Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Metsä Group
Metsä Groupin Kemin tehtaan vuosihuoltoseisokin jälkeen ilmennyt 30 koronavirustartuntaa – yli puolet tartunnoista ulkopuolisten palvelutoimittajien työntekijöillä

Metsä Groupin Kemin tehtaan vuo­si­huol­to­sei­so­kin jälkeen il­men­nyt 30 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yli puolet tar­tun­nois­ta ul­ko­puo­lis­ten pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien työn­te­ki­jöil­lä

01.10.2021 20:17
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtaalla palon alku  – tehtaan henkilöstö ehti sammuttaa palon ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la palon alku – tehtaan hen­ki­lös­tö ehti sam­mut­taa palon ennen pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le saa­pu­mis­ta

19.03.2021 07:57
Tilaajille
Metsä Group teki odotetun päätöksen ja Kemi saa biotuotetehtaansa – myös kartonkitehtaaseen tehdään isot investoinnit

Metsä Group teki odo­te­tun pää­tök­sen ja Kemi saa bio­tuo­te­teh­taan­sa – myös kar­ton­ki­teh­taa­seen tehdään isot in­ves­toin­nit

11.02.2021 18:45 78
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan maatyöt käynnistyvät Poltimonhaarassa

Kemin bio­tuo­te­teh­taan maatyöt käyn­nis­ty­vät Pol­ti­mon­haa­ras­sa

29.01.2021 15:45
Tilaajille
Metsä Groupin Ilkka Hämälä varttui Oulussa sellutehtaan vieressä – muistot hajupäästöistä ja kuolleista männynlatvoista vaikuttavat hänen työhönsä yhä

Metsä Groupin Ilkka Hämälä varttui Oulussa sel­lu­teh­taan vie­res­sä – muistot ha­ju­pääs­töis­tä ja kuol­leis­ta män­nyn­lat­vois­ta vai­kut­ta­vat hänen työ­hön­sä yhä

22.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Metsä Fibre solminut useita kymmeniä esisopimuksia Kemin tehtaan rakennuttamisesta – rakentamisen tarkempi aloittamisajankohta ei ole vielä selvillä

Metsä Fibre sol­mi­nut useita kym­me­niä esi­so­pi­muk­sia Kemin tehtaan ra­ken­nut­ta­mi­ses­ta – ra­ken­ta­mi­sen tar­kem­pi aloit­ta­mi­sa­jan­koh­ta ei ole vielä sel­vil­lä

05.01.2021 15:52
Tilaajille
Toteutusta kohti etenevä Kemin biotuotetehdas on jättiruiske Pohjois-Suomen talouteen
Pääkirjoitus

To­teu­tus­ta kohti etenevä Kemin bio­tuo­te­teh­das on jät­ti­ruis­ke Poh­jois-Suo­men ta­lou­teen

18.12.2020 20:00 8
Tilaajille
Ympäristölupa vastaa pääpiirteissään sitä, mitä Metsä Fibre hakikin – "Kemin ympäristölupapäätös on ehkä vähän tiukempi kuin Äänekosken tehtaalla"

Ym­pä­ris­tö­lu­pa vastaa pää­piir­teis­sään sitä, mitä Metsä Fibre hakikin – "Kemin ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tös on ehkä vähän tiu­kem­pi kuin Ää­ne­kos­ken teh­taal­la"

18.12.2020 09:30 3
Tilaajille
Tapaturma Kemin sellutehtaalla, kuuma sellumassa aiheutti palovammoja työntekijälle

Ta­pa­tur­ma Kemin sel­lu­teh­taal­la, kuuma sel­lu­mas­sa ai­heut­ti pa­lo­vam­mo­ja työn­te­ki­jäl­le

10.11.2020 19:49
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehdas aloittaa vuosihuoltoseisokin perjantaina – Ulkomailta saapuville työntekijöille tehdään koronatestit

Metsä Groupin Kemin tehdas aloit­taa vuo­si­huol­to­sei­so­kin per­jan­tai­na – Ul­ko­mail­ta saa­pu­vil­le työn­te­ki­jöil­le tehdään ko­ro­na­tes­tit

07.09.2020 15:22
Tilaajille
Ruoka- ja lääkepakkaukset toivat Metsä Boardille tulosta koronakeväänä – Kemissä tuotantoennätys uusiksi

Ruoka- ja lää­ke­pak­kauk­set toivat Metsä Boar­dil­le tulosta ko­ro­na­ke­vää­nä – Kemissä tuo­tan­to­en­nä­tys uusiksi

30.07.2020 13:25
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalle rakennetaan jäähdytystornit, jotta jääolot eivät heikkene kaupungin edustalla

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le ra­ken­ne­taan jääh­dy­tys­tor­nit, jotta jääolot eivät heik­ke­ne kau­pun­gin edus­tal­la

27.05.2020 20:10 2
Tilaajille