mittainen urakka – Nivalassa vieraillut valtiovarainministeri puolustaa silti toimia, joiden vuoksi velkataakka on ennätyslukemissa

Annika Saa­rik­ko val­tion­ta­lou­des­ta: Edessä on kahden vaa­li­kau­den mit­tai­nen urakka – Ni­va­las­sa vie­rail­lut val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri puo­lus­taa silti toimia, joiden vuoksi vel­ka­taak­ka on en­nä­tys­lu­ke­mis­sa

19.09.2022 18:00 31
Tilaajille