Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työmatkat
Pitkän matkan työmatkalaisten kukkaroon satojen eurojen lovi – Oulusta Pudasjärvelle kulkemiseen tarvitsee oman auton: "Iskee aika kovasti"

Pitkän matkan työ­mat­ka­lais­ten kuk­ka­roon satojen eurojen lovi – Ou­lus­ta Pu­das­jär­vel­le kul­ke­mi­seen tar­vit­see oman auton: "Iskee aika ko­vas­ti"

20.09.2023 18:50 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­ku­mi­sen li­sää­mi­seen on monia vaih­to­eh­to­ja arjen kes­kel­lä

19.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Hallitus alentaa vapaa-ajan autoilun kustannuksia mutta monen työmatkan hinta nousee: bensaveron lasku ei korvaa matkakuluvähennysten pienenemistä

Hal­li­tus alentaa va­paa-ajan au­toi­lun kus­tan­nuk­sia mutta monen työ­mat­kan hinta nousee: ben­sa­ve­ron lasku ei korvaa mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten pie­ne­ne­mis­tä

16.09.2023 10:49 70
Hulluimpina vuosina oululainen Antti Pylkkänen ajoi 110 000 kilometriä, nyt tahti on rauhoittunut – Perheenisän ääni on tuttu tuhansista raveista

Hul­luim­pi­na vuosina ou­lu­lai­nen Antti Pylk­kä­nen ajoi 110 000 ki­lo­met­riä, nyt tahti on rau­hoit­tu­nut – Per­heen­isän ääni on tuttu tu­han­sis­ta ra­veis­ta

17.06.2023 06:00 3
Tilaajille
Työmatkakuluvähennysten korotus astui voimaan heinäkuun alussa – korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

Työ­mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten korotus astui voimaan hei­nä­kuun alussa – ko­ro­tuk­ses­ta hyötyy liki 600 000 suo­ma­lais­ta

04.07.2022 18:30 10
Näin polkaiset vauhtia sähköpyöräilyyn uudella työsuhde-edulla – mahdollisuus saada käyttöön jopa 6 000 euron pyörä verovapaasti jakamalla hinta viidelle vuodelle

Näin pol­kai­set vauhtia säh­kö­pyö­räi­lyyn uudella työ­suh­de-edul­la – mah­dol­li­suus saada käyt­töön jopa 6 000 euron pyörä ve­ro­va­paas­ti ja­ka­mal­la hinta vii­del­le vuo­del­le

13.02.2021 07:00 6
Tilaajille
Pakkoraossa Suomeen jääneet virolaiset työntekijät matkaavat perheidensä luokse, kun laivareitit avautuivat työmatkaliikenteelle – "Oli pakko jäädä Suomeen, Virossa töitä ei ole"

Pak­ko­raos­sa Suomeen jääneet vi­ro­lai­set työn­te­ki­jät mat­kaa­vat per­hei­den­sä luokse, kun lai­va­rei­tit avau­tui­vat työ­mat­ka­lii­ken­teel­le – "Oli pakko jäädä Suo­meen, Virossa töitä ei ole"

14.05.2020 16:53