Juuri nyt: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Näin Oulussa saa jou­lu­pöy­tään mah­dol­li­sim­man eet­tis­tä lihaa

Koulukone: Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Öljylämmitys
Minne katosi 1,5 miljoonaa litraa käytettyä öljyä?  Pohjois-Pohjanmaalla öljynpoltosta on havaintoja, mutta poliisin tutkinnassa niitä ei nyt ole

Minne katosi 1,5 mil­joo­naa litraa käy­tet­tyä öljyä? Poh­jois-Poh­jan­maal­la öl­jyn­pol­tos­ta on ha­vain­to­ja, mutta po­lii­sin tut­kin­nas­sa niitä ei nyt ole

19.04.2023 05:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ras­ta öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä tulisi luopua

23.09.2022 05:00 8
Tilaajille
Valtiolta yli miljoona euroa hankkeille, joilla edistetään ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa – Pohjoisesta mukana Oulu ja Kalajoki

Val­tiol­ta yli mil­joo­na euroa hank­keil­le, joilla edis­te­tään il­mas­to­työ­tä ja kier­to­ta­lout­ta kun­nis­sa – Poh­joi­ses­ta mukana Oulu ja Ka­la­jo­ki

08.06.2022 11:10 12
Öljylämmityksen vaihtamiseen myönnetään nyt EU-rahaa – Lue tästä, miksi kaukolämpöön ei jatkossa ole luvassa rahaa

Öl­jy­läm­mi­tyk­sen vaih­ta­mi­seen myön­ne­tään nyt EU-ra­haa – Lue tästä, miksi kau­ko­läm­pöön ei jat­kos­sa ole luvassa rahaa

23.02.2022 14:21 10
Tilaajille
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­to­eh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läm­mi­tän öljyllä – olenko ri­kol­li­nen?

27.10.2021 06:00 23
Tilaajille
Kannattaako öljylämmityksestä luopua? Valtio tukee luopujia rahallisesti – silti monen mielestä öljy on toistaiseksi järkevin vaihtoehto

Kan­nat­taa­ko öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luopua? Valtio tukee luo­pu­jia ra­hal­li­ses­ti – silti monen mie­les­tä öljy on tois­tai­sek­si jär­ke­vin vaih­to­eh­to

21.08.2021 06:30 48
Tilaajille
Lintilä esittää ohjelmaa joka hävittäisi kotitalouksien öljypannut kertarysäyksellä – ministeri lisäisi myös kaasuautoja ja kaasunjakelupisteitä

Lintilä esittää oh­jel­maa joka hä­vit­täi­si ko­ti­ta­louk­sien öl­jy­pan­nut ker­ta­ry­säyk­sel­lä – mi­nis­te­ri lisäisi myös kaa­su­au­to­ja ja kaa­sun­ja­ke­lu­pis­tei­tä

31.10.2020 08:35 45
Öljyllä lämpiää Oulussa enää 3 500 taloa – moni on siirtynyt etenkin maalämmön käyttöön

Öljyllä lämpiää Oulussa enää 3 500 taloa – moni on siir­ty­nyt etenkin maa­läm­mön käyt­töön

10.09.2020 16:00 1
Tilaajille
Rahaa öljyn vaihtamiseen – suora avustus voi olla ainoa keino eläkeläisille vaihtaa lämmitysmuotoa
Pääkirjoitus

Rahaa öljyn vaih­ta­mi­seen – suora avustus voi olla ainoa keino elä­ke­läi­sil­le vaihtaa läm­mi­tys­muo­toa

07.09.2020 20:00 2
Tilaajille
Öljylämmityksestä luopujille tuhansien eurojen tuki valtiolta – näin paljon korvaaviin lämmitysmuotoihin vaihtaminen maksaa

Öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­jil­le tu­han­sien eurojen tuki val­tiol­ta – näin paljon kor­vaa­viin läm­mi­tys­muo­toi­hin vaih­ta­mi­nen maksaa

07.09.2020 06:00 10
Tilaajille