Tilaajille

Ky­syim­me, miksi Oulussa tar­vi­taan kan­sain­vä­lis­tä mu­siik­kio­pe­tus­ta? "Tar­joam­me lap­sil­le ope­tus­ta heidän omalla äi­din­kie­lel­lään, on tär­keää, että kan­sain­vä­li­set perheet viih­ty­vät"

Oulun kaupunki on hyväksynyt International School of Finland (ISM) Oulun kannatusyhdistyksen taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman toteutettavaksi 1. elokuuta 2021 alkaen.

International School of Music Finlandin Oulun sivutoimipisteessä opetetaan muun muassa soittamaan ukulelea.
International School of Music Finlandin Oulun sivutoimipisteessä opetetaan muun muassa soittamaan ukulelea.
Kuva: Leinonen Jukka
Mistä ISM:n toiminnassa on kyse, oppilaitoksen rehtori Nanna Vehviläinen?

– Tarjoamme musiikinopetusta sekä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa että aikuisopiskelussa. Pääkohderyhmänä ovat Oulussa asuvat soittamisesta kiinnostuneet kansainväliset perheet, yritysten Suomeen lähettämät ulkomaalaiset perheet, jotka asuvat tilapäisesti maassa, suomalaiset paluumuuttajat sekä kansainväliset opiskelijat.

Miksi kohderyhmä on juuri tuo?

– Tutkimusten mukaan Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisiä osaajia. Siihen liittyy myös Talent Boost -toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta osaajille ja heidän perheilleen. Meidän tehtävämme on tehdä vanhempien olo viihtyisäksi, kun lapsi pääsee jatkamaan musiikkiharrastustaan. Elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että perhe viihtyy ja saattaa asettua kaupunkiin pysyvästi.