Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Energiakriisi
Kuukausi ja vanhemmat
Valtiovarainministeriö käynnistää työryhmän, joka selvittää toimenpiteitä sähkön hinnan kehitykseen vaikuttamiseksi

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö käyn­nis­tää työ­ryh­män, joka sel­vit­tää toi­men­pi­tei­tä sähkön hinnan ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­mi­sek­si

12.08.2022 10:23 17
Polttopuun ostajia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt jonossa alkutalveen asti – puut voivat loppua jo ennen vuodenvaihdetta

Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti – puut voivat loppua jo ennen vuo­den­vaih­det­ta

09.08.2022 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­krii­si ja säh­kö­kat­kot

07.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Energiapula voi aiheuttaa hamstraamista, kun tunne tavaran loppumisesta saa vallan – "Ei ole mitään tuotetta, joka puuttuisi koko ajan", Kaakkurin Citymarketista kerrotaan

Ener­gia­pu­la voi ai­heut­taa hamst­raa­mis­ta, kun tunne tavaran lop­pu­mi­ses­ta saa vallan – "Ei ole mitään tuo­tet­ta, joka puut­tui­si koko ajan", Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tis­ta ker­ro­taan

05.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Yle: Osa Lumo Energian asiakkaiden sopimuksista päättyy elokuun lopussa

Yle: Osa Lumo Ener­gian asiak­kai­den so­pi­muk­sis­ta päättyy elokuun lopussa

02.08.2022 16:42 4
Patteria pienemmälle, laturit pois pistokkeesta – sähköä pitää oppia taas säästämään
Pääkirjoitus

Pat­te­ria pie­nem­mäl­le, laturit pois pis­tok­kees­ta – sähköä pitää oppia taas sääs­tä­mään

01.08.2022 20:00 61
Tilaajille
Venäjän Gazprom keskeytti kaasutoimitukset Latviaan, vetoaa kauppaehtojen rikkomiseen

Venäjän Gazprom kes­keyt­ti kaa­su­toi­mi­tuk­set Lat­viaan, vetoaa kaup­pa­eh­to­jen rik­ko­mi­seen

30.07.2022 13:53 7
Presidentti Zelenskyi: Ukraina valmistelee energiaviennin lisäämistä Euroopan unionin alueelle

Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi: Ukraina val­mis­te­lee ener­gia­vien­nin li­sää­mis­tä Eu­roo­pan unionin alueel­le

28.07.2022 08:27 1
Sähkösopimuksen uusijaa odottaa nyt moninkertaisesti kalliimpi kilowattitunnin hinta – Kalevan lukijat tinkivät saunan lämmityksestä ja harkitsevat aurinkopaneeleita

Säh­kö­so­pi­muk­sen uusijaa odottaa nyt mo­nin­ker­tai­ses­ti kal­liim­pi ki­lo­wat­ti­tun­nin hinta – Kalevan lukijat tin­ki­vät saunan läm­mi­tyk­ses­tä ja har­kit­se­vat au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

27.07.2022 18:00 60
Tilaajille
Grahn-Laasonen vaatii nopeita avauksia ydinvoimahankkeiden lisäämiseksi – "Ennen kaikkea huolestuttaa sähkön hintojen nousu talvella"

Grahn-Laa­so­nen vaatii nopeita avauk­sia ydin­voi­ma­hank­kei­den li­sää­mi­sek­si – "Ennen kaikkea huo­les­tut­taa sähkön hin­to­jen nousu tal­vel­la"

22.07.2022 18:30 15
Tilaajille
EU-komissio ehdottaa: Kaikkien jäsenmaiden tavoiteltava kaasun kysynnän vähentämistä 15 prosentilla

EU-ko­mis­sio eh­dot­taa: Kaik­kien jä­sen­mai­den ta­voi­tel­ta­va kaasun ky­syn­nän vä­hen­tä­mis­tä 15 pro­sen­til­la

20.07.2022 20:47 12
Lähteet Bloombergille: Saksalle ehkä jopa kolmannes Uniperista

Lähteet Bloom­ber­gil­le: Sak­sal­le ehkä jopa kol­man­nes Uni­pe­ris­ta

20.07.2022 15:48 3
Tytti Tuppurainen Kalevalle: Uniperin tilanteessa on kyse Suomen sähköhuoltovarmuudesta – "En osoita syyttävää sormea mihinkään suuntaan"

Tytti Tup­pu­rai­nen Ka­le­val­le: Uni­pe­rin ti­lan­tees­sa on kyse Suomen säh­kö­huol­to­var­muu­des­ta – "En osoita syyt­tä­vää sormea mi­hin­kään suun­taan"

19.07.2022 18:56 37
Tilaajille