Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Nivala
Kuukausi
Yrittäjä Ami Salmela löydettiin tiedottomana Nivalan Tuiskulan lattialta – Yhteen vuoteen osui aivoinfarkti, hengenvaarallinen sairaalabakteeri ja oman lapsen syntymä

Yrit­tä­jä Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na Nivalan Tuis­ku­lan lat­tial­ta – Yhteen vuoteen osui ai­voin­fark­ti, hen­gen­vaa­ral­li­nen sai­raa­la­bak­tee­ri ja oman lapsen syntymä

27.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Maajoukkuemies soitti Käärijälle ja Sievi Futsal sai oman tunnusbiisin – "Eikä se ole huono ollenkaan"

Maa­jouk­kue­mies soitti Kää­ri­jäl­le ja Sievi Futsal sai oman tun­nus­bii­sin – "Eikä se ole huono ol­len­kaan"

11.05.2023 19:00
Tilaajille
Käärijä on ihan tavallinen Jere ja äidin poika – Euroviisujen voittajasuosikin nivalalaislähtöinen äiti Arja Pöyhönen uskoo, että poika jaksaa hullunmyllyn läpi

Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin ni­va­la­lais­läh­töi­nen äiti Arja Pöy­hö­nen uskoo, että poika jaksaa hul­lun­myl­lyn läpi

10.05.2023 18:00 13
Tilaajille
Erikoiskuljetuksen perävaunusta valui öljyä tielle Nivalassa

Eri­kois­kul­je­tuk­sen pe­rä­vau­nus­ta valui öljyä tielle Ni­va­las­sa

03.05.2023 13:07
Vanhemmat
Maitoauto kaatui poikittain tiellä Nivalassa, tie 28 oli suljettuna yli kuusi tuntia

Mai­to­au­to kaatui poi­kit­tain tiellä Ni­va­las­sa, tie 28 oli sul­jet­tu­na yli kuusi tuntia

28.04.2023 11:08 1
Lumi on vielä maassa, mutta Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ukkosti tiistai-iltana – tänäänkin on mahdollisuus salamointiin

Lumi on vielä maassa, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa ukkosti tiis­tai-il­ta­na – ­tä­nään­kin on mah­dol­li­suus sa­la­moin­tiin

26.04.2023 09:45 6
Tilaajille
Nivalalaiskaksikon kommellukset: Matias juuttui Riemukaaren ympyrään ja Riku riisui housunsa Pariisin keskustassa – kuuntele tästä erikoinen syy

Ni­va­la­lais­kak­si­kon kom­mel­luk­set: Matias juuttui Rie­mu­kaa­ren ym­py­rään ja Riku riisui hou­sun­sa Pa­rii­sin kes­kus­tas­sa – kuun­te­le tästä eri­koi­nen syy

20.02.2023 12:24
Tällainen on pikkupaku, jolla kaksikko matkusti Nivalasta Afrikkaan – Auton hinta on nyt 50 000 euroa

Täl­lai­nen on pik­ku­pa­ku, jolla kak­sik­ko mat­kus­ti Ni­va­las­ta Af­rik­kaan – Auton hinta on nyt 50 000 euroa

17.02.2023 06:00
Tilaajille
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometriä Nivalasta Afrikkaan ja takaisin – Oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­riä Ni­va­las­ta Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – Oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

17.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Kaleva vieraili Nivalassa, joka onnistui työllistämään liki kaikki työikäiset ukrainalaispakolaiset: "Asenne ja Google Kääntäjä auttavat kielimuurin yli"

Kaleva vie­rai­li Ni­va­las­sa, joka on­nis­tui työl­lis­tä­mään liki kaikki työ­ikäi­set uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set: "Asenne ja Google Kään­tä­jä aut­ta­vat kie­li­muu­rin yli"

11.02.2023 06:00 20
Tilaajille
Anna Koskela jatkaa perussuomalaisten Pohteen valtuustoryhmän johdossa

Anna Koskela jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Pohteen val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

29.01.2023 21:00
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Aurinkovoimapuistot kiinnostavat Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – 25 erillistä aluetta ilmoittautui mukaan kartoituksessa

Au­rin­ko­voi­ma­puis­tot kiin­nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – 25 eril­lis­tä aluetta il­moit­tau­tui mukaan kar­toi­tuk­ses­sa

10.01.2023 11:14 9
Vanha Kaleva: Ouluun perustettiin Suomen kolmas iltapäivälehti

Vanha Kaleva: Ouluun pe­rus­tet­tiin Suomen kolmas il­ta­päi­vä­leh­ti

05.01.2023 10:00
Tilaajille
Nivalalainen Ossi Paavola pamautteli lapsena papatteja – nyt innokas harrastaja ampuu raketteja taivaalle pääsiäisenä ja kavereiden synttäreillä

Ni­va­la­lai­nen Ossi Paavola pa­maut­te­li lapsena pa­pat­te­ja – nyt innokas har­ras­ta­ja ampuu ra­ket­te­ja tai­vaal­le pää­siäi­se­nä ja ka­ve­rei­den synt­tä­reil­lä

31.12.2022 14:00 14
Tilaajille
Puoliperävaunuyhdistelmä suistui tieltä Nivalassa – liikenne kulkee normaalisti

Puo­li­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä suistui tieltä Ni­va­las­sa – lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

28.12.2022 20:23
Hallinto-oikeus: Kiistellyn siirtoviemärin rakennustyöt voivat jatkua Nivalassa, valitus yhä vireillä

Hal­lin­to-oi­keus: Kiis­tel­lyn siir­to­vie­mä­rin ra­ken­nus­työt voivat jatkua Ni­va­las­sa, valitus yhä vi­reil­lä

27.12.2022 13:42
Tilaajille
Oulun yliopisto mukaan tutkimaan metallin 3D-tulostusta – käytännön työtä tehdään Nivalassa

Oulun yli­opis­to mukaan tut­ki­maan me­tal­lin 3D-tu­los­tus­ta – käy­tän­nön työtä tehdään Ni­va­las­sa

22.12.2022 13:46 6
Vanhoille kaivosalueille tulossa yli 60 miljoonan euron aurinkovoimaloiden kokonaisuus Nivalaan ja Pyhäjärvelle – sähköä 15 000 ihmisen tarpeisiin

Van­hoil­le kai­vos­alueil­le tulossa yli 60 mil­joo­nan euron au­rin­ko­voi­ma­loi­den ko­ko­nai­suus Ni­va­laan ja Py­hä­jär­vel­le – sähköä 15 000 ihmisen tar­pei­siin

16.12.2022 16:46 19
Tilaajille
Leivinuunin ja seinän välissä syttyi tulipalo Nivalassa – vahingot jäivät pieniksi

Lei­vin­uu­nin ja seinän välissä syttyi tu­li­pa­lo Ni­va­las­sa – ­va­hin­got jäivät pie­nik­si

11.12.2022 08:44 1