Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Monikulttuurisuus
Kansainvälisestä yliopistoharjoittelusta lisäpotkua liiketoimintaan
Mainos Oulun yliopisto

Kan­sain­vä­li­ses­tä yli­opis­to­har­joit­te­lus­ta li­sä­pot­kua lii­ke­toi­min­taan

30.01.2023 11:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la kan­sa­kun­nal­la kuuluu olla omat rik­kau­ten­sa, joita näyttää muille kan­soil­le ylpeänä

27.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Kansainvälistyminen kasvattaa niin yritystä kuin ihmistäkin – jokaisen suomalaisen pitäisi viettää kunnolla aikaa toisessa kulttuurissa
Kolumni

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen kas­vat­taa niin yri­tys­tä kuin ih­mis­tä­kin – jo­kai­sen suo­ma­lai­sen pitäisi viettää kun­nol­la aikaa toi­ses­sa kult­tuu­ris­sa

04.11.2022 18:00 6
Tilaajille
Trendijuomaksi noussut kuplatee on uusi tuttavuus ja currykastike vie kielen mennessään – Pikisaaren monikultuurinen toritapahtuma rohkaisee ottamaan ensiaskeleen yrittäjyyteen

Tren­di­juo­mak­si noussut kup­la­tee on uusi tut­ta­vuus ja cur­ry­kas­ti­ke vie kielen men­nes­sään – Pi­ki­saa­ren mo­ni­kul­tuu­ri­nen to­ri­ta­pah­tu­ma roh­kai­see ot­ta­maan en­si­as­ke­leen yrit­tä­jyy­teen

27.08.2022 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­kas­te­lu mo­ni­kult­tuu­ris­ten lins­sien läpi hyö­dyt­tää koko ko­tou­tu­mis­pro­ses­sia

03.06.2021 07:00 11
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulussa tarvitaan kansainvälistä musiikkiopetusta? "Tarjoamme lapsille opetusta heidän omalla äidinkielellään, on tärkeää, että kansainväliset perheet viihtyvät"

Ky­syim­me, miksi Oulussa tar­vi­taan kan­sain­vä­lis­tä mu­siik­kio­pe­tus­ta? "Tar­joam­me lap­sil­le ope­tus­ta heidän omalla äi­din­kie­lel­lään, on tär­keää, että kan­sain­vä­li­set perheet viih­ty­vät"

29.03.2021 09:00
Tilaajille