Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Huumerikokset
Poliisi yhytti lauantaiyönä peräti viisi huumeissa ajanutta kuljettajaa Meri-Lapissa – suurimmalta osalta ei löytynyt ajo-oikeuttakaan

Poliisi yhytti lauan­tai­yö­nä peräti viisi huu­meis­sa aja­nut­ta kul­jet­ta­jaa Me­ri-La­pis­sa – suu­rim­mal­ta osalta ei löy­ty­nyt ajo-oi­keut­ta­kaan

02.04.2022 19:14 2
Tilaajille
Naiselle tuomio huumekaupasta Oulussa – jätti Sipulitorille liki sata myynti-ilmoitusta

Nai­sel­le tuomio huu­me­kau­pas­ta Oulussa – jätti Si­pu­li­to­ril­le liki sata myyn­ti-il­moi­tus­ta

25.01.2022 12:42 2
Tilaajille
Huumepolitiikka on toistanut samoja virheitä yli 50 vuotta
Kolumni

Huu­me­po­li­tiik­ka on tois­ta­nut samoja vir­hei­tä yli 50 vuotta

19.07.2021 16:38 25
Tilaajille
Huumausaineiden käyttömäärät ovat kasvussa, käyttö näkyy erityisesti liikenteessä

Huu­maus­ai­nei­den käyt­tö­mää­rät ovat kas­vus­sa, käyttö näkyy eri­tyi­ses­ti lii­ken­tees­sä

16.06.2021 14:08 2
Niko Ranta-aholle 11 vuoden ja Janne Tranbergille melkein 13 vuoden tuomiot Katiska-huumevyyhdissä – tunnustaminen lievensi Ranta-ahon rangaistusta

Niko Ran­ta-ahol­le 11 vuoden ja Janne Tran­ber­gil­le melkein 13 vuoden tuomiot Ka­tis­ka-huu­me­vyyh­dis­sä – tun­nus­ta­mi­nen lie­ven­si Ran­ta-ahon ran­gais­tus­ta

08.04.2021 12:28 1
Suuresta Katiska-huumevyyhdistä tulossa tuomio – pääsyytettyinä Niko Ranta-aho ja Janne Tranberg

Suu­res­ta Ka­tis­ka-huu­me­vyyh­dis­tä tulossa tuomio – pää­syy­tet­tyi­nä Niko Ran­ta-aho ja Janne Tran­berg

08.04.2021 06:15
Huumekuskin autosta löytyi varastettua omaisuutta Kemissä – poliisi epäilee varkaudesta kolmea henkilöä

Huu­me­kus­kin autosta löytyi va­ras­tet­tua omai­suut­ta Kemissä – poliisi epäilee var­kau­des­ta kolmea hen­ki­löä

02.04.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­ma­nuo­ris­ta on otet­ta­va vastuu – esi­mer­kik­si pak­ko­hoi­don mah­dol­li­suut­ta huu­me­riip­pu­vuu­den hoi­to­kei­no­na on sel­vi­tet­tä­vä

12.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Tulli nappaa huumeita nielleen kuriirin kiinni lähes kuukausittain – poliisi pelkää hengenvaarallisen kuljetustavan yleistyvän myös suomalaisilla

Tulli nappaa huu­mei­ta niel­leen ku­rii­rin kiinni lähes kuu­kau­sit­tain – poliisi pelkää hen­gen­vaa­ral­li­sen kul­je­tus­ta­van yleis­ty­vän myös suo­ma­lai­sil­la

31.01.2021 06:00
Tilaajille
Huumekauppaan liittyvien pahoinpitelyjen, ryöstöjen ja kiristysten uhreina yhä useammin "tavallisia" ihmisiä – hyväosaisten ongelmakäyttö on lisääntynyt

Huu­me­kaup­paan liit­ty­vien pa­hoin­pi­te­ly­jen, ryös­tö­jen ja ki­ris­tys­ten uhreina yhä useam­min "ta­val­li­sia" ihmisiä – hy­vä­osais­ten on­gel­ma­käyt­tö on li­sään­ty­nyt

17.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Poliisi otti huumekuskeja kiinni Kemissä ja Keminmaassa

Poliisi otti huu­me­kus­ke­ja kiinni Kemissä ja Ke­min­maas­sa

20.12.2020 13:36
Tilaajille
Huumeet vaarallisessa nosteessa – jos nykyiset keinot eivät jarruta käytön ja sen haittojen kasvua, pitää etsia uusia
Pääkirjoitus

Huumeet vaa­ral­li­ses­sa nos­tees­sa – jos ny­kyi­set keinot eivät jarruta käytön ja sen hait­to­jen kasvua, pitää etsia uusia

07.12.2020 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huu­me­riip­pu­vuus tekee ih­mi­ses­tä usein ri­kol­li­sen

16.10.2020 05:45
Tilaajille
Yli puolet Lapin rattijuopoista ajaa huumepöllyssä – erityisesti nuorten huumekuskien osuus on Lapissa lisääntynyt muuta Suomea nopeammin

Yli puolet Lapin rat­ti­juo­pois­ta ajaa huu­me­pöl­lys­sä – eri­tyi­ses­ti nuorten huu­me­kus­kien osuus on Lapissa li­sään­ty­nyt muuta Suomea no­peam­min

11.09.2020 13:52 1
Tilaajille
Syyttäjä: Rynnäkkö espoolaisvarastoon oli epäonnistumisten tulos – 176 kilon kokaiinierän ei olisi pitänyt tulla Suomeen

Syyt­tä­jä: Ryn­näk­kö es­poo­lais­va­ras­toon oli epä­on­nis­tu­mis­ten tulos – 176 kilon ko­kaii­ni­erän ei olisi pitänyt tulla Suomeen

02.09.2020 15:52
Amfetamiini- ja ekstaasikaupoista ehdollisia tuomioita 11 henkilölle Oulussa – kaksi miestä hyötyi huumekaupoista kymmenien tuhansien eurojen edestä

Am­fe­ta­mii­ni- ja eks­taa­si­kau­pois­ta eh­dol­li­sia tuo­mioi­ta 11 hen­ki­löl­le Oulussa – kaksi miestä hyötyi huu­me­kau­pois­ta kym­me­nien tu­han­sien eurojen edestä

17.06.2020 14:51 1
Tilaajille
Huumekaupasta tuomitun vankeusrangaistus lyheni useilla vuosilla hovioikeudessa – neljän kilon amfetamiinimäärästä ei ollut todisteita

Huu­me­kau­pas­ta tuo­mi­tun van­keus­ran­gais­tus lyheni useilla vuo­sil­la ho­vi­oi­keu­des­sa – neljän kilon am­fe­ta­mii­ni­mää­räs­tä ei ollut to­dis­tei­ta

15.06.2020 12:13
Jari Aarnio jälleen oikeuden eteen – tiesikö hän ammattirikollisen tulossa olleesta palkkamurhasta?

Jari Aarnio jälleen oi­keu­den eteen – tiesikö hän am­mat­ti­ri­kol­li­sen tulossa ol­lees­ta palk­ka­mur­has­ta?

08.06.2020 06:00