Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Energiakriisi
Mitä tilalle, kun Kempeleessä asuvien Savolaisten sähkösopimus päättyy elokuussa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hintaan"

Mitä ti­lal­le, kun Kem­pe­lees­sä asuvien Sa­vo­lais­ten säh­kö­so­pi­mus päättyy elo­kuus­sa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hin­taan"

14.07.2023 18:00 12
Tilaajille
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Kerro meille: Millaisia mietteitä sähkön hinta herättää tällä hetkellä? Luotatko pörssisähkön hintaan vai sovitko määräaikaisen sopimuksen?

Kerro meille: Mil­lai­sia miet­tei­tä sähkön hinta he­rät­tää tällä het­kel­lä? Luo­tat­ko pörs­si­säh­kön hintaan vai sovitko mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen?

10.07.2023 12:51 37
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­pa­pyör­teen myö­häi­nen rikko pelasti Eu­roo­pan ener­gia­krii­sil­tä

27.05.2023 06:00 8
Tilaajille
Minne katosi 1,5 miljoonaa litraa käytettyä öljyä?  Pohjois-Pohjanmaalla öljynpoltosta on havaintoja, mutta poliisin tutkinnassa niitä ei nyt ole

Minne katosi 1,5 mil­joo­naa litraa käy­tet­tyä öljyä? Poh­jois-Poh­jan­maal­la öl­jyn­pol­tos­ta on ha­vain­to­ja, mutta po­lii­sin tut­kin­nas­sa niitä ei nyt ole

19.04.2023 05:00 18
Tilaajille
Sähköhyvitykset lähtevät nyt rullaamaan, mutta hyvitystä voi useista syistä joutua odottamaan

Säh­kö­hy­vi­tyk­set läh­te­vät nyt rul­laa­maan, mutta hy­vi­tys­tä voi useista syistä joutua odot­ta­maan

24.03.2023 21:33 8
Sähkötukia ja veroista tehtävää sähkövähennystä on haettu odotettua vähemmän – syyksi arvioidaan leutoa talvea ja odotettua maltillisempaa sähkön hintaa

Säh­kö­tu­kia ja ve­rois­ta teh­tä­vää säh­kö­vä­hen­nys­tä on haettu odo­tet­tua vä­hem­män – syyksi ar­vioi­daan leutoa talvea ja odo­tet­tua mal­til­li­sem­paa sähkön hintaa

24.02.2023 13:28 1
Toiveajattelu vaivaa hallitusta toisensa jälkeen, ja siksi olemme nyt ongelmissa
Kolumni

Toi­ve­ajat­te­lu vaivaa hal­li­tus­ta toi­sen­sa jäl­keen, ja siksi olemme nyt on­gel­mis­sa

04.02.2023 16:00 31
Tilaajille
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

25.01.2023 11:42 22
Tilaajille
Fingridin toimitusjohtajan mukaan kiertävien sähkökatkojen riski on nyt pieni – tarvittaessa joustoa saadaan kertalaakista 500 megawattituntia

Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kier­tä­vien säh­kö­kat­ko­jen riski on nyt pieni – tar­vit­taes­sa joustoa saadaan ker­ta­laa­kis­ta 500 me­ga­wat­ti­tun­tia

22.01.2023 13:00 8
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

20.01.2023 18:05 7
Tilaajille
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

15.01.2023 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion menot on re­vit­tä­vä auki – rahat on lai­tet­ta­va akuut­tien krii­sien hoitoon ja ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen

14.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taan­tu­ma on jo pors­tuas­sa, keinoja vel­kaan­tu­mi­sen hil­lit­se­mi­seen ei ole haettu to­sis­saan

04.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Energiaomavaraisuus on saatava nousuun
Kolumni

Ener­gia­oma­va­rai­suus on saatava nousuun

03.01.2023 16:00 22
Tilaajille
Kempeleläisen moottoripyöräkerhon sähkölaskusta tuli liian iso, nyt toimitalon kustannuksista vastaa kunta – Mikä on rakennuksen kohtalo?

Kem­pe­le­läi­sen moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon säh­kö­las­kus­ta tuli liian iso, nyt toi­mi­ta­lon kus­tan­nuk­sis­ta vastaa kunta – Mikä on ra­ken­nuk­sen koh­ta­lo?

02.01.2023 10:59 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos meitä ener­gia-alan yrit­tä­jiä kuun­nel­tai­siin?

31.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 42
Tilaajille
Taloustieteilijä kritisoi hallituksen valmistelemaa sähkötukea, sillä jopa puolet siitä voi kohdistua hyvätuloisimmille – omavastuu ja kattoraja saavat kiitosta

Ta­lous­tie­tei­li­jä kri­ti­soi hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­maa säh­kö­tu­kea, sillä jopa puolet siitä voi koh­dis­tua hy­vä­tu­loi­sim­mil­le – oma­vas­tuu ja kat­to­ra­ja saavat kii­tos­ta

22.12.2022 21:18 50
Katso kuinka nopeasti sähkökatkon vaikutukset alkavat näkyä – Näin Oulun uimahalleissa ja kotihoidossa varaudutaan kahden tunnin katkoihin

Katso kuinka no­peas­ti säh­kö­kat­kon vai­ku­tuk­set alkavat näkyä – Näin Oulun ui­ma­hal­leis­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan kahden tunnin kat­koi­hin

22.12.2022 18:00 16
Tilaajille