Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tietomurrot
Olemme siirtäneet terveystietomme, rahamme ja yksityiset keskustelumme digimaailmaan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan
Essee

Olemme siir­tä­neet ter­veys­tie­tom­me, rahamme ja yk­si­tyi­set kes­kus­te­lum­me di­gi­maail­maan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan

03.11.2023 15:30 8
Tilaajille
Satoja uhreja aiheuttanut laaja tietomurtoaalto yritysten sähköposteihin jatkuu – murtautuja saa haltuunsa myös monivaiheisen tunnistautumisen koodin

Satoja uhreja ai­heut­ta­nut laaja tie­to­mur­to­aal­to yri­tys­ten säh­kö­pos­tei­hin jatkuu – mur­tau­tu­ja saa hal­tuun­sa myös mo­ni­vai­hei­sen tun­nis­tau­tu­mi­sen koodin

27.10.2023 12:23 2
Tietomurtoaalto koskettaa organisaatioita koko Suomessa – Pohteella ei ole ollut toistaiseksi ongelmia uuden kalasteluyrityksen kanssa

Tie­to­mur­to­aal­to kos­ket­taa or­ga­ni­saa­tioi­ta koko Suo­mes­sa – Poh­teel­la ei ole ollut tois­tai­sek­si on­gel­mia uuden ka­las­te­lu­yri­tyk­sen kanssa

23.10.2023 16:41
Tilaajille
Tena-tuotteita kuljettavan yhtiön verkkohyökkäyksen uhriluku kasvaa – tietosuoja vaarantunut yli 84 000:lta, Pohteen alueella yli tuhat uhria

Te­na-tuot­tei­ta kul­jet­ta­van yhtiön verk­ko­hyök­käyk­sen uh­ri­lu­ku kasvaa – tie­to­suo­ja vaa­ran­tu­nut yli 84 000:l­ta, Pohteen alueel­la yli tuhat uhria

22.10.2023 15:22 3
Traficomilta vakava varoitus tietomurtoaallosta suomalaisten organisaatioiden sähköpostitileillä

Tra­fi­co­mil­ta vakava va­roi­tus tie­to­mur­to­aal­los­ta suo­ma­lais­ten or­ga­ni­saa­tioi­den säh­kö­pos­ti­ti­leil­lä

20.10.2023 13:58
Kainuun hyvinvointialueen asiakkaiden tietoja on saattanut vuotaa kuljetusyhtiöön tehdyssä tietomurrossa

Kainuun hy­vin­voin­ti­alueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut vuotaa kul­je­tus­yh­tiöön teh­dys­sä tie­to­mur­ros­sa

10.10.2023 13:45
KRP: Vastaamo-tutkinta valmistuu loppukesästä, uhreja pyydetään antamaan sähköinen lausuma toukokuun loppuun mennessä

KRP: Vas­taa­mo-tut­kin­ta val­mis­tuu lop­pu­ke­säs­tä, uhreja pyy­de­tään an­ta­maan säh­köi­nen lausuma tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

26.04.2023 11:52
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Uudenlaiset rikolliset häärivät nyt verkossa
Pääkirjoitus

Uu­den­lai­set ri­kol­li­set hää­ri­vät nyt ver­kos­sa

05.03.2023 20:00
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies määrättiin vangittavaksi – astui median eteen vitsaillen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty 25-vuo­tias mies mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – astui median eteen vit­sail­len

28.02.2023 11:49 2
IS: Vastaamon tietomurrosta epäilty mies on tuotu Suomeen

IS: Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty mies on tuotu Suomeen

25.02.2023 10:10 2
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty on otettu kiinni Ranskassa – 25-vuotias mies vangittiin poissaolevana viime lokakuussa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty on otettu kiinni Rans­kas­sa – 25-vuo­tias mies van­git­tiin pois­sa­ole­va­na viime lo­ka­kuus­sa

03.02.2023 13:26 1
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – Oululaisnainen: "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – Ou­lu­lais­nai­nen: "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

11.11.2022 07:00
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty suomalaismies, 25, on tuomittu myös amerikkalaiseen lentoyhtiöön kohdistuneesta perättömästä pommiuhkauksesta – KRP: Mies saattaa oleskella Euroopassa

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty suo­ma­lais­mies, 25, on tuo­mit­tu myös ame­rik­ka­lai­seen len­to­yh­tiöön koh­dis­tu­nees­ta pe­rät­tö­mäs­tä pom­mi­uh­kauk­ses­ta – KRP: Mies saattaa oles­kel­la Eu­roo­pas­sa

28.10.2022 18:08
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillystä tehty eurooppalainen etsintäkuulutus – KRP: "Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi"

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäil­lys­tä tehty eu­roop­pa­lai­nen et­sin­tä­kuu­lu­tus – KRP: "Po­lii­si on edis­ty­nyt tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­väs­ti"

28.10.2022 10:06 5
Poliisi kertoo S-Pankin tietomurrosta, nuoret epäillyt "pehmenneet" kuulusteluissa

Poliisi kertoo S-Pan­kin tie­to­mur­ros­ta, nuoret epäil­lyt "peh­men­neet" kuu­lus­te­luis­sa

15.09.2022 20:05
Talouselämä: S-pankin tietomurron epäillyt vangittu – poliisin tutkimassa vyyhdissä on jopa 200 uhria

Ta­lou­se­lä­mä: S-pan­kin tie­to­mur­ron epäil­lyt van­git­tu – po­lii­sin tut­ki­mas­sa vyyh­dis­sä on jopa 200 uhria

14.09.2022 15:04 3
Vastaamon tietomurron esitutkinta valmis: kolmea epäillään rikoksista

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta valmis: kolmea epäil­lään ri­kok­sis­ta

12.09.2022 12:42 1
Tietomurron uhreiksi joutuville yrityksille tarkat ohjeet ja palvelut verkossa – nämä ovat kaikkein kiireellisimmät toimenpiteet

Tie­to­mur­ron uh­reik­si jou­tu­vil­le yri­tyk­sil­le tarkat ohjeet ja pal­ve­lut ver­kos­sa – nämä ovat kaik­kein kii­reel­li­sim­mät toi­men­pi­teet

12.12.2021 18:30
Tilaajille
Vastaamon tietomurron uhrit voivat hakea vahingonkorvauksia kesäkuun loppuun asti – hakeminen on monimutkainen vyyhti

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrit voivat hakea va­hin­gon­kor­vauk­sia ke­sä­kuun loppuun asti – ha­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen vyyhti

21.06.2021 11:31 1