Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­kas­te­lu mo­ni­kult­tuu­ris­ten lins­sien läpi hyö­dyt­tää koko ko­tou­tu­mis­pro­ses­sia

Työperäisestä maahanmuutosta on tullut pysyvä keskustelunaihe. Työperäisen maahanmuuton lähtökohtana on turvata työvoiman saanti myös silloin, kun työvoimaa ei kotimaasta löydy.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja systemaattinen toteutus vaatii ennakoimista, strategista suunnitelmallisuutta ja konkreettisia työperäisen maahanmuuton suunnitelmia organisaatiotasolla. Ilmapiirin on todettu olevan suotuisa työperäisen maahanmuuton toteuttamiseen silloin, kun paikkakunnalla on valmiit suunnitelmat maahanmuuttajien kotouttamiseen.