Neste
Neste lopettaa venäläisen raakaöljyn käytön heinäkuussa – "Emme ole ostaneet venäläistä raakaöljyä spot-markkinoilta sodan alkamisen jälkeen"

Neste lo­pet­taa ve­nä­läi­sen raa­ka­öl­jyn käytön hei­nä­kuus­sa – "Emme ole os­ta­neet ve­nä­läis­tä raa­ka­öl­jyä spot-mark­ki­noil­ta sodan al­ka­mi­sen jäl­keen"

29.04.2022 16:59 5
Polttoaineiden hinta on pompannut huippulukemiin, eikä loppua välttämättä edes ole näkyvissä – "Tämä on aivan ainutlaatuinen hinnan kehitys"

Polt­to­ai­nei­den hinta on pom­pan­nut huip­pu­lu­ke­miin, eikä loppua vält­tä­mät­tä edes ole nä­ky­vis­sä – "Tämä on aivan ai­nut­laa­tui­nen hinnan ke­hi­tys"

04.02.2022 17:15 19
Tilaajille
Kaisa Hietalasta Oulun yliopiston Vuoden alumni – Oulussa 1990-luvulla opiskellut hallitusammattilainen on aina tykännyt hankalista asioista

Kaisa Hie­ta­las­ta Oulun yli­opis­ton Vuoden alumni – Oulussa 1990-lu­vul­la opis­kel­lut hal­li­tus­am­mat­ti­lai­nen on aina ty­kän­nyt han­ka­lis­ta asiois­ta

12.11.2021 21:00
Tilaajille
Neste alkaa valmistaa Hesburgerin yli 300 ravintolan paistorasvoista uusiutuvaa dieseliä – Yhtiöiden mukaan kyse merkittävästä kiertotalousyhteistyöstä

Neste alkaa val­mis­taa Hes­bur­ge­rin yli 300 ra­vin­to­lan pais­to­ras­vois­ta uu­siu­tu­vaa die­se­liä – Yh­tiöi­den mukaan kyse mer­kit­tä­väs­tä kier­to­ta­lous­yh­teis­työs­tä

18.10.2021 09:05 1
Neste myy perusöljyliiketoimintansa yhdysvaltalaiselle Chevronille – ei olennaista vaikutusta taloudelliseen asemaan

Neste myy pe­rus­öl­jy­lii­ke­toi­min­tan­sa yh­dys­val­ta­lai­sel­le Chev­ro­nil­le – ei olen­nais­ta vai­ku­tus­ta ta­lou­del­li­seen asemaan

04.10.2021 20:24 4
Porvoossa Kilpilahden satamassa öljyä pääsi mereen

Por­voos­sa Kil­pi­lah­den sa­ta­mas­sa öljyä pääsi mereen

13.03.2021 23:32
Elinkeinoministeri Mika Lintilä: "Nesteen Naantalin jalostamon alueelle on kansainvälistä mielenkiintoa"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä: "Nes­teen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon alueel­le on kan­sain­vä­lis­tä mie­len­kiin­toa"

30.11.2020 12:29 1
Naantalin jalostamo suljetaan maaliskuuhun mennessä – Työt loppuvat 370:ltä, mutta bensapumpulla sulku ei näy

Naan­ta­lin ja­los­ta­mo sul­je­taan maa­lis­kuu­hun men­nes­sä – Työt lop­pu­vat 370:l­tä, mutta ben­sa­pum­pul­la sulku ei näy

30.11.2020 14:11 7
Panu Routila Nesteen Naantalin jalostamon selvitysmieheksi

Panu Routila Nesteen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sel­vi­tys­mie­hek­si

22.09.2020 17:36
Ministeri Lintilä: Selvityshenkilö kartoittamaan Naantalin tilannetta Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen vuoksi

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Sel­vi­tys­hen­ki­lö kar­toit­ta­maan Naan­ta­lin ti­lan­net­ta Nesteen ja­los­ta­mon mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vuoksi

18.09.2020 21:19 3
Ministerit kuulivat Nesteen suunnitelmasta sulkea Naantalin jalostamo juuri ennen työllisyystoimia pohtivan riihen alkua – "Toimenpiteet ovat jo käynnistyneet"

Mi­nis­te­rit kuu­li­vat Nesteen suun­ni­tel­mas­ta sulkea Naan­ta­lin ja­los­ta­mo juuri ennen työl­li­syys­toi­mia poh­ti­van riihen alkua – "Toi­men­pi­teet ovat jo käyn­nis­ty­neet"

14.09.2020 17:22 25
Ministeri Lintilä Neste-uutisesta: Jokainen näistä on liikaa – Naantalin jalostamon sulkeminen ei uhkaa huoltovarmuutta

Mi­nis­te­ri Lintilä Nes­te-uu­ti­ses­ta: Jo­kai­nen näistä on liikaa – Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mi­nen ei uhkaa huol­to­var­muut­ta

14.09.2020 16:20 3
Ministeri Lintilä Neste-uutisesta: Jokainen näistä on liikaa – Naantalin jalostamon sulkeminen ei uhkaa huoltovarmuutta

Mi­nis­te­ri Lintilä Nes­te-uu­ti­ses­ta: Jo­kai­nen näistä on liikaa – Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mi­nen ei uhkaa huol­to­var­muut­ta

14.09.2020 14:52 2
Neste suunnittelee Naantalin jalostamon sulkemista ja sopeuttamistoimia Porvoossa, vaakalaudalla 470 työpaikkaa – näin paljon jalostamoiden kautta tuodaan öljyä Suomeen

Neste suun­nit­te­lee Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mis­ta ja so­peut­ta­mis­toi­mia Por­voos­sa, vaa­ka­lau­dal­la 470 työ­paik­kaa – näin paljon ja­los­ta­moi­den kautta tuodaan öljyä Suomeen

14.09.2020 11:28 11