Mika Lintilä
Kuukausi
Kestävän kasvun ohjelma antaa Suomelle yli kaksi miljardia euroa elvytysrahaa – Lintilä: pohjoisen liikennehankkeiden rahoitus vielä auki

Kes­tä­vän kasvun ohjelma antaa Suo­mel­le yli kaksi mil­jar­dia euroa el­vy­tys­ra­haa – Lin­ti­lä: poh­joi­sen lii­ken­ne­hank­kei­den ra­hoi­tus vielä auki

21.09.2020 19:28 4
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Selvityshenkilö kartoittamaan Naantalin tilannetta Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen vuoksi

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Sel­vi­tys­hen­ki­lö kar­toit­ta­maan Naan­ta­lin ti­lan­net­ta Nesteen ja­los­ta­mon mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vuoksi

18.09.2020 21:19 3
Ministeri Lintilä: Jakamatta jääneet kustannustuen miljoonat säästetään uuden kierroksen varalle – nyt hakemuksista hylättiin 73 prosenttia

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Ja­ka­mat­ta jääneet kus­tan­nus­tuen mil­joo­nat sääs­te­tään uuden kier­rok­sen varalle – nyt ha­ke­muk­sis­ta hy­lät­tiin 73 pro­sent­tia

03.09.2020 06:00 0
Joulun brittituristeille etsitään matkaväylää Suomeen – Mika Lintilän mukaan pelissä 100 miljoonaa euroa

Joulun brit­ti­tu­ris­teil­le et­si­tään mat­ka­väy­lää Suomeen – Mika Lin­ti­län mukaan pelissä 100 mil­joo­naa euroa

01.09.2020 13:21 13
Vanhemmat
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 21
Valtiovarainministeri Vanhanen: "Koronarokote on hankittava, maksoi mitä maksoi, vaikka kehyksissä siihen ei ole varauduttu"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: "Ko­ro­na­ro­ko­te on han­kit­ta­va, maksoi mitä maksoi, vaikka ke­hyk­sis­sä siihen ei ole va­rau­dut­tu"

04.08.2020 18:36 14
Ministerit eri linjoilla turpeen suhteen – ympäristöministeri Mikkonen muistuttaa hallitusohjelman vähintään-sanasta

Mi­nis­te­rit eri lin­joil­la turpeen suhteen – ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen muis­tut­taa hal­li­tus­oh­jel­man vä­hin­tään-sa­nas­ta

23.06.2020 17:29 0
Matkailu helpottumassa lähimaihin, joissa epidemia on rauhoittunut – Ohisalo: Kahden viikon karanteeni jäisi koskemaan vakavamman epidemiatilanteen maista tulevia

Mat­kai­lu hel­pot­tu­mas­sa lä­hi­mai­hin, joissa epi­de­mia on rau­hoit­tu­nut – Ohi­sa­lo: Kahden viikon ka­ran­tee­ni jäisi kos­ke­maan va­ka­vam­man epi­de­mia­ti­lan­teen maista tulevia

11.06.2020 10:41 1