Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mika Lintilä
Yle: Ex-ministeri Lintilän alkoholiostot todettiin kohtuullisiksi ja tavanomaisiksi

Yle: Ex-mi­nis­te­ri Lin­ti­län al­ko­ho­li­os­tot to­det­tiin koh­tuul­li­sik­si ja ta­van­omai­sik­si

14.09.2023 20:12 21
HS: Alkoholitilaukset Lintilän erittelemättömään edustuskäyttöön ovat jatkuneet ainakin viime vuoteen saakka

HS: Al­ko­ho­li­ti­lauk­set Lin­ti­län erit­te­le­mät­tö­mään edus­tus­käyt­töön ovat jat­ku­neet ainakin viime vuoteen saakka

11.03.2023 19:25 73
Lintilä Ylelle ympärillään vellovasta alkoholikeskustelusta vaalien alla: "Ei tämä sattumaa ole"

Lintilä Ylelle ym­pä­ril­lään vel­lo­vas­ta al­ko­ho­li­kes­kus­te­lus­ta vaalien alla: "Ei tämä sat­tu­maa ole"

07.03.2023 14:10 59
Saarikko kertoo nostaneensa alkoholinkäytön esiin ministeri Lintilän kanssa kahdesti – Lintilä kiisti alkoholin vaikuttaneen työntekoonsa

Saa­rik­ko kertoo nos­ta­neen­sa al­ko­ho­lin­käy­tön esiin mi­nis­te­ri Lin­ti­län kanssa kah­des­ti – Lintilä kiisti al­ko­ho­lin vai­kut­ta­neen työn­te­koon­sa

05.03.2023 09:44 36
Elinkeinoministeri Lintilä: Whatsapp-tiliäni ei ole kaapattu, tilin rinnakkaiskäyttöä ei voida sulkea pois

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Whats­app-ti­liä­ni ei ole kaa­pat­tu, tilin rin­nak­kais­käyt­töä ei voida sulkea pois

16.02.2023 19:14 38
Näkökulma: Jokin haisee ministeri Lintilän Whatsapp-sovelluksen tapauksessa – Eduskunnan IT-osaston luurille teettämän tutkinnan tuloksella on merkitystä

Nä­kö­kul­ma: Jokin haisee mi­nis­te­ri Lin­ti­län Whats­app-so­vel­luk­sen ta­pauk­ses­sa – Edus­kun­nan IT-osas­ton luu­ril­le teet­tä­män tut­kin­nan tu­lok­sel­la on mer­ki­tys­tä

15.02.2023 12:00 8
Tilaajille
Ministeri Lintilä taisi itse pahentaa piinaansa, nyt peruuttelu on jo vaikeaa
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­ri Lintilä taisi itse pa­hen­taa pii­naan­sa, nyt pe­ruut­te­lu on jo vaikeaa

14.02.2023 20:00 38
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän WhatsApp-tili kaapattiin tilapäisesti – tililtä lähtenyt "mielenkiintoisia viestejä"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län Whats­App-ti­li kaa­pat­tiin ti­la­päi­ses­ti – tililtä läh­te­nyt "mie­len­kiin­toi­sia vies­te­jä"

10.02.2023 15:44 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­kuu­met­ta on ha­vait­ta­vis­sa – Suo­mes­sa on ollut käy­tän­tö, että py­ri­tään muo­dos­ta­maan enem­mis­tö­hal­li­tus

06.02.2023 05:45 3
Tilaajille
Lintilä varoittaa sähköyhtiöitä sodalla rahastamisesta ja laukoo suoraan hallituksestaan: "En usko, että olisi pysynyt pystyssä ilman kriisejä"

Lintilä va­roit­taa säh­kö­yh­tiöi­tä sodalla ra­has­ta­mi­ses­ta ja laukoo suoraan hal­li­tuk­ses­taan: "En usko, että olisi pysynyt pys­tys­sä ilman krii­se­jä"

29.10.2022 19:08 25
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Venäjän mahdollisista energiarajoitteista ei suuria ongelmia Suomelle

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Venäjän mah­dol­li­sis­ta ener­gia­ra­joit­teis­ta ei suuria on­gel­mia Suo­mel­le

28.02.2022 13:49 8
Elinkeinoministeri Lintilä: Rahaa uusiin koronatukikierroksiin ei ole – STM:lle moitteita yritysten unohtamisesta

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Rahaa uusiin ko­ro­na­tu­ki­kier­rok­siin ei ole – STM:lle moit­tei­ta yri­tys­ten unoh­ta­mi­ses­ta

12.12.2021 08:34 20
Tilaajille
Ministeri Lintilä ja hallitus, EU:n aluetukirahoilla kuuluu vastedeskin tasoittaa alueellisia kehityseroja
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­ri Lintilä ja hal­li­tus, EU:n alue­tu­ki­ra­hoil­la kuuluu vast­edes­kin ta­soit­taa alueel­li­sia ke­hi­tys­ero­ja

18.06.2021 20:00 6
Tilaajille
Ministeri Lintilä käänsi katseet Uumajan-laivaan: "Tähän joukkoon kannattaa satsata"

Mi­nis­te­ri Lintilä käänsi katseet Uu­ma­jan-lai­vaan: "Tähän jouk­koon kan­nat­taa sat­sa­ta"

01.02.2021 10:26
Tilaajille
Akkustrategia ehdottaa Suomeen akkulähettiläitä ja akkuinsinöörien koulutusta – "Yksi suurimmista mahdollisuuksista vuosikymmeniin"

Ak­ku­stra­te­gia eh­dot­taa Suomeen ak­ku­lä­het­ti­läi­tä ja ak­ku­in­si­nöö­rien kou­lu­tus­ta – "Yksi suu­rim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vuo­si­kym­me­niin"

26.01.2021 13:29 12
Elinkeinoministeri Mika Lintilä: "Nesteen Naantalin jalostamon alueelle on kansainvälistä mielenkiintoa"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä: "Nes­teen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon alueel­le on kan­sain­vä­lis­tä mie­len­kiin­toa"

30.11.2020 12:29 1
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 14:06
Tilaajille
Lintilä esittää ohjelmaa joka hävittäisi kotitalouksien öljypannut kertarysäyksellä – ministeri lisäisi myös kaasuautoja ja kaasunjakelupisteitä

Lintilä esittää oh­jel­maa joka hä­vit­täi­si ko­ti­ta­louk­sien öl­jy­pan­nut ker­ta­ry­säyk­sel­lä – mi­nis­te­ri lisäisi myös kaa­su­au­to­ja ja kaa­sun­ja­ke­lu­pis­tei­tä

31.10.2020 08:35 45
Intressivertailun sisällyttäminen lakiin jo nyt yllätti kaivosteollisuuden – "Voi olla erinomainen tai katastrofaalinen työkalu"

Int­res­si­ver­tai­lun si­säl­lyt­tä­mi­nen lakiin jo nyt yllätti kai­vos­teol­li­suu­den – "Voi olla erin­omai­nen tai ka­tast­ro­faa­li­nen työ­ka­lu"

23.10.2020 18:09
Ministerit Lintilä ja Skinnari saapuvat tapaamaan Lapin matkailuväkeä Leville ensi viikolla – "Vielä on toivoa pelastaa Lapin matkailu, jos päätöksiä muutetaan"

Mi­nis­te­rit Lintilä ja Skin­na­ri saa­pu­vat ta­paa­maan Lapin mat­kai­lu­vä­keä Leville ensi vii­kol­la – "Vielä on toivoa pe­las­taa Lapin mat­kai­lu, jos pää­tök­siä muu­te­taan"

01.10.2020 17:00
Tilaajille