Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Meri
Monipuolisia työhyvinvointipaketteja Raahessa – kolmen yrityksen yhteistyö innostaa liikkumaan merellä ja metsässä
Mainos Langin Kauppahuone

Mo­ni­puo­li­sia työ­hy­vin­voin­ti­pa­ket­te­ja Raa­hes­sa – kolmen yri­tyk­sen yh­teis­työ in­nos­taa liik­ku­maan merellä ja met­säs­sä

28.01.2024 06:00
Oulun Hietasaaresta noukitut 95 rantaroskaa kertovat, missä kunnossa meri on – Tätä kaikkea löytyi puolen tunnin aikana

Oulun Hie­ta­saa­res­ta nou­ki­tut 95 ran­ta­ros­kaa ker­to­vat, missä kun­nos­sa meri on – Tätä kaikkea löytyi puolen tunnin aikana

12.10.2023 19:32 18
Tilaajille
Merkityksellisiä merialueita etsitään kyselyllä – Vastaukset auttavat huomioimaan arvokkaiksi koetut paikat merialuesuunnittelussa

Mer­ki­tyk­sel­li­siä me­ri­aluei­ta et­si­tään ky­se­lyl­lä – Vas­tauk­set aut­ta­vat huo­mioi­maan ar­vok­kaik­si koetut paikat me­ri­alue­suun­nit­te­lus­sa

20.09.2023 13:19
Kuinka lähteä meriretkelle ilman omaa venettä? – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen, ja se on helpompaa kuin luulisi

Kuinka lähteä me­ri­ret­kel­le ilman omaa ve­net­tä? – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saa­reen, ja se on hel­pom­paa kuin luulisi

10.09.2023 16:00 5
Tilaajille
Hartaansillan työmaa teki suositusta venereitistä vaarallisen – Vesitaksin reitti vaihtui lyhyempään lenkkiin

Har­taan­sil­lan työmaa teki suo­si­tus­ta ve­ne­rei­tis­tä vaa­ral­li­sen – Ve­si­tak­sin reitti vaihtui ly­hyem­pään lenk­kiin

03.08.2023 16:30 18
Tilaajille
Oulujokisuisto on täydellinen vesiurheiluun, mutta vaara vaanii liikenteen lisääntyessä

Ou­lu­jo­ki­suis­to on täy­del­li­nen ve­siur­hei­luun, mutta vaara vaanii lii­ken­teen li­sään­tyes­sä

28.07.2023 06:08 6
Oulun aliarvostetuin retkikohde alkaa keskustasta, ja siitä nauttivat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

Oulun ali­ar­vos­te­tuin ret­ki­koh­de alkaa kes­kus­tas­ta, ja siitä naut­ti­vat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

21.07.2023 12:42 23
Tilaajille
Kaleva Live: Hyppää mukaan Oulun vesitaksin kyytiin, matkalla mukana myös kaupunginjohtaja Seppo Määttä – katso Oulujoen suiston reissu tallenteena täältä

Kaleva Live: Hyppää mukaan Oulun ve­si­tak­sin kyy­tiin, mat­kal­la mukana myös kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä – katso Ou­lu­joen suiston reissu tal­len­tee­na täältä

19.06.2023 14:00 21
Tilaajille
Uusi reittiliikenne Torinrannasta alkaa perjantaina – testasimme vesitaksin, joka pysähtyy neljässä paikassa

Uusi reit­ti­lii­ken­ne To­rin­ran­nas­ta alkaa per­jan­tai­na – tes­ta­sim­me ve­si­tak­sin, joka py­säh­tyy nel­jäs­sä pai­kas­sa

08.06.2023 07:00 100
Tilaajille
Raahelainen sukelluksen harrastaja Kimmo Kärsämänoja kertoo, mitä hän ottaa aina meren jäälle mukaan ihan varmuuden vuoksi

Raa­he­lai­nen su­kel­luk­sen har­ras­ta­ja Kimmo Kär­sä­mä­no­ja kertoo, mitä hän ottaa aina meren jäälle mukaan ihan var­muu­den vuoksi

09.01.2023 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Pastori lastaa laivoja Tapio Koivukarin mainiossa Sataman laulu -romaanissa

Kir­ja-ar­vio: Pastori lastaa laivoja Tapio Koi­vu­ka­rin mai­nios­sa Sataman laulu -ro­maa­nis­sa

13.11.2022 15:10
Tilaajille
Jos Kaj Hahtonen mokaisi, rahtilaiva voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Yleensä emme ota vieraita ja se kyllä selviää, miksi”

Jos Kaj Hah­to­nen mo­kai­si, rah­ti­lai­va voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Y­leen­sä emme ota vie­rai­ta ja se kyllä sel­viää, miksi”

25.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Oululaisille tuttu Alpo-hinaaja pelastui viime hetkellä ja valmistautuu nyt seuraavalle pitkälle matkalle – "Vannoin, ettei Oulusta löydy sellaisia miehiä, jotka saavat tuon liikkeelle"

Ou­lu­lai­sil­le tuttu Al­po-hi­naa­ja pe­las­tui viime het­kel­lä ja val­mis­tau­tuu nyt seu­raa­val­le pit­käl­le mat­kal­le – "Van­noin, ettei Oulusta löydy sel­lai­sia miehiä, jotka saavat tuon liik­keel­le"

03.09.2022 15:17 7
Tilaajille
Rahtialus törmäsi ruoppaajaan Kemissä keskiviikkoiltana – palasi satamaan tarkistettavaksi, ruoppaaja jatkoi matkaansa

Rah­ti­alus törmäsi ruop­paa­jaan Kemissä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – palasi sa­ta­maan tar­kis­tet­ta­vak­si, ruop­paa­ja jatkoi mat­kaan­sa

07.07.2022 17:00
Tilaajille
Veneilijöille on julkaistu uusi N2000-merikartta Perämerestä – pitkän aikavälin uudistuksessa uudistetaan kaikki suomalaiset merikartat

Ve­nei­li­jöil­le on jul­kais­tu uusi N2000-me­ri­kart­ta Pe­rä­me­res­tä – pitkän ai­ka­vä­lin uu­dis­tuk­ses­sa uu­dis­te­taan kaikki suo­ma­lai­set me­ri­kar­tat

15.06.2022 16:46 4
Oulun säähavainnot mitataan mereltä ja lentokentältä – Kaleva kysyi, ovatko tulokset luotettavia sisämaan ennusteiden kannalta

Oulun sää­ha­vain­not mi­ta­taan mereltä ja len­to­ken­täl­tä – Kaleva kysyi, ovatko tu­lok­set luo­tet­ta­via si­sä­maan en­nus­tei­den kan­nal­ta

10.07.2021 15:00 11
Tilaajille
Meren pitäisi näkyä, tuoksua ja maistua, mutta nyt se ei sitä tee
Kolumni

Meren pitäisi näkyä, tuoksua ja mais­tua, mutta nyt se ei sitä tee

13.02.2021 17:00 21
Tilaajille
Oulun edustalle muodostunut jäärailoja ja pystyyn noussutta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt paksuksi, se nousee tuulella helposti pystyyn"

Oulun edus­tal­le muo­dos­tu­nut jää­rai­lo­ja ja pystyyn nous­sut­ta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt pak­suk­si, se nousee tuu­lel­la hel­pos­ti pys­tyyn"

18.01.2021 11:49 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­sien­suo­je­lu Oulun pu­nai­sek­si lan­gak­si – ha­luam­me­ko jättää lap­sil­lem­me po­re­am­meet to­rin­ran­taan vai elävän meren?

09.10.2020 06:15
Tilaajille