Myrskytuhot
Marrasmyrsky hajotti Hautaperän tekojärven rakenteita Haapajärvellä, patoa tarkkaillaan tehostetusti

Mar­ras­myrs­ky hajotti Hau­ta­pe­rän te­ko­jär­ven ra­ken­tei­ta Haa­pa­jär­vel­lä, patoa tark­kail­laan te­hos­te­tus­ti

06.11.2020 10:38 1
Marrasmyrsky toi Jokilaaksojen pelastuslaitokselle kymmeniä tehtäviä yötä myöten – Puita kaatui, tuuli irrotti kattopeltejä ja Pyhäjärvellä kalasataman laiturin

Mar­ras­myrs­ky toi Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le kym­me­niä teh­tä­viä yötä myöten – Puita kaatui, tuuli irrotti kat­to­pel­te­jä ja Py­hä­jär­vel­lä ka­la­sa­ta­man lai­tu­rin

03.11.2020 07:09
Korotukset olivatkin rahastusta – kansalaisten kiukku sähkönsiirron hinnankorotuksista ollut aiheellista
Pääkirjoitus

Ko­ro­tuk­set oli­vat­kin ra­has­tus­ta – kan­sa­lais­ten kiukku säh­kön­siir­ron hin­nan­ko­ro­tuk­sis­ta ollut ai­heel­lis­ta

14.10.2020 20:00 9
Tilaajille